Бацак Костянтин Юрійович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Бацак Костянтин Юрійович

Бацак Костянтин Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Народився 03.07.1971 р. у смт. Володарка Київської області.

Зміст

Освіта

 • Протягом 1994-1997 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України (відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин).

Досвід роботи

 • 1997–1999 рр. – м. н. с. відділу всесвітньої історії та міжнародних відносин Ін-ту історії України НАН України.
 • 1999–2001 рр. – на адміністративній та викладацькій роботі в Міжрегіональній Академії управління персоналом.
 • З 2001р. – ректор Університету сучасних знань.

Наукова діяльність

 • У 1999 р. захистив дисертацію «Італійська еміграція в Україні у 80-х рр. XVIII – першій третині ХІХ ст.: джерела та шляхи формування, міжнародні зв’язки» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія (наук. кер. – д. і. н. М.М. Варварцев, захист в Інституті української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського).
 • Доцент з 2005 р.
 • Коло наукових інтересів: історія італійської еміграції в Україні, українсько-італійські економічні, громадські та культурно-мистецькі зв’язки.
 • Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. наукової монографії «Італійська еміграція в Україні наприкінці XVIII – першій третині ХІХ ст.).
 • Низка наукових статей опублікований за кордоном (в Італії).

Основні публікації

 1. Бацак К.Ю. Італійська еміграція в Україні наприкінці ХVІІІ- у першій третині ХІХ століття: Витоки. Формування. Діяльність / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; Товариство "Знання" України ; Італійський ін-т культури в Україні ; Спілка "Данте Алігієрі" у Києві. — К. : Знання України, 2004. — 300с. : іл. — Бібліогр.: с. 286-297. — ISBN 966-316-040-3.
 2. Бацак К.Ю. Le icone ucraine in stile barocco // Slavia. – 2004. – № 2.
 3. Бацак К. Італійська імміграція в контексті історичних, етнополітичних та господарсько-колонізаційних процесів на українських землях (остання третина ХVІІІ – початок ХІХ ст.) // Український історичний збірник 2000. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. - №3. – С. 45-66.
 4. Бацак К.Ю. Проблема збереження автентичності грецького населення Криму у добу середньовіччя та раннього нового часу. // Український історичний збірник 2000. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – №3. – С. 13-31.
 5. Бацак К.Ю. Італійська еміграція в Україні: джерела та шляхи формування, міжнародні зв'язки (80-ті роки ХVІІІ- перша третина ХІХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського — К., 1999. — 22с.
 6. Бацак К.Ю. La partecipazione degli italiani alla colonizzazione dell’Ucraina meridionale (anni ’80 del XVIII secolo – anni ’30 del XIX secolo) // Slavia. – 1998. – № 2.
 7. Бацак К.Ю. Інтеграція італійців в економічне та культурне життя Південної України (80-ті роки XVIII – початок 30-х років ХІХ ст. // Україна в європейських міжнародних відносинах. – К., 1998.
 8. Бацак К.Ю. Греки и итальянцы в экономической, общественной и культурной жизни Одессы (конец XVIII – первая треть XIX вв.) // Проблемы греческой культуры. Международная научно-практическая конференция. Крым, мыс Фиолент, Георгиевский монастырь, 15 - 21 сентября 1996. - Симферополь: Крымский Архив, 1997. – с. 114 – 116.
 9. Бацак К.Ю., Шилова А.В. Варварцев М.М. Італійці в Україні ( ХІХ ст. ). : Біографічний словник діячів культури. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 1994. – 196 с. // Український історичний журнал. – К.: "Наукова думка", 1997. – №5. – C. 157-158.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама