Усі сторінки

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Усі сторінки
Усі сторінкиПопередня сторінка (Сагайдак С.П.)
Супрун Дар’я МиколаївнаСупрун Микола Олексійович
Суспільна думкаСуспільний груповий настрійСутність, принципи та структура соціально-педагогічних технологій формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді
Сутність та напрями соціально-педагогічного забезпечення прав дітейСухобрус Валерій Антонович
Суховєєва Наталія МиколаївнаСухомлин О. В.
Сухомлинська Ольга ВасилівнаСухомлинський Василь Олександрович
Сухопара Ірина ГеннадіївнаСуїцидальна поведінка в студентському віці: причини, характеристика, методи реабілітації
Сьомкіна Інна СергіївнаСігова А. Формування громадянськості та духовності молодших школярів
Сігітей І.П.Тенденції розвитку готовності пед.працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освітиСізоненко К. В.Сізоненко К.В.
Сізоненко К.В. The intersubject approach in the process of fourth form students’ English speaking skills formationСізоненко К.В. Застосування тематичних проектів у процесі формування англомовного аудіювання та говоріння учнів 4-х класівСізоненко К.В. Сутність проектної технології у навчанні ІМ учнів четвертого класу
Сізоненко К.В. Формування творчої особистості молодшого школяра у змісті предмета «англійська мова»Сізоненко Катерина ВолодимирівнаСім`я
Сімоненко О.Б. Психологічне благополуччя дітей в умовах гібридної війниСінельник І.П. The actualization of the potential of the cycle “a Foreign language” disciplines in prospective primary school teachers’ education for tolerance
Сінельник І.П. Використання культурних асиміляторів як засобу виховання толерантності майбутніх учителів у процесі навчання іноз.мовиСінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМСінельник І.П. Проблема виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи: дискурсивний огляд
Сінельник І.П. Формування толерантності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологійСінельник Ірина Павлівна
Сіненко Оксана ОлександрівнаСірак Ю.П. Використання анімаційних ресурсів на заняттях з іноземної мови в дошкільних навчальних закладах
Сірак Юрій ПетровичСісецька Ольга АнатоліївнаСітцевá Марина Вікторівна
Сітцева М.В.Художня образність у мультиплікації як засіб морального виховання дітей
Січкар Ала Дмитрівна
Таболова Е.М.Таболова Е.М. Феномен социального сиротства: современное состояние проблемы, пути преодоления
Таджиева М.К, Еленгеева В. Обзор дошкольных образовательных программ в зарубежных странах
Таджиєва М.К.Таланчук Петро Михайлович
Таран О.П. Теоретико-методологічні засади супроводу готовності дітей до шкільного навчанняТаран О.П. Фактори становлення самосвідомості дитини
Таран Оксана Петрівна
Тарасевич О. В.Тарасевич О.В. Використання відеоматеріалів на уроках іноземних мов у початковій школі при формуванні навичок аудіюванняТарасова Марина Михайлівна
Тарасова О. Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занятьТарасова Олена
Тарасюк А.О. Тривожність як психологічний феноменТасжурекова Ж.Т. Профессиональная подготовка учителя новой формации в условиях реализации компетентностного подхода
Тасжурекова Жумагуль ТоулетаєвнаТатенко Віталій Олександрович
Таубаєва Г.З.Ташбулатова А.
Ташенова Д.К. Представление учащихся о ценности внутреннего покоя через познание самого себя на уроке «самопознание» в 4 класеТворчество и самореализация личностиТворчість
ТемпераментТемпературні (термічні) відчуття
Темрук Олена ВасилівнаТеоретико-методологічні засади супроводу готовності дітей до шкільного навчанняТеоретико-методологічні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів освіти
Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класівТепла Марія Йосипівна
Теплюк А.А. Формування особистісної культури студентів педагогічного ВНЗ як складова професійної компетентностіТеплюк Анна Анатоліївна
Терентьева Н.А. Приоритетные задачи деятельности университетов Украины: наука и инновации
Терентьєва Наталія ОлександрівнаТерещенко Віктор Олексійович
Терещенко К.В. Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапіТерещенко Ксенія Вікторівна
Терещенко Л.А., Кесьян Т.В. Формування патріотичної свідомості учнівської молодіТерещенко Л.А. Психологічий аналіз ситуації шкільної дезадаптації у першокласників
Терещенко Людмила АнатоліївнаТерещенко М.В. Дошлюбні уявлення про сімейне життя як чинник подружнього взаєморозуміння
Терещенко М.В. Можливі шляхи подолання ілюзорної картини світу у сімейних стосункахТерещенко М.В. Уявлення про шлюб та сім'ю як аспект картини світу людиниТерещенко Марія Вікторівна
Терлюк А.О. Computer-Assisted Language Learning у навчанні англійської мови молодших школярівТерлюк Анастасія ОлегівнаТерлюк О.О.
Терлюк О.О. Організація оцінювання іншомовної компетенції учнів початкової школи за допомогою ресурсу SocrativeТерницька Світлана Вікторівна
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тертична Катерина Валеріївна
Тертична Надія Анатоліївна
Тесзеній ЕлеонораТесленко Валентин Вікторович
ТестТетяна Лисенко
Тименко Володимир ПетровичТимошенко Олексій Анатолійович
Тимошенко Т.І. Лексичні особливості англійського молодіжного сленгу(на прикладі неформальних висловлювань американських студентів)Тимошенко Т.І. Характеристика основних розбіжностей між англійською мовою в Англії та АмериціТимошенко Таїса Іванівна
Тимчик Олеся Володимирівна
Титаренко Тетяна Михайлівна
Титарчук І.В.Титарчук І.В. Застосування педагогічних технологій у навчанні англійської мови учнів початкової школиТитарчук І.В. Розвиток умінь творчого мислення на уроках англійської мови у початковій школі
Титарчук Іванна ВасилівнаТкаченко (Капустян) Діна КостянтинівнаТкаченко Наталія Миколаївна
Ткаченко Тетяна ВолодимирівнаТкачук І.І. Сучасні напрями профорієнтаційної роботи з молоддю
Ткачук Ірина ІванівнаТкачук Д.В. Спеціальні компетенції інспектора прикордонної служби здійснювати ідентифікацію в пунктах пропуску
Ткачук О.В. Застосування методу повної фізичної реакції у навчанні англійської мови дітей старшого дошкільного вікуТкачук О.В. Роль образної пам'яті дитини дошкільного віку у навчанні англійської мови із застосуванням ейдетикиТкачук О.В. Форми і методи роботи з гіперактивною дитиною старшого дошкільного віку при вивченні АМ із застосуванням методів ейдетики
Ткачук Олена ВадимівнаТкачук Т.А. Психологічні особливості комунікативних копінг-ресурсів фахівців податкової міліції
Ткачук Таїсія АнатоліївнаТовкач Ірина Євгеніївна
Товкач О. Розвиток пізнавальної активності в учнів 3 класів на уроках «Я і Україна»
Товкач О.А., Товкач О.В. Освітні функції музейної педагогіки у навчально – виховному процесі школиТовкач О.В. Humour as an effective strategy in teaching English in the second language classroom
Товкач Олена АнатоліївнаТовкач Ольга Володимирівна
Токарець О.А. Застосування мовного портфоліо у навчанні англійської мови учнів четвертого класуТокарець Оксана Анатоліївна
Толубко І.Г. Особистісно-орієнтоване навчання як необхідна умова реалізації творчого потенціалу майбутнього викладача-хореографаТолубко І.Г. Формування виховної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами українського фольклоруТолубко Ірина Георгіївна
Томайли (Бідна) Катерина Іванівна
Топольницька О.О. Appropriateness of the bilingual education in primary school: Austrian experienceТопольницька О.О. The difference between understanding gestures in the process of international communicationТопольницька Ольга Олегівна
Тохтамиш О.М. Методика ескалації тактильного контакту у психологічній допомозі дітям дошкільного та початкового шкільного вікуТохтамиш Олександр Михайлович
Тренінг
Тренінг-семінар „Стадії розвитку і транзактний аналіз”Третяк Л.А.Третяк Л.А. Poль iнoзeмнoї мoви у фopмувaннi сучасної втopиннoї мoвнoї ocoбиcтocтi у кoнтeкcтi мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї
Третяк О.П. Виховання ціннісного ставлення до навколишнього світу у молодших школярівТретяк Світлана КузьмівнаТривожність як прояв суперечливостей в "Я-концепції" майбутнього вчителя
Тристень К.С., Дерман С.А., Гудко Д.А. Роль праздников и развлечений в воспитании нравственной устойчивости дошкольниковТристень К.С., Лобковская Е.А. Воспитание у дошкольников патриотических чувств как путь совершенствования их нравственного здоровья
Тристень К.С. Изучение осведомленности студентов о критериях красоты лица человекаТристень Клавдия Семеновна
Трофімов Юрій ЛеонідовичТрохманенко А.В.Трохманенко А.В. Modern vocabulary in the English language: contemporary trends
Троценко Наталія Євгенівна - викладач кафедри соціальної педагогіки
Трубавіна Ірина МиколаївнаТрубачева С.Е. Особливості інновацій в освіті
Трубка Ганна ЄпіфанівнаТрубка Олександр Іванович
Трушевський Василь МихайловичТурбан В.В. Проблема віку: психологічний дискурс
Турбан Вікторія ВікторівнаТурбаєвська Світлана ВолодимирівнаТурекулова Д.Т.
Турекулова Д.Т. Некоторые аспекты развития профессионального образования в республики КазахстанТуриніна Олена Леонтьєва
Турунцев Олександр ПетровичТурчина (Сайчук) Лариса Іванівна
Турчина Л.І. Елітарність як психосоціальна стратегія обдарованої особистості
Туряниця С.С. Драматизація, як засіб навчання говоріння молодших школярів на уроках англійської мови
Туряниця Світлана СергіївнаТхорик Наталія Михайлівна
Тітенко Інна МиколаївнаТітова О.В. Застосування лексичних ігор у навчанні англійської мови молодших школярів
Тітова О.В. Самостійна робота з англійської мови учнів початкової школиТітова Олена ВікторівнаТітяєв В.М. Психологічні передумови формування резистентності особистості до агресивних інформаційних впливів
УДПУ імені Павла Тичини
Удовенко М.А. Підходи до навчання основ здоров’я учнів початкової школиУдовенко Марина Анатоліївна
Удод Т.Г. Формування іншомовних орфографічних навичок молодших школярів: тенденції та інноваціїУдод Тетяна Григорівна
Ужгородський національний університет
Узнадзе Дмитро МиколайовичУкраїнське вчительське товариство у ПольщіУкраїнський НМЦ практичної психології і соціальної роботи АПН України
Український фонд "Благополуччя дітей"
Ульянич Тетяна Анатоліївна
Уманець Любов ІлларіонівнаУманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходівУмінняУникнення
Університет економіки та права «КРОК»Університет м. Щецин
Університетський коледж Київського університету імені Бориса ГрінченкаУніченко С. С. Виховання почуття гумору у дітей дошкільного віку як науково-педагогічна проблема
УправлінняУправління підготовкою вчителя: психолого-педагогічний аспект
Управління системою контроля самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект.Урбанський Ігорь Анатолійович
Усов Григорій АлімовичУхань К.Є.Ухань К.Є. Комп'ютерні навчальні програми як інноваційний метод навчання іноземній мові у початковій школі
Учнівська молодь постмодерного часуУчіння
Ушинський Костянтин ДмитровичУява
Фадєєв Михайло ЮрійовичФайл
Фалинська Зоряна Зенонівна

Попередня сторінка (Сагайдак С.П.)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама