Булах Ірина Сергіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Булах Ірина Сергіївна

Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Зміст

Освіта


Наукова діяльність

 • Доктор психологічних наук (2004 р.). Тема докторської дисертації " Психологічні основи особистісного зростання підлітків" (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
 • Професор кафедри психології.
 • Голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій із психології в НПУ імені М.П. Драгоманова.
 • Член експертної ради МОН України з психології

Викладає дисципліни

 • “Загальна психологія”,
 • “Вікова психологія”,
 • ”Педагогічна психологія”,
 • “Соціальна психологія”,
 • “Методика викладання психології”,
 • Психологія вищої школи” та ін.

Основні публікації:

 1. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, І.С. Булах [та ін.]. - К. : Каравела, 2009. - 464 с. ; 20 см. - (Українська книга). - ISBN 978-966-96914-2-2 (в тв. опр.)
 2. Загальна психологія : хрестоматія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / упоряд. О.В. Скрипченко, І.С. Булах, Л.В. Долинська [та ін.]. - К. : Каравела, 2008. - 640 с. ; 20 см. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8019-84-9 (в тв. обкл.)
 3. Психологія : комплекс типових навчальних програм : навчальний посібник / І.С. Булах [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - 243 с. ; 29 см. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). - ISBN 978-966-660-456-2 (в м. обкл.)
 4. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М., Ставицька С.О. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Вид. 2-ге, доп. — К. : Каравела, 2008. — 399с. — (Серія "Вища освіта в Україні"). — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-8019-64-4.
 5. Булах І.С., Артемчук О.Г., Алексєєва Ю.А., Волошина В.В., Ставицька С.О. Психологія: комплекс типових навчальних програм: навчальний посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут соціології, психології та управління. — К., 2008. — 243с. — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN 978-966-660-4*56-2.
 6. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Скрипченко [та ін.]. - 2-ге вид., доп. - Київ : Каравела, 2007. - 344 с. ; 20 см. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8019-64-4 (в тв. обкл.)
 7. Булах І.С., Долинська Л.В. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій: Навч.-метод. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 106с. — ISBN 966-660-213-Х.
 8. Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків: Автореф. дис... д- ра психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 42с.
 9. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Просвіта, 2004. — 413с. — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-7115-43-7.
 10. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка. — К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2003. — 340с. — Бібліогр.: с. 318-336.
 11. Булах І.С., Алексєєва Ю.А. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка: Соціально- психологічний тренінг / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 73с. — Бібліогр.: с. 68-72. — ISBN 966-660-129-Х.
 12. Булах І.С. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка (соціально-психологічний тренінг) : навчально-методичний посібник / І.С. Булах, Ю.А. Алексєєва ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : [s. n.], 2003. - 73 с. ; 21 см. - ISBN 966-660-129-Х (в м. обкл.)
 13. Булах І.С.Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів : навчально-методичний посібник / І.С. Булах, Л.В. Долинська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2002. - 114 с. ; 21см. - ISBN 966-660-052-8 (в м. опр.)
 14. Загальна психологія : навчальний посібник / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; укл. О.В. Скрипченко [та ін.]. - Київ : А.П.Н., 2002. - 464 с. ; 20 см. - ISBN 966-965-73-0-1 (в м. обкл.)
 15. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Просвіта, 2001. — 416с. — ISBN 966-7115-43-7.
 16. Загальна психологія : навчальний посібник / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Укл. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук, Т.М. Зелінська, Т.М. Лисянська, І.С. Булах, В.В. Власенко та ін. - Київ : А.П.Н., 2001. - 464 с. ; 21 см. - ISBN 966-965-73-0-1 (в м. обкл.)
 17. Загальна психологія : курс лекцій / О.В. Скрипченко, І.С. Булах, Л.В. Долинська [та ін.] ; М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 1997. - 436 с. ; 20 см. - ISBN 5-88490-248-4 (в м. обкл.)
 18. Психологічні аспекти аналізу уроків студентів, які проходять педагогічну практику у школі : методический материал / відп. ред. М.В. Левченко ; укл. І.С. Булах ; рец. Л. І. Уманець. - Київ : КДПІ, 1992. - 12 с. - (в м. обкл.)

Примітка

Використано матеріал із сайту НПУ імені М.П. Драгоманова www.npu.edu.uaОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама