Збірник наук. праць. - Випуск 5

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 5. – К., 2011. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_5

Титул Випуск 5.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 6 від 16.02.2011р.)


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, професор кафедри дистанційного навчання Національного авіаційного університету;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Кудикіна Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою методики і технологій дошкільної освіти,Київський університет імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою теорії початкової освіти, індивідуального навчання та методик викладання дисциплін гуманітарного циклу,Київський університет імені Бориса Грінченка;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін,Київський університет імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2011
© http://www.psyh.kiev.ua, 2011


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернетспільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Безпалько О.В. Оптимізація підготовки соціальних педагогів у сучасному освітологічному просторі

Васюра Н.О. Соціально-правовий захист дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

Веред Л.Г. Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності

Задоя В.О. Методичні засади використання ігрових методів у професійній підготовці майбутніх вихователів

Зєнкова С.С. Діагностична діяльність учителя початкової школи як педагогічна проблема

Калюжна Ю.С. Теоретичні основи діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи

Козирєва К.А. Формування культури мовлення у майбутніх учителів початкової школи

Козоріз М. Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до діагностичної діяльності

Кохніченко О.Є. Анімація як засіб формування у першокласників вміння читати

Богданець-Білоскаленко Н.І.,Люріна Т.І. Український буквар Софії Русової як чинник формування в учнів початкової школи концептосфери національної культури

Ляхова К.О. Творча особистість вчителя як умова розвитку творчих здібностей молодших школярів в навчальній і позанавчальній діяльності загальноосвітніх шкіл Чеської республіки

Науменко В.О., Рибалко Н.О. Алгоритм підготовки вчителя початкових класів до уроку читання

Пальчик М.О. Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів початкової школи

Паншина Ю.В. Методичне портфоліо вчителя початкових класів із педагогічної діагностики

Пиліпко Л.М. Розвиток наукових поглядів на психологію темпераменту дітей дошкільного віку

Райченок Т.В., Авдей Е.Н., Лукашевич Т.М. Влияние классической музыки на развитие музыкального восприятия студентов

Сандрович Т.С. Прислів’я як джерела мудрості, цінностей та морального досвіду народу на уроках читання в початкових класах

Середа І. Методика розвитку рухового компоненту творчих здібностей в процесі фізичного виховання

Тарасова О. Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять

Тристень К.С. Изучение осведомленности студентов о критериях красоты лица человека

Швець Н.А. Інтернет залежність та її вплив на виховання підлітків

Шкарбан Л.В. Теоретичні аспекти проблеми навчання і виховання ліворуких дітей


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама