Усі сторінки

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Усі сторінки
Усі сторінкиПопередня сторінка (Катунина Ирина Владимировна)
Коць Михайло Онисимович
Кочерга І.М. Створення сприятливого мікроклімату на уроках іноземної мови у початковій школіКочерга І.М. Формування іншомовних умінь учнів початкової школи на уроках англійської мови засобами мультиплікаціїКочерга Ірина Миколаївна
Кочерга А.В. Психофизиологические механизмы чувствительности человека: способы развитияКочерга О. Підготовка студентів до роботи з батьками як важлива складова професійної підготовки вчителя початкової школи
Кочерга Олександр Васильович
Кошарна Н.В. Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителяКошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мовиКошарна Н.В. Операційно-процесуальний компонент педагогічної підготовки майбутніх вчителів у ВНЗ (на прикладі України та Швеції)
Кошарна Наталія ВолодимирівнаКошман Петро Якович
Кравцова О. С.Кравцова О.С. Метод «Sandwich Story» як спосіб формування креативного іншомовного письма молодших школярівКравченко А.П. Роль профорієнтації у професійному самовизначенні в умовах інформаційної війни
Кравченко В.П.Кравченко В.П. Розвиток творчості дітей раннього віку в умовах суспільного вихованняКравченко Л.В.
Кравченко Т.В.Кравченко Тамара ВолодимирівнаКравчук К.М.
Кравчук К.М. Проблема варіантності англійської мови (на прикладі канадської англійської мови)Кравчук Л.В. Реализация инновационных подходов в нравственном развитии младших школьников
Кравчук Лариса ВолодимирівнаКравчук С.Л. Особистісна рефлексивна культура учасників освітніх інновацій
Кравчук С.Л.Особливості рефлексивної культури здобувачів вищої педагогічної освіти як умова ефективного впровадження освітніх реформКравчук Світлана Леонтіївна
Кравчун Ю. Сторінками творчості Вадима Скомаровського
Кравчун ЮліяКрайнюк Валентина Миколаївна
Крайня форма переживання критичних ситуацій – суїцидКрасненко А.Е. Індивідуально-психологічні особливості психолінгвістичних здібностей у підлітків
Красненко Анна ЕдуардівнаКраснов В.С., Алексєєва О.Р. Інформаційна війна: способи й прийоми масового асоцілізаційного впливу на свідомість молодої людини
Красносільська Н.С. Підготовка майбутніх кураторів академічних груп до виховної роботи зі студентамиКрасносільська Наталія Сергіївна
КреативністьКребель Ю.О. The problem of modal verbs of the modern English language
Кребель Юлія ОлександрівнаКременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Т.Шевченка
Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка
Кремень Василь Григорович
Крещенко В.Ю.Крещенко В.Ю., Гріньова О.М. Психологічні аспекти формування гендерних стереотипів у сучасної молоді
Крещенко В.Ю., Гріньова О.М. Психологічні особливості гендерних стереотипів у сучасної молоді в умовах християнської та ісламської культурКривобок Олександр Павлович
Кривов’яз Олег ІвановичКриза ідентичності
Криза ідентичності у студентському віціКримінальна психологія
Кришень І.В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі роботи з природнім матеріаломКришень І.В. Формування професійної культури майбутніх учителів початкової школиКришень Ірина Володимирівна
Кришневська В.І. Психологічні аспекти пропаганди в умовах інформаційної війниКрохмаль Н.В. Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови молодших школярів
Крохмаль Наталія ВолодимирівнаКрохіна А.В. Маніпулювання як спосіб ефективної подачі інформаціїКруглик Оксана Петрівна
Крысанова Елена
Кріт О.В. «Get» phrases: general characteristics and ways of usageКріт Олена ВікторівнаКубриченко (Соловйова) Тетяна Вікторівна
Кубріченко Т.В. Формування гендерної ідентичності студенток педагогічного коледжу (автореферат)Кудикіна Н.В. Бодня О.В. Організаційно-методичний супровід експериментального дослідження проблеми інтерактивного навчання укр.мови
Кудикіна Надія Василівна
Кудіна Вікторія ВасилівнаКужельникова (Болюк) Олена Вікторівна
Кузавкова Алла СергіївнаКуземко Л.В., Турбаєвська С.В. Педагогічні умови розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів
Куземко Л.В. Підготовка вчителя початкової школи до реалізації індивідуального підходуКуземко Леся Валентинівна
Кузнецова О.О.Кузнецова О.О. Самостійна робота з англійської мови учнів 4 класів
Кузьменко І.С. Імплементація мультисенсорного методу на уроках іноземної мови в початковій школіКузьменко Інна Сергіївна
Кузьменко В.У. Казка для дорослих. Постановка проблеми та заспокійлива бесіда з колишньою однокласницеюКузьменко Віра Ульянівна
Кузьменко Юлія ГригорівнаКузьо Л. Структурно-змістові характеристики поняття "часова перспектива" як предмет психологічного аналізу
Кузьо ЛюбовКузів Н.І. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі
Кулаківська Ю.С. Педагогічна рефлексія як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови ДНЗКулаківська Юлія Сергіївна
Кулачківська Світлана ЄвгеніївнаКулецька Т.Ю.Кулецька Т.Ю. Використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови в початквоих класах
Кулешова В.М.Кулешова В.М. Ігри як метод покращення сприйняття матеріалу з англійської мови на початковому етапіКуликовський Ярослав Вячеславович
Кулсариева А.Т., Искакова А.Т., Таджиева М.К. Сущность понятия "метод case-study" в образованииКулсариева Актолкын ТурлыхановнаКультура
Культура мовлення викладача в професійно-педагогічному спілкуванніКуліш Ю.О.Куліш Ю.О. Особливості використання музичних римівок у процесі вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку
Куниця Тетяна Юріївна
Купленик Д.М. Вживання англійських прикметників кольору у переносному значенніКупленик Дар'я МиколаївнаКупрєєва А.А.
Купрєєва А.А. Використання технічних засобів навчання як запорука підвищення ефективності вивчення англ.мови в початковій школіКурліщук Інна Іванівна
Курочкіна А.І.Курочкіна А.І. Використання сучасних технологій для вивчення англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладахКутішенко Валентина Петрівна
Куцаченко Т.В. Використання наочності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного вікуКуцаченко Тетяна Валеріївна
Куцевол М.Куцевол М. Педагогічні умови виховання дітей у сучасній сім’їКучера Т.М.
Кучеренко Є.В. Психосинтез та коучинг як методи оптимізації професійного самовизначення майбутніх психологівКучеренко Єгор Валерійович
Кучерява Я.О. The phenomenon of colour idioms in EnglishКучерява Яна Олександрівна
Кучковська А.І. Вплив раннього вивчення іноземної мови на розвиток особистості дитини дошкільного вікуКучковська Анна Ігорівна
Кушнарьов Сергій ВолодимировичКущенко І.В. Теоретичні аспекти вивчення психологічних особливостей засвоєння знань студентами
Кущенко Ірина ВікторівнаКюрчев Дмитро ВолодимировичКійко Тетяна Борисівна
Кінестетичні відчуття (рухові)Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаКіровоградський інститут регіонального управління та економіки
Кіт Г. Педагог-дослідник – стратегічний орієнтир сучасної школиКіт Галина Григорівна
Лабораторія психології спілкування Інституту соціальної та політичної психологіїЛабунець Ю. О. Підготовка майб.вчителя до використання вітагенного навч.з голографічним підходом на уроках природознавства у поч.школі
Лабунець Ю.О. «Тролінг» як новий вид іншомовної комунікативної Інтернет взаємодії у лінгво-прагматич. аспекті: дискурсивні особливостіЛабунець Ю.О. Іншомовна комунікативна компетентність як обов’язкова складова педагогічної усталеності вчителя початкової школи
Лабунець Ю.О. Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культурЛабунець Ю.О. Реалізація компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у КанадіЛабунець Ю.О. Самоосвіта в контексті становлення вторинної мовної особистості майбутнього вчителя іноземної мови
Лабунець Юлія ОлегівнаЛавриненко Д.Г. General problems of foreign language teacher training in Ukraine
Лавриненко Д.Г. Smart- технологія як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи на уроках англійської мовиЛавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школіЛавриненко Д.Г. Особливості проведення позакласних заходів у початковій школі
Лавриненко Дарина ГеннадіївнаЛаврушкіна Ганна ВікторівнаЛаврісюк Ю.А.
Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інститутуЛагутіна Анастасія Костянтинівна
Лазаренко В.В.Лазаренко В.В., Однорог Л.С. French borrowings in modern English
Лактіонова Галина Михайлівна
Ланкуть Наталія Іванівна
Лапушенко І. Формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку в спеціально організованих умовах (досліди)Лебедева Л.А., Акпаева А.Б. Влияние полиязыковой среды на особенности подготовки педагогов дошкольного образования в Республике Казахстан
Лебедєва А.В.Лебедєва А.В. Нетрадиційні підходи до створення моделей професійної компетентності майбутнього фахівцяЛевченко І.В. Методи та форми застосування мультимедійних засобів у навчанні англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку
Левченко Інна ВасилівнаЛевченко Катерина Володимирівна
Левченко Михайло Володимирович
Левченко Наталія ВіталіївнаЛевченко Т.А., Бисембаева Ж.А. Сенсорное развитие детей 2-3 лет в условиях семьиЛевченко Т.А. Нравственно-эстетическое воспитание дошкольников посредством приобщения к культурному наследию казахского народа
Левшакова Ніна СтепанівнаЛегеза ЯнінаЛегенький М. Оновлення освітянського законодавства – шлях до успіху освітніх реформ
Легенький Микола Іванович
Лейцус Ігор Андрійович
Леонтьєв Олексій МиколайовичЛеся КрупінаЛещенко А. В.
Лещенко А.В. Ідіоми із застосуванням назв кольорів у сучасній англійській мовіЛещенко В.В. The use of information and communication technologies as effective means of students’ multicultural competence forming
Лещенко В.В. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій на заняттях «Практичий курс іноземної мови» у немовних ВНЗЛещенко Вікторія Віталівна
Лещук Галина ВасилівнаЛиньов Костянтин Олександрович
Линьова І.О. Модернізація системи підвищення кваліфікації керівників закладів освіти
Линьова Ірина ОлексіївнаЛипчук Я.Б. Формування іншомовленнєвих навичок за допомогою Інтернет-ресурсу блогів
Липчук Яна БорисівнаЛисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови
Лисенко Ганна Василівна
Лисянська Таїсія МиколаївнаЛитвин Ірина Валеріївна
Литвиненко С.В. Особливості формування патріотизму у дітей старшого дошкільного вікуЛитвиненко Світлана Володимирівна
Литвиновський Є.Ю. Системні проблеми сучасної освіти УкраїниЛитвиновський Євген Юрійович
Лишенко Григорій ПавловичЛобашова О.Є. Особливості ціннісних орієнтацій подружжя залежно від типу шлюбу
Лобашова Олександра Євгенівна
Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освітиЛобода О.В. Проблема наступності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного вікуЛобода Ольга Володимирівна

Попередня сторінка (Катунина Ирина Владимировна)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама