Усі сторінки

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Усі сторінки
Усі сторінкиПопередня сторінка (Петриченко Наталія Анатоліївна)
Психологічні особливості діяльності викладачаПсихологічні особливості діяльності викладача (реферат Дудар О.В.)Психологічні особливості діяльності викладача (реферат Шумейкіна А.В.)
Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалуПсихологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу (на прикладі вищої математики)Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу (реферат Василинчук А.В.)
Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу (реферат Круглик О.П.)Психологічні особливості організації виховної роботи в сучасній вищій школіПсихологічні особливості педагогічної діяльності
Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасних умовахПсихологічні особливості профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасних умовахПсихологічні особливості розвитку "Я-концепції" майбутнього психолога
Психологічні особливості соціального становлення сучасної молодіПсихологічні особливості сприймання студентами художнього тексту
Психологічні особливості студентстваПсихологічні особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх учителівПсихологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах
Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах (реферат Малінка О.О.)Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах (реферат Тхорик Н.М.)Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах (реферат Усов Г.А.)
Психологічні та культурно-педагогічні чинники соціалізації студента як майбутнього вчителяПсихологічні тренінги для викладачів і студентівПсихологічні тренінги для педагогів
Психологічні умови попередження девіантної поведінки в студентівПсихологічні умови попередження девіантної поведінки у студентівПсихологічні умови успішної адаптації першокурсника до навчання у вищому навчальному закладі
Психологічні умови формування професійної спрямованості у студентів-інвалідівПсихологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладіПсихологія
Психологія вищої школи
Психологія вищої школи (дисципліна)
Психологія вищої школи (навчальний посібник)Психологія духовності
Психологія злочинцяПсихологія комунікаційПсихологія наукової творчості
Психологія особистостіПсихологія особистості. Хрестоматія (Мельничук О.Б., Пасічник Р.Ф. та ін.)Психологія праці
Психологія раннього юнацтва (Лекція з вікової психології)Психологія рекламиПсихологія релігії
Психологія розвиткуПсихологія самосвідомостіПсихологія спорту
Психологія сім’їПсихологія творчості
Психологія управлінняПсихології вищої школи: завдання та проблематика в період реформування вищої педагогічної освіти в Україні
Психосексуальний розвитокПсихосемантикаПсихотерапевт
ПсихотерапіяПугач А.Ю.Пугач А.Ю. Розвиток життєвої компетенції дітей дошкільного віку на заняттях німецької мови
Пукас О.А. Раннє навчання іноземних мов в ЧехіїПукас Оксана АндріївнаПутивльське педагогічне училище
Пуховець Л.О. Підвищення комунікативної компетентності менеджерів туризму в процесі вивчення іноземної мовиПуховець Любов ОлександрівнаПушкар М.І.
Пушкар М.І. Теоретичні та методологічні засади проблем перекладуПшенична О.О. Особливості структури та змісту поняття «професійна готовність офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу...»Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
Підгорець А.В. Культура мовлення та молодіжний сленг (на матеріалі англійської мови) як засіб відображення світогляду особистості
Підгорець Аліна ВікторівнаПідготовка вчителя національної школи: етнопсихологічний і соціальний ракурс
Підготовка дітей до школи
Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психологопедагогічний ракурсПідготовка майбутніх соціальних педагогів до організації роботи волонтерських груп
Підготовка соціальних педагогів до формування культури життєвого самовизначення старшокласників
Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління (автореферат дисертації)Підкамінна Людмила Василівна
ПідсвідомістьПізнавальна активність
Пізнавальна потребаПізнавальні процеси в навчально-професійній діяльності студентаПікалова Ольга Володимирівна
Пімєнова Катерина ОлегівнаПінчук І.О.
Пінігіна Ю.Г.Пінігіна Ю.Г. Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчального середовища
Пірен Марія ІванівнаПіроженко Тамара Олександрівна
Пірха О. Особливості зв'язку навчальної мотивації та рівня домагань у студентівПірха Ольга
Піско-Удайська школа
Пісоцький Олександр Петрович
Пічко Наталія ФедорівнаПішенко О.В.
Пішеніна Наталія Костянтинівна
Радченко Зоя ІванівнаРадченко Леся Миколаївна
Райченок Т.В., Авдей Е.Н., Лукашевич Т.М. Влияние классической музыки на развитие музыкального восприятия студентов
Райченок Татьяна ВячеславовнаРайчёнок Т.В., Лукашевич Т.М. Возможности белорусского музыкального фольклора в формировании национального самосознания дошкольниковРалко Юлія В.
Рассказова Ольга ІгорівнаРассоха І.І. Словотвір в сучасному англійському слензі
Рассоха Ірина ІгорівнаРаєвський Олександр Миколайович
Редакційна колегія сайту "Вісник психології і педагогіки"
Резнікова С.М. Особистість як об`єкт та суб`єкт процесу міжкультурної комунікації
Резнікова Софія МихайлівнаРень Лариса Василівна
Рептух Д.І. Соціально-психологічна характеристика сучасної жінки
Реутова К. В.Реферати
РефлексРефлексіяРефлексія педагога
Решетнік Т.С. Інноваційні тенденції у методиці навчання іноземних мовРешетнік Тетяна Сергіївна
Рибалка Валентин ВасильовичРибалко Н.О.
Рибка М.С. Інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці (на прикладі навчання англійської мови)Рибка Марія Сергіївна
Рижанова Алла ОлександрівнаРикова В.Ю. Превентивне виховання підлітків в умовах Школи повного року навчання
Рикова ВікторіяРогальська-Яблонська Інна Петрівна
Розвиток
Розвиток "Я-концепції" студента у системі "студент-викладач" у педагогчному ВНЗРозвиток емпатії у студентів педагогічного вузу як майбутніх учителівРозвиток когнітивної сфери студентів у процесі навчання
Розвиток комунікативних здібностей вчителівРозвиток математичного мислення студентів фізико-математичних факультетівРозвиток самосвідомості студентів
Розвиток самосвідомості студентів у процесі навчальної діяльностіРозвиток творчих здібностей школярів як передумова їхнього успішного навчання у ВУЗіРозвиток творчого мислення студентів у процесі навчання
Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльностіРозвиток у студентів психологічної готовності до професійної діяльностіРозробка проблеми становлення майбутнього вчителя українськими вченими
Розумна А.О.Розумна А.О. Відмінності британського та американського варіантів сучасної англійської мовиРозумовий розвиток
Рой Т.М. Особливості діагностування творчих здібностей учнів початкової школиРой Т.М. Система застосування тренінгів іншомовної комунікативності у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
Рой Т.М. Формування комунікативної компетенції на уроках іноземної мови засобами тренінгів креативностіРой Тетяна МиколаївнаРоль внутрішнього мовлення у мисленні студентів
Роль когнітивного стилю в навчальній діяльності студентівРоль соціально-психологічної служби в процесі адаптації студента першокурсника у вищому навчальному закладіРоль уваги в засвоєнні студентами навчального матеріалу
Романенко Л. Підготовка майбутнього педагога до реалізації інноваційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи
Романенко Людмила ВіталіївнаРоманенко О.В.Романенко О.В., Буряк О.В., Серпутько І.А. Формування навичок проведення експериментальних досліджень у студентів-психологів
Романенко Оксана ВікторівнаРомановська Людмила Іванівна
Ромась О.Ю.Роменець Володимир Андрійович
Російська Академія ОсвітиРоєнко С.С. Впровадження проектної технології на уроках іноземної мови у початковій школіРоєнко Світлана Сергіївна
Рубан Олена ВалентинівниаРубаха (Підгірна) Наталія ПетрівнаРубашна К.В.
Рубашна К.В. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини
Рубінштейн Сергій ЛеонідовичРуденко Ілона Миколаївна
Руденко Л.С., Шинкар Т.Ю. Реалізація наступності у творчому розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного вікуРуденко Л.С. Підготовка вчителя початкової школи до творчої педагогічної діяльностіРуденко Людмила Степанівна
Руденко М.С. Використання навчальних фільмів як засобу розвитку іншомовних умінь молодших школярів
Руденко Мілена СтаніславівнаРудич О.О. Інтерактивний компонент сучасної англомовної дитячої книжки
Рудич Оксана ОлексіївнаРудник Тетяна Володимирівна
Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів ФінляндіїРуднік Ю.В. Змістовно-методичне забезпечення процесу підготовки вчителів ПШ до застосування інноваційних технологій навчання ІМ
Руднік Ю.В. Навчання іноземних мов в обов'язковій школі: шведський досвідРуднік Ю.В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкової школи...Руднік Юлія Вікторівна
Рудь Н.А.
Рудєва Л.С. Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологівРудєва Л.С. Сутність волонтерського руху як виду соціально-психологічної роботиРудєва Лідія Сергіївна
Русова Ю.В. Role-playing in foreign-language classes as means of future primary school teachers’ gaining fluency in speech and readiness for intercultural communication
Русова Юлія ВолодимирівнаРустемова Яна Шагаївна
Рухницька П.В.Рухницька П.В. Роль мовленнєвої гри у навчанні усного англомовного мовлення дітей старшого дошкільного віку
Ряба С.А. Foreign language teaching in compulsory school: Finnish experienceРяба С.А. The formation of primary school students’ linguocountry-studies competence in non-linguistic surroundingРяба Світлана Анатоліївна
Рябко Ю.В.Рябоконь Т.В.Рябоконь Т.В. Використання онлайн-ігор при вивченні алфавіту в першому класі
Рєпнова Т.П. Психологічна культура як ресурс впровадження реформ в систему освітиРівненський державний гуманітарний університет
Савенкова Людмила ВасилівнаСавонова Оксана ВікторівнаСавченко Людмила Олександрівна
Савченко Олександра Яківна
Савченко Сергій ВікторовичСавченко Т.О. Розвиток толерантності учнів початкової школи до культури інших народів засобами іноземної мови
Савченко Тетяна ОлегівнаСавченко Юрій Юрійович
Сагайдак С.П. Развитие осознания будущими психологами роли невербальных средств общения в профессиональной деятельности

Попередня сторінка (Петриченко Наталія Анатоліївна)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама