Ляхова К.О. Творча особистість вчителя як умова розвитку творчих здібностей молодших школярів в навчальній і позанавчальній діяльності

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ляхова Катерина Олександрівна, магістрант спеціальності "Початкове навчання" Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

У статті порівнюється діяльність школи в Чехії та Україні, реалізація творчого підходу до навчання учнів початкової школи з метою збагачення педагогічного досвіду і підвищення компетентності навчання учнів початкової школи шляхом реалізації творчого підходу.

Ключові поняття: «творча особистість вчителя», «творчі здібності», «гуманізація навчання».


В статье сравнивается деятельность начальніх школ в Чехии и Украине, реализация творческого подхода к обучению учащихся начальной школы с целью обогащения педагогическим опытом и повышением компетентности в обучении учащихся начальной школы путем реализации творческого подхода.

Ключевые понятия: «творческая личность учителя», «творческие способности», «гуманизация обучения».


This article compares the work of primary schools in the Czech Republic and Ukraine, the realization of a creative approach to teaching elementary school students to enrich the educational experience and competence in teaching elementary school students by implementing a creative approach.

Key concepts: "A creative person of the teacher," "creativity," "humane learning."

Зміст

Постановка проблеми

Безперервний розвиток суспільства диктує нові освітні ідеали. У ХХІ столітті замість сукупності фактичних знань, які потрібні людині далеко не кожного дня, більш важливими вміннями є : рухливість і нестереотипність мислення, вміння аналізувати, не лише теоретичні тексти , але і різноманітні життєві ситуації розуміти їх причини, знаходити вихід з них; вміння мислити перспективно і мати досить розвинуту креативність , щоб цю перспективу реалізувати. Відтак, в епоху повної доступності інформації важливішим за її накопичення стає вміння продуктивної креативності в будь-якій сфері знань чи умінь, що значно підвищує готовність дитини до життя в дорослому віці.І основною умовою цього процесу стає творчий підхід вчителя до навчання .

Аналіз досліджень і публікацій

Сучасна українська педагогіка сповідує ідею гуманізації освіти, що дуже сприяє формуванню не лише розумної, але і творчої , незалежно мислячої, винахідливої людини, що зможе повністю розкрити свій потенціал. Українська методологічна база для розвитку творчих здібностей є досить багатою завдяки науковим положенням щодо формування особистості в процесі активної творчої діяльності (Г.С. Костюк, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, Д.Ф. Ніколенко, О.Я. Савченко та ін.); концептуальним принципам вивчення проблеми розвитку творчих здібностей (О. І. Кульчицька, О. М. Матюшкін, В. О. Моляко, С. М. Мартиненко, М. О. Холодна та ін.) та основним положення педагогічної творчості, розуміння її результативності як творчого розвитку особистості дитини й підвищення рівня творчої педагогічної діяльності педагога (М. М. Поташник, С. О. Сисоєва); основним положенням щодо розвитку творчої особистості вчителя (Н. В. Кичук, О.М. Пєхота).

Мета статті

Метою статті є: розширення скарбниці методичних прийомів для розвитку творчості дітей шляхом здійснення творчого підходу вчителя до навчання учнів ( на прикладі загальноосвітньої школи в м. Брно).

Для всебічного розвитку творчої особистості дуже важливо створити гармонійні і продумані умови навчання, тому школа в м. Брно має велику кількість спеціалізованих кабінетів: окрім математичних, мовних, комп’ютерних класів, обладнані також музичні класи з великою кількість інструментів, окрема дитяча бібліотека , міні-зоопарк поруч з класом біології; для учнів середніх і старших класів обладнаний кабінет-кухня для занять з трудового навчання. Для активного відпочинку і занять фізкультурою окрім великого стадіону зі стаціонарним інвентарем, обладнаний окремо баскетбольно-футбольний майданчик з наглядовою баштою для судді.

Спортивний комплекс розташований поблизу лісу, який також має бігові доріжки. Поруч знаходиться і невеличкий город і клумба, які слугують для демонстрації біологічних явищ і процесів. Поруч з ігровим майданчиком обладнаний «клас на природі»- парти і стільці з нефарбованого дерева. Де за гарної погоди часто проводять уроки «Я в світі», природознавство, малювання, виховні заходи і групу продовженого дня.

Для плавного переходу від дошкільного навчання до шкільного, заняття для перших чотирьох класів відбувається в окремому корпусі, де створені умови для ігрової діяльності в кожному кабінеті. Третина кожної класної кімнати( які є більшими за середньостатистичні в Україні) зайнята килимом для ігр і відпочинку. Діти дуже люблять гімнастичні м’ячі, тому в кожному класі їх не менше двох. Окрема шафа відведена для дитячих книжок і коміксів, окрема - для інших іграшок і невеликих персональних чемоданчиків з обладнанням для уроків творчості, про які йтиметься далі. Бачимо , що і під час позанавчальної діяльності учні мають багато можливостей для розвитку і відпочинку. В чеських школах є нормою творча і розвивальна робота з дітьми на перерві, що може бути реалізовано у вигляді групової гри. Те, як дитина проводить час відпочинку багато може підказати спостережливому вчителю для реалізації індивідуального підходу до навчання і розвитку творчих здібностей дітей.

Початкова школа в Чехії багато приділяє уваги креативності і начебто створена для пробудження в дитині всіх творчих резервів не лише під час позанавчальної , але і роботи на уроці. Велику роль в цьому відіграє і творча особистість вчителя.

Відомо, що чим креативніший учитель, тим краще і швидше творчо розвиваються діти. Мабуть, саме тому кожен класний керівник володіє окрім фортепіано(для уроків музики) і ще одним музичним інструментом(для роботи в класі) в обов’язковому порядку. Це має свій сенс, адже зняти втому, мотивувати до роботи, привітати з Днем народження або сконцентрувати увагу учнів найкраще саме за допомогою пісні, а не вдаватися до моралізування , до якого діти швидко звикають. Фізкультхвилинки також часто проводять під музику.

Меблі, які можна легко переставляти, дають можливість частіше проводити уроки в нестандартній формі: «круглий стіл» або групові завдання. Це дає учням можливість повніше проявити себе і інтелектуально, і творчо.

Навчання в чеських школах проходять за підручниками, які є дещо середніми між українським підручником і зошитом з друкованою основою. Особливість в тому, що всі завдання або мають ілюстрації, або запропоновані в ігровій формі, тому діти їх виконують охоче і в повному обсязі. На відміну від українських підручників, майже половина вправ містять завдання на зразок «склади схожий приклад», «придумай свою задачу з такими ж числами», «домалюй…», « допиши…», «придумай своє…» .Вправи на розвиток креативності зустрічаються в великій кількості підчас викладання будь-якого предмету.

Не можна уявити навчальний день молодшого школяра Чехії без уроку творчості, який включає в себе малювання, ліпку, складання орігамі, художнє вирізання за вибором вчителя. Все необхідне для уроку діти не носять постійно зі школи додому, а зберігають у спеціальних невеликих чемоданах з картону в шафі. Приблизно 80% уроків інтегровані, 20% - з інтегрованими елементами.

У початкових класах діти не пишуть контрольних робіт , натомість облік знань ведеться за поточними оцінками, які виставляються майже кожного уроку у вигляді літери в класний журнал ( «1»-відмінно, «2»- добре, «3»-задовільно) До щоденнику ставлять лише печатки відповідних кольорів (червону, зелену або синю відповідно) і за необхідності примітку.

Розгалужена система гуртків дає багато можливостей для розвитку гармонійно розвиненої творчої особистості в позашкільній діяльності. На базі школи діти безкоштовно займаються інформатикою ( ігрова-для найменших), керамікою, моделюванням, природознавством, музикою,співами, в драмгуртку, спортом різних видів, карате, іграми з м’ячем ,шахами, в фотогуртку. При школі функціонує велоклуб, який користується великою популярністю. З четвертого класу діти можуть брати участь у трансляціях шкільного телеканалу. З другого класу за бажанням батьків учень може вивчати другу іноземну мову.

Закріпити і використати отримані знання учні можуть у літніх таборах при школі, що кожного року 2-3 тиждні виїжджають за місто і проживають у палатках. До таких виїздних таборів діти можуть їхати вже після другого року навчання. Дуже пополярною є організація скаутів, до якої діти вступають часто саме в таких літніх таборах.

Висновки

Отже, на прикладі діяльності початкової школи в Чехії ми розглянули різноманітні методи і прийоми роботи творчого вчителя , які , в свою чергу, активно розвивають дитину загально і творчо. У цьому випадку гуманізація навчання виражається в інтегрованому підході до вивчення уроків, багатій образній системи і фантазії вчителя, вмінні пов`язати теоретичні знання з життям, підвищуючи тим сам зацікавленість у навчанні замість передбачуваного академічного викладання. Важливо пам’ятати, що діти отримують знання не від тих «хто навчає» , а від того, «у кого хочеться навчатися», тому щоб навчити дитину креативності, вчитель має сам стати творчим.

Перспективи подальших пошуків у напрямку досліджень

Враховуючи зарубіжний досвід вчителів початкової школи Чехії, перед українськими вчителями постає перспектива значно підвищити ефективність навчання шляхом реалізації творчого підходу, розвитку особистої креативності, більш чутливого ставлення до потреб учнів і підвищення загальної педагогічної компетенції.

Список використаних джерел

  1. http://www.zslastuvkova.cz/krouzky
  2. http://www.atlasskolstvi.cz/zs5297-zakladni-skola-brno-lastuvkova-77


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама