Єжова Тетяна Євгенівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Єжова Тетяна Євгенівна

Єжова Тетяна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи

 • 01.09.08-17.08.09 – cтарший викладач секції методики виховання та розвитку особистості Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти;
 • 01.09.07-26.08.08 – cтарший викладач кафедри філософії та освітніх технологій Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);
 • 01.10.02-26.12.02 – вчитель вечірньої (змінної) спеціальної школи для молоді з особливими освітніми потребами №27 (м. Київ);
 • 25.08.93-27.08.02 – вихователь, вчитель Харківської обласної школи-інтернату для глухих дітей.


Наукова діяльність

2006 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності корекційна педагогіка.

Досліджує наукову тему: «Методичні аспекти формування готовності соціальних педагогів до роботи з дітьми з обмеженими психофізичними можливостями».


Викладає дисципліни

 • «Спецкурс соціально-педагогічного циклу»
 • «Соціальний супровід сім'ї»
 • «Спеціальна педагогіка»
 • «Теорія та історія виховання»


Основні публікації:

 1. Єжова Т.Є. Становлення в Україні професійно-технічної освіти інвалідів по слуху (20 - 30-ті роки ХХ ст.) / Тетяна Єжова // Професійно-технічна освіта. - 2006. - № 1. - С. 38-40.
 2. Єжова Т.Є. Історико-педагогічна періодизація процесу розвитку в Україні системи професійної освіти осіб з порушеннями слуху / Т. Єжова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. / Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка]. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 82-85. – ISBN 966-8157-10-9.
 3. Єжова Т.Є. Методичні засади розроблення адаптованих навчальних матеріалів для студентів із порушеннями слуху (з досвіду роботи викладача фізики) / Т. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць / Ун-т «Україна», Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [редкол.: П. Таланчук (гол.ред.), Г.Нікуліна, О.Барно та ін.]. – К.: Ун-т „Україна”, 2007. – № 4 (6). – С. 39-44. – ISBN 978-966-388-200-0.
 4. Єжова Т.Є. Розвиток поглядів на профпридатність осіб з порушеннями слуху: педагогічний, медичний і правовий аспекти / Т. Єжова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. / Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка]. – К.: Актуальна освіта, 2007. – Вип. 9. – С. 12-18. – – ISBN 966-8663-21-7.
 5. Єжова Т.Є. Зміст і структура дефектологічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів / Т. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць / Ун-т «Україна», Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т спеціальної педагогіки АПН України; [редкол.: П. Таланчук (гол.ред.), Г.Нікуліна, О.Барно та ін.]. – К.: Ун-т „Україна”, 2008. – № 5 (7). – С. 117-124. – ISBN 978-966-388-200-0.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама