Херсонська академія неперервної освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Херсонська академія неперервної освіти

Ректор академії - Зубко Анатолій Миколайович, доктор філософії, професор, Заслужений праців¬ник освіти України, дійсний член Академії соціальних і педагогічних наук Росії, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Української спілки воїнів Афганістану. Автор більше ста наукових, науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, програмні педагогічні продукти, статті, методичні рекомендації, авторські програми. Має нагороди: Медаль «Ветерану-интернационалисту», Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України, Медаль «Захиснику Вітчизни», Знак «Василь Сухомлинський», Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», Нагрудний знак «Відмін¬ник освіти України», Почесний знак «За розвиток соціального партнерства», Пам’ятну медаль «20 років виведення військ з Афганістану», низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та ін.


Офіційний сайт академії - http://academy.ks.ua/

Про академію

На сучасному етапі модернізації освіти в Україні Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської міської ради став головним навчально-методичним, науковим та інформаційним центром на Херсонщині з питань післядипломної педагогічної освіти. За роки свого існування академія постійно спрямовує свою роботу на задоволення освітніх потреб педагогічних працівників, скеровував свою діяльність на перепідготовку фахівців, здатних працювати не лише сьогодні, а й завтра. З 1994 року академія має ІІІ рівень акредитації, що забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних і керівних кадрів освіти, удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією. У 2006 році заклад пройшов ліцензування й одержав дозвіл на щорічне проведення курсів підвищення кваліфікації для керівників та педагогів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (4 тисяч осіб на рік). Нині академія працює за 70 напрямками підвищення кваліфікації за очною, очно-дистанційною та індивідуальною формою навчання. Майже з усіх предметів розроблено навчально-дистанційні програми, які поступово впроваджуються в навчальний процес. З травня 2008 року академія входить до проекту Світового банку щодо запровадження європейської кредитно-трансферної системи навчання в післядипломній освіті. Академія має потужну матеріальні базу, навчально-методичний і навчальний корпуси, санаторій-профілакторій (120 місць) із сучасним медичним обладнанням та гуртожиток (70 місць), бібліотеку (більше 40 тис. видань). З першого вересня 2008 року до аспірантури без відриву від виробництва було зараховано 10 осіб, серед них 7 працівників академії та 3 педагогічні працівники з інших регіонів України, зокрема, Автономної Республіки Крим, Чернігівської, Закарпатської областей. Сьогодні академія об’єднує у своєму складі 7 кафедр, 5 науково-методичних відділів (до складу яких входить 24 науково-методичні лабораторії), аспірантуру, бібліотеку, видавничий відділ, музей історії народної освіти. На даний час у закладі працює 9 докторів наук, 34 кандидати наук, 5 магістрів.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама