Кудикіна Надія Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кудикіна Надія Василівна

Кудикіна Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий спеціаліст лабораторії української словесності в школах національних меншин України та діаспори Інституту педагогіки НАПН України

Зміст

Освіта

 • Закінчила Ленінградський педагогічний інститут імені О.І.Герцена.

Вчителі з професійної підготовки – провідні вчені того часу в галузі дошкільного виховання, дитячої психології і суміжних галузей наукового знання – професор Г.М. Леушина (дошкільна педагогіка), професор Г.О. Люблінська (дитяча психологія), професор М.Ю. Хватцев (логопедія) та ін.

Досвід роботи

 • Досвід наукової роботи – 14 років, науково-педагогічної – близько 20 років.
 • З 20.04. 2009 р. – виконуюча обов’язки завідувача кафедри методики і технологій дошкільної освіти.

Викладає дисципліни

Наукова діяльність

 • Кандидатське дисертаційне дослідження за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на тему “Формирование словаря детей в сюжетно-ролевой игре (старший дошкольний возраст)” виконано під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Артемової Любові Вікторівни.
 • Докторська дисертація за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія на тему: ”Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі” виконана під керівництвом дійсного члена Академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Савченко Олександри Яківни.
 • Має близько 200 праць наукового і науково-методичного характеру з таких наукових напрямів: дошкільна і початкова освіта, професійна і професійно-технічна освіта, історія педагогіки і загальна педагогіка.
 • Є членом спеціалізованої вченої ради Д.26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України.
 • Є членом редакційної колегії збірника наукових праць Інституту професійно-технічної освіти АПН України, журналу “Безпека здоров’я “.
 • Упродовж тривалого часу бере активну участь у роботі науково-методичної комісії з початкової освіти НМР МОН України., а у даний час виконує обов’язки заступника голови.

Нагороди

Має нагороди за якісну професійну діяльність:

 • Почесна грамота Міністерства освіти УРСР;
 • знак “Відмінник народної освіти України” ;
 • грамота Головного управління освіти м. Києва;
 • медаль „В пам’ять 1500-річчя Києва”;
 • медаль „Ветеран праці”;
 • Подяка від Київського міського голови;
 • нагороджена нагрудним знаком „Василь Сухомлинський”.

Основні публікації

 1. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі / Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. — К. : КМПУ, 2003. — 272с.
 2. Кудикіна Н.В.Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2004. — 41с.
 3. Кудикіна Н.В., Хорошковська О. Навчаємо розмовляти українською: Посібник для вихователів дитячих дошкільних закладів / Українська світова спілка професійних учителів; Освітній науково- методичний центр "Україна- діаспора". — К. : Альфа- М, 1997. — 164с.
 4. Інтелектуальні ігри в навчанні молодших школярів (на матеріалі української мови) / Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка / Н.В. Кудикіна (авт.-уклад.), Рімма Миколаївна Михайленко (авт.-уклад.). — К., 1999. — 48с.
 5. Рухливі ігри в початковій школі [] : навчально-методичний посібник / О.М. Ващенко, Н.В. Кудикіна, Л.В. Романеско, Т.І. Люріна; Київський міжрегіон. ін-т вдоскон. учителів ім. Б.Д. Грінченка. - Київ : Навчальна книга, 2002. - 80 с.
 6. Кудикіна Н.В.Стародавні творчі ігри та традиційні іграшки українських дітей [] / Кудикіна Н. // Рідні джерела. - 2001.-N3. - С.11-15.
 7. Традиційні дитячі народні ігри малих форм [] / Кудикіна Н.В. // Рідні джерела. - 2002.-N1. - С.12-15.
 8. Кудикіна Н.В.Теоретико-методичні основи гри як методу навчально-виховної роботи з шестирічними першокласниками [] / Кудикіна Н.В. // Педагогічні інновації: Ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. Вип.5. - К., 2001. - С.51-58.
 9. Кудикіна Н.В.Українські народні рухливі ігри як засіб виховання молодших школярів [] / Кудикіна Н.В. // Рідні джерела. - 2002.-N4 . - С.28-31.
 10. Кудикіна Н.В.Ретроспективний погляд на формування сучасної моделі ігрової діяльності [] / Н.В. Кудикіна // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 46-49.
 11. Кудикіна Н.В.Педагогічне керівництво інтелектуальними іграми у позаурочному навчально-виховному процесі [] / Н.В. Кудикіна // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2004. - N4. - С. 10-13.
 12. Кудикіна Н.В.Методика керівництва літературними іграми у позаурочному навчально-виховному процесі [] / Н.В. Кудикіна // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2004. - N11. - С. 19-21
 13. Кудикіна Н.В.Внесок вітчизняних психологів у формуванні педагогічної теорії ігрової діяльності дітей [] / Н.В. Кудикіна // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2005. - N1. - С. 7-9
 14. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність у початковій освіті [] / Н.В. Кудикіна // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2006. - N5/6. - С. 27-32
 15. Кудикіна Н.В.Психологія та педагогіка гри [] / Н.В. Кудикіна // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2006. - N5/6. - С. 32-50
 16. Кудикіна Н.В.Комунікативно-мовленнєві ситуації [] / Н.В. Кудикіна // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2006. - N9/10. - С. 26-31.
 17. Кудикіна Н.В.Педагогічне значення ігор молодших школярів та керівництво ними у час дозвілля [] / Н.В. Кудикіна // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . - Тернопіль, 2002. - Вип. 7. - С. 29-32
 18. Кудикіна Н.В.Досвід використання гри як засобу національно-культурного виховання дітей молодшого шкільного віку [] / Н.В. Кудикіна // Наукові записки: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя , 2002. - № 3. - С. 75-78
 19. Кудикіна Н.В.Підготовка вчителя до використання в навчально- виховному процесі традиційної української іграшки [] / Н.В. Кудикіна // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2004. - N2. - С. 26-31
 20. Кудикіна Н.В.Внесок М.Г. Стельмаховича у педагогіку ігрової діяльності дітей [Text] / Н.В. Кудикіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 105-108.
 21. Кудикіна Н.В.Забезпечення системно-діяльнісного підходу до керівництва іграми дітей дошкільного віку / Н.В. Кудикіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2005. - № 1'2005. - С. 157-160.
 22. Кудикіна Н.В.Методологічні аспекти формування змісту професійно-технічної освіти : научное издание / Н.В. Кудикіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - № 2'2007. - С. 161-165.
 23. Кудикіна Н.В.Українські народні дитячі ігри малих форм / Н.В. Кудикіна // Палітра педагога. - 2008. - N 2. - С. 3-5
 24. Кудикіна Н.В.Інтеграція навчальної і виховної роботи як умова забеспечення продуктивності професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників художнього профілю [Text] / Н.В. Кудикіна // ПостМетодика. - 2008. - N 4. - С. 6-10.
 25. Кудикіна Н.В.Внесок вітчизняних психологів у формування педагогічної теорії ігрової діяльності дітей [] / Н.В. Кудикіна // Практична психологія та соціальна робота. . - 2005. - N1. - С. 7-8.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама