Скрипченко Олександр Васильович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Скрипченко О.В.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Скрипченко Олександр Васильович

Скрипченко Олександр Васильович (1921 - 2007) – доктор психологічних наук, професор, Почесний член АПН України, Заслужений працівник народної освіти УРСР, учасник Великої Вітчизняної війни, гартована епохою, творчої наснаги людина.

Скрипченко Олександр Васильович народився 13 грудня 1921 р. у селі Мала Яблунівка Смілянського р-ну (за сучасним територіальним поділом у м. Смілі Черкаської обл.).


Зміст

Освіта

 • У 1939 р. він закінчив Гайворонську середню школу (Кіровоградська обл.).
 • У цьому ж році поступив до Київського державного хіміко-технологічного інституту імені Мікояна, але навчанню завадила війна.
 • У квітні 1945 р. О.В. Скрипченко продовжив своє навчання на фізико-математичному факультеті Читинського педагогічного інституту.

Життєвий і професійний досвід

 • У січні 1940 р. в числі студентів першого курсу Київського державного хіміко-технологічного інституту імені Мікояна О.В. Скрипченко був призваний до лав Радянської Армії. Згадана група була зачислена до артилерійського полку Київського особливого Військового округу, а згодом відправлена до Першого Київського артилерійського училища, а потім 14 травня 1941 року - до Горьківського Зенітно-артилерійського училища. Полковник Волкінштейн, начальник Київського артилерійського училища, мотивував таке відправлення хорошою підготовкою цієї групи курсантів (колишніх студентів) з математики й фізики, що важливо для артилеристів-зенітчиків.
 • Через місяць після початку війни О.В. Скрипченко у складі згаданої групи курсантів (колишніх студентів) був направлений у розпорядження командира 1-го артилерійського корпусу Московської зони ППО генерал- майора артилерії Д.А. Журавльова.
 • Після оборони Москви О.В. Скрипченко служив у складі 207 окремого зенітно-артилерійського дивізіону, який обороняв стратегічні об'єкти від ворожої авіації.
 • У кінці квітня 1945 р. у складі згаданої частини був посланий на Далекий Схід (війська Забайкальсько-Амурської армії).
 • Після закінчення війни О.В. Скрипченко перебував у штабі 94 артилерійської дивізії (м. Чита).
 • У той же час офіцерам дозволили навчатися на заочних відділах ВНЗ. У Читі тоді був один вищий навчальний заклад – педагогічний інститут. Продовживши тут навчання на фізико-математичному факультеті, О.В. Скрипченко познайомився з однією із найґрунтовніших на той час книгою "Общая психология" С.Л. Рубінштейна. Це й визначило подальший фах Олександра Васильовича.


Наукова діяльність

Творчою діяльністю О.В. Скрипченко розпочав займатися ще під час війни. Йому належать кілька раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення "приладу для управління загороджувальним вогнем", що давав змогу швидко знаходити координати "точок", які створювали своєрідну стінку на шляху польоту ворожої авіації у нічний час за відсутності прожекторів і радіолокаторів. В контексті документального підтвердження цієї творчої роботи зберігся єдиний документ –"Почесна грамота", підписана командуючим військами Забайкальсько-амурської армії ППО генералом-майором артилерії П. Рожковим.

 • У 1956 р. Олександр Васильович захистив кандидатську дисертацію на тему "Особливості узагальнень в учнів І-ІІ класів".
 • У 1973 р. захистив докторську дисертацію "Розумовий розвиток молодших школярів".
 • Невдовзі стає і професором.
 • Напередодні вісімдесятирічного ювілею (2001) Олександра Васильовича Скрипченка обрано Почесним членом Академії педагогічних наук України.
 • Йому належить істотний внесок у теоретичну і практичну розробку співвідношення конкретного і абстрактного у змісті навчання молодших школярів і прискореного формування у них узагальнень, у введенні алгебраїчної пропедевтики в курс початкової математики.
 • Олександр Васильович один із перших провів чотирирічне лонгитюдинальне комплексне дослідження сенсомоторики, пам'яті, мовлення та уяви, дослідив взаємозв'язки між цими компонентами розумового розвитку, виявив зміну провідних компонентів та динаміку їх розвитку, обґрунтував систему професійного відбору абітурієнтів в авіаційні училища, систематизував та узагальнив здобутки вітчизняної психологічної науки у період з 1917 по 1957 роки.
 • О.В. Скрипченко – засновник авторської наукової школи (підготував більше 50 аспірантів і докторантів), котрий організував комплексне дослідження членами кафедри психології КДПІ імені Горького проблем навчання і виховання, розвитку учнів шестирічного віку, психолого-педагогічної підготовки вчителів у просторі вищого навчального закладу.
 • З 1982 по 1986 рік за завданням ЮНЕСКО розробляв проблему взаємовідносин чоловіків і жінок в Україні, плідно працював над створенням підручників і посібників для студентів у напрямку актуального інтегрування педагогіки і психології.


Нагороди

 • Олександр Васильович Скрипченко має урядові нагороди: Орден Великої Вітчизняної війни та 11 медалей.
 • Він - Заслужений працівник народної освіти.


Основні публікації:

 1. Скрипченко А.В. Умственное развитие младших школьников. - Л., 1971.
 2. Скрипченко А.В. Психическое развитие учащихся. - К., 1974.
 3. Скрипченко А.В. Особенности психического развития детей подготовительных 1-3 классов. - К., 1984.
 4. Скрипченко А.В. Анализ учебной и научно-исследовательской деятельности студентов педвузов - важнейший фактор повышения качества подготовки учителей. - К., 1981.
 5. Скрипченко О.В. Основи психології і педагогіки. - К.: вид. "Україна-Віта" 1996, 2003, 2005.
 6. Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / О.В. Скрипченко (ред.). — К., 1997. — 232 с.
 7. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Просвіта, 2001. — 416с. — ISBN 966-7115-43-7.
 8. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М.. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник. — К. : Просвіта, 2004. — 413с. — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-7115-43-7.
 9. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки та психології: Навч. посіб. для викладачів, аспірантів та студ. пед. навч. закл. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. — 216с. — ISBN 966-7584-99-2.
 10. Скрипченко О.В., Бушай І.М., Скрипченко Л.О. Основи психології і педагогіки. Психічні процеси: Навч.-метод. посібник. — К. : Видавництво Національного педагогічного ун-ту ім. М.П.Драгоманова, 2003. — 146с. — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-660-126-5.
 11. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічний аналіз уроку: Навч. посібник для викл. психології і педагогіки та студ. пед. вузів. і пед. уч-щ. — К., 1999. — 102с.
 12. Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання: Навч. посібник для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студ. пед. навч. закл. та курсантів військових училищ. — К. : Український Центр духовної культури, 2003. — 328с. — ISBN 966-628-082-5.
 13. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Зелінська Т.М., Лисянська Т.М.. Загальна психологія: Курс лекцій. — К., 1997. — 436с. — ISBN 5-88490-248-4.
 14. Скрипченко О.В., Кривов'яз О.І., Скрипченко Л.О. Атлас з психології навчання і дидактики: Інформац.-метод. матеріал:Навч. посібник для студ. пед. вузів, військ. та пед. училищ / ІСДО; Український педагогічний ун-т. — К., 1995. — 152с. — ISBN 5-7763-9964-5.
 15. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М., Ставицька С.О.. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Вид. 2-ге, доп. — К. : Каравела, 2008. — 399с. — (Серія "Вища освіта в Україні"). — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-8019-64-4.
 16. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Артемчук О.Г., Абрамян Н.Д. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Каравела, 2006. — 344с. — (Серія "Вища освіта в Україні"). — ISBN 966-8019-64-4.
 17. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М.. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Вид. 2-ге, доп. — К. : Каравела, 2007. — 400с. — (Серія "Вища освіта в Україні"). — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN 966-8019-64-4.
 18. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Зелінська Т.М., Лисянська Т.М. Загальна психологія: Навч. вид.. — К. : А.П.Н., 1999. — 461с. — ISBN 966-965-73-0-1.
 19. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Зелінська Т.М., Лисянська Т.М. Загальна психологія: Навч. посіб. — К. : А.П.Н., 2002. — 461с. — Бібліогр.: в кінці гл. — ISBN 966-965-73-0-1*.
 20. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Зелінська Т.M., Лисянська Т.М. Загальна психологія: Навч. посібник. — К. : Просвіта, 2005. — 464с. — Бібліогр.: с. 457. — ISBN 966-7115-63-1.
 21. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Лисянська Т.М., Зелінська Т.М.. Загальна психологія: Підручник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Либідь, 2005. — 464с. — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN 966-06-0382-7.
 22. Скрипченко О.В., Бушай І.М., Скрипченко Л.О. Основи психології і педагогіки: Теоретико-методологічні питання: Навч.- метод. посіб. — Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2001. — 120с. - Ч. 1. — ISBN 966-502-131-1.
 23. Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання: навч. посіб. для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студ. пед. та курсантів військ. навч. закл. — Вид. 3-тє, доп. та перероб. — К. : Український Центр духовної культури, 2008. — 419с.- Т. 1. — ISBN 966-628-082-5.
 24. Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання: Навч. посібник для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студ. пед. навч. закл. та курсантів військових училищ. — 2. вид., доп. та перероб. — К. : Український Центр духовної культури, 2005. — 712с. — ISBN 966-628-082-5.


Примітка

Викорситано матеріал статті До 85-річчя Олександра Васильовича Скрипченка // Психологія і суспільство. – 2007. - №1. – С.136Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама