Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 12

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 12. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_12

Титулка Висник 12.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 4 від 19.12. 2013р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013
© http://www.psyh.kiev.ua, 2013


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ


Apenko S.N. Developing leadership in project with the use of verbal learning and visual information

Василенко А.С. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України

Волинець К.І., Кошман П.Я. Освітня галузь «Технології» як програма технологічної освіти майбутнього вчителя початкової школи

Гордєєва Ж.В. Діалогічність наукового тексту в процесах спілкування і мовомислення науковців-психологів

Гріньова О.М.,Фараон О.В. Психологічні особливості уваги у дітей старшого дошкільного віку

Гріньова О.М.,Хрієнко Д.О. Психолого-педагогічні умови активізації морального розвитку старших дошкільників засобами тренінгу

Душка А.Л. Формування адекватних способів взаємодії батьків з дитиною, що має психофізичні відхилення

Корсун С. І. Іванова О.В. Усвідомлення та оцінка працівниками органів внутрішніх справ професійно-важливих якостей

Кришень І.В. Формування професійної культури майбутніх учителів початкової школи

Кудикіна Н.В. Бодня О.В. Організаційно-методичний супровід експериментального дослідження проблеми інтерактивного навчання української мови в школі з російською мовою викладання

Кузьо Л. Структурно-змістові характеристики поняття "часова перспектива" як предмет психологічного аналізу

Науменко М.С. Теоретичний аналіз прблеми кохання у юнацькому віці

Паничок Т.Я. Принцип мультидисциплінарності як основний принцип організації статевого виховання у навчальних закладах Німеччини

Руднік Ю.В. Навчання іноземних мов в обов'язковій школі: шведський досвід

Сітцева М.В.Художня образність у мультиплікації як засіб морального виховання дітей

Скрипник М.І. Експериментальна діяльність науково-педагогічних працівників: підготовка вчителів до комунікації

Чорна Ю.С. Зв'язок між почуттями ревнощів та закоханості в осіб юнацького віку
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама