Категорія:Науковці

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

До 80-річчя Подоляк Людмили Григорівни


МАЙСТЕР ВИКЛАДАННЯ

Подоляк Людмила Григорівна народилась 10 січня 1930 року у м. Тростянець Вінницької області. Ще до вступу в педагогічний інститут набула досвід педагогічної роботи, з 1948 року працюючи інспектором дитячої безпритульності та вчителем середньої школи.

У 1952 році вступила у Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького на педагогічний факультет. Після закінчення навчання працювала за призначенням у м. Тульчин Вінницької області, але невдовзі вступила в аспірантуру Науково-дослідного інституту психології. У 1961 році успішно захистила кандидатську дисертацію. З 1959 по 1965 року працювала у цьому ж інституті науковим співробітником. У цей же період вийшла заміж та народила двох синів.
З 1965 року зарахована на посаду доцента кафедри психології Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького, де окрім своїх суто професійних обов’язків брала активну участь у громадському житті. Була членом профкому Інституту, членом парткому та головою профбюро педагогічного факультету. З 1959 року - активний член Товариства «Знання», вчений секретар ВАСХНІІЛ.
У 80-і роки працювала під керівництвом завідувача кафедри Д.Ф. Ніколенка, який високо цінував принциповість, порядність та сумлінність Людмили Григорівни. Професіоналізм Людмили Григорівни шанували колеги, серед яких на той час були такі відомі викладачі та вчені, як Н.Ф. Пічко, О.П. Долинна, Н.В. Курило, Л.М. Проколієнко, П.Д. Шевченко, В.О. Соловієнко та ін. Багато років виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої Вченої Ради із психології та педагогіки, була заступником декана педагогічного факультету, членом методичної комісії Міністерства освіти УРСР по дошкільній секції, відповідала за роботу кураторів педагогічного факультету, на якому у той час працювали професори В.М. Андрущак, О.В. Киричук, О.Г. Мороз, З.Н. Борисова.
У 90-і роки, крім громадської та викладацької роботи у КДПІ ім. О.М.Горького, Людмила Григорівна вела дуже велику просвітницьку роботу, читала на курсах директорів, на курсах для вчителів обласного інституту удосконалення вчителів «Психологію виховання». Багато цікавих та змістовних, науково виважених прочитано лекцій для батьків (Бесіда 1. Усиновлення дитини: думка психолога, Бесіда 2. Дитина в родині,Бесіда 3. Дитина в родині, Бесіда 4. Коли таємниця усиновлення стає відомою…),лекцій для аспірантів та молодих викладачів психології. Стажівники, які з різних ВНЗ у той час приходили для підвищення кваліфікації на кафедру психології, намагалися потрапити на лекції Людмили Григорівни, оскільки вже лунала слава про її викладацьку майстерність, чітку структурованість та наукову і методичну бездоганність лекційного матеріалу, який вона викладала студентам. Людмилу Григорівну запрошували виступити на конференціях, симпозіумах, курсах удосконалення, які відбувались у різних містах колишнього СРСР та за його межами (Німеччина, Куба). Лекції Людмили Григорівни із психології навіть були записані на магнітофон в Інституті удосконалення педагогічних кадрів у м. Гавана. Пам’ятною для багатьох учасників Всесоюзної наради завідувачів кафедр педагогіки педагогічних інститутів стала доповідь Людмили Григорівни на тему «Про особливості психічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку».
Упродовж всього свого життя Людмила Григорівна багато часу та сил віддавала студентській науковій роботі. Її студенти, дипломники та аспіранти отримали багато нагород - грамоти, медалі на Всесоюзних олімпіадах за проведення якісних та актуальних наукових досліджень, у змісті яких значною мірою відображувались світоглядні позиції їх наукового керівника. Як науковий керівник, Людмила Григорівна має 2 дипломи ЦК ВЛКСМ. У той період на кафедрі психології, яку очолював О.В. Скрипченко, панувала натхненна та творча атмосфера. Колегами Людмили Григорівни у той період були Н.В. Чепєлєва, О.В. Ільїн, З.В. Огороднійчук, М.В. Левченко, Н.А. Побірченко, В.В. Власенко, О.І. Кульчицька, В.У. Кузьменко, Л.В. Долинська, які рекомендували кандидатуру Л.Г. Подоляк до нагородження почесним званням «Відмінник народної освіти».
З 1991 року у зв’язку із реорганізацією кафедр Людмила Григорівна перейшла на кафедру психології та педагогіки, згодом - на кафедру психології та педагогіки вищої школи, де мала можливість продовжувати розвиватись та удосконалюватись як вчений та справжній Майстер Викладання. Її вимогливість та зовнішня суворість відома багатьом поколінням випускників факультету психології. Вона вміла примусити працювати нерадивих та підтримати здібних студентів, стимулювати до професійного зростання усіх своїх учнів, завжди високо тримаючи планку якості науки Психології, якій присвятила усе своє життя. Учні Людмили Григорівни добре пам’ятають її вишукані та змістовні лекції. Також вони відчули на собі її щиру любов до людей, відданість психології, наукову компетентність, душевність. Випускники Людмили Григорівни, які зараз плідно працюють майже в кожному вищому навчальному закладі України та за її межами, безмежно вдячні їй за безліч тих годин, безкорисно відданих на читання та виправлення їхніх праць, статей, виступів, доповідей, курсових, дипломних та магістерських, за ту школу кропіткої та ретельної роботи із текстом, яку пройшли вони під керівництвом Людмили Григорівни.
Наукова робота завжди була і є найважливішою складовою професійної діяльності Людмили Григорівни. Багато уваги присвячено розробці теми «Розвиток самооцінки у дошкільників», підготовці публікацій по цій темі, проведенню досліджень. Розробка теми «Самооцінка молодшого школяра у соціальній активності» стала продовженням розпочатої проблематики. Багато зроблено у напрямку створення навчально-методичних посібників із психології, видано цілий ряд праць методичного характеру, які стали основою для роботи багатьох викладачів. Л.Г. Подоляк - одна з авторів програми навчальних дисциплін «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія вищої школи».
В останні роки нею видано надзвичайно багато публікацій у видавництві «Шкільний світ», газетах «Психолог», «Дитячий садок», «Початкова освіта», «Психологічна газета». Серія публікацій «Конспекти із дитячої психології», видані у цьому видавництві, користуються великим попитом і стали для психологів одним із перших та улюблених вітчизняних підручників із дитячої психології. Загалом, Людмила Григорівна - автор понад 100 наукових праць із проблем вікової та педагогічної психології, у тому числі автор і співавтор декількох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. Серед них, навчальний посібник «Психологія вищої школи», практикум "Психологія вищої школи" і перший в Україні підручник "Психологія вищої школи", розроблені у співавторстві з В.І. Юрченком. У них висвітлюється сучасний погляд на процес викладання у ВНЗ, із гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців, а також представлено весь навчально-методичний інструментарій (програма з дисципліни «Психологія вищої школи», конспекти лекцій до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, визначено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї та ін.) Ці навчальні книги по праву увійшли у список найкращих, конче необхідних для аспірантів, магістрантів, викладачів.
Наукова робота Людмили Григорівни продовжується, є наукові плани та творчі задуми, визначені нові цілі, отже будуть й нові досягнення.
Дорога Людмила Григорівна! Колеги, учні, співробітники щиро вітають Вас із ювілеєм! Бажаємо Вам здоров'я, нових творчих задумів та втілення мрій!


З повагою. Викладачі-дослідники з усієї України та психологи НПУ імені М.П.Драгоманова.Сторінки в категорії «Науковці»

Показані 200 сторінок цієї категорії з 676.

(попередні 200) (наступні 200)

Є

І

А

Б

Б (прод.)

В

Г

Г (прод.)

Д

Ж

З

(попередні 200) (наступні 200)
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама