Кафедра педагогіки та психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Однією з найважливіших передумов реформування вищої освіти в Україні є підготовка нової генерації науково-педагогічних кадрів – національної еліти, яка здатна оволодіти освітньо-світоглядною парадигмою гуманітаризації, гуманізації і демократизації освіти і науки, забезпечити різнобічний розвиток і піднесення самоцінної особистості кожного студента. Щоб вирішити це надзвичайно важливе й складне завдання, потрібно суттєво підвищити науково-професійний рівень викладачів, зокрема, шляхом покращання їхньої психолого-педагогічної підготовки.

У зв'язку з цим у січні 2000 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова була створена перша в Україні кафедра педагогіки і психології вищої школи. Науковим натхненником і організатором створення кафедри був академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор Мороз Олексій Григорович, який став її завідувачем. Важливу роль у становленні кафедри, започаткуванні магістерської програми підготовки відіграв проректор НПУ імені М.П. Драгоманова Слюсаренко Анатолій Григорович.

Кафедра забезпечує читання таких навчальних курсів: "Педагогіка вищої школи", "Психологія вищої школи", "Управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах", "Основи професіоналізму викладача вищої школи", "Методологія і методи науково-педагогічних досліджень", "Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі", "Економіка вищої освіти" та ін. у всіх інститутах університету згідно розроблених навчальних програм і здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру і аспірантуру.

У складі кафедри працювали такі знані науковці як доктор педагогічних наук, професор Б.С. Кобзар і доктор педагогічних наук, професор З.І. Слєпкань. Членами кафедри в різний час були дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор О.О. Романовський, доктор педагогічних наук, професор Н.В. Гузій, кандидат економічних наук, професор А.О. Діденко, кандидат психологічних наук, доцент Л.Г. Подоляк, кандидат психологічних наук Л.І. Подшивайлова, кандидат педагогічних наук, доцент В.В. Сгадова, кандидат психологічних наук, доцент О.В. Соловієнко, кандидат педагогічних наук, доцент М.М. Фоменко, кандидат психологічних наук, доцент В.І. Юрченко.


Основні публікації членів кафедри з проблем педагогіки і психології вищої школи

  1. Мороз А.Г. Профессиональная адаптация молодого учителя. Монография. – К., 1998. – 330 с.
  2. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посібник /За ред. академіка О.Г. Мороза. – К.: НПУ, 2001. – 338 с.
  3. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи /За ред. О.Г.Мороза. – К.: НПУ, 2003. – 268 с.
  4. Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму: Навч. посібник. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 156 с.
  5. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти. – К. : НПУ, 2004. – 243 с.
  6. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: курс лекцій. – К.: КСУ, 2004. – 175 с.
  7. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – 240 с.
  8. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с. (Гриф МОН України, лист №14/18.2-669 від 17.03.2006 р.).
  9. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки / За заг. ред. О.Г. Мороза. ­– К.: НПУ, 2006. – 206 с.
  10. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум. – К.: Каравела, 2008. – 336 с. (Гриф МОН України, лист 1.4/18-г-914 від 13.06.2007р.).

З грудня 2007 р. кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, проректор університету Р.М. Вернидуб.

На кафедрі працюють кандидат педагогічних наук Т.Б. Слободянюк, кандидат педагогічних наук Т.В. Новаченко, ст. викладач В.В. Тригубенко та ін.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама