Сергєєнкова Оксана Павлівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Сергєєнкова Оксана Павлівна

Сергєєнкова Оксана Павлівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

У 1991 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю "Педагогіка та психологія (дошкільна)".


Досвід роботи

З 1991р. по 2008р. працювала:

 • асистент кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького;
 • вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 41 м. Києва;
 • викладач психолого-педагогічних дисциплін Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
 • доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету;
 • професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету.

З січня 2008 р. - завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.


Наукова діяльність

 • У 1994 році захистила дисертацію на тему "Формування запитування у дітей 6-7 років" на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.
 • У 2001 році присвоєно вчене звання доцента.
 • У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів» за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

Наукові інтереси: дослідження актуальних проблем педагогічної та вікової психології; психології особистості, сучасних питань психології праці; наукових напрямів професійного вибору та становлення особистості студентської молоді на сучасному етапі реформування освіти.

Основні праці присвяченню становленню та формуванню індивідуальності особистості на професійному шляху, проблемам складових професійної індивідуальності, питанням професійної компетентності та її набуття в умовах вузівської підготовки фахівців.

Автор 63 наукових праць.

Наукова тема: «Соціально-психологічні детермінанти професійного навчання освітян»


Нагороди

Сергєєнкова О.П.. нагороджена почесною відзнакою «Трудова слава» в номінації «За вагомий внесок в справу розбудови України на високий професіоналізм» (2009).

Викладає дисципліни

 • «Психологія індивідуальності»
 • «Психологія управління»


Основні публікації:

 1. Сергєєнкова О.П. Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. – К.: Наук. світ, 2004. – 344с.
 2. Сергєєнкова О.П. Самопізнання: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003 – 184с. (Гриф МОН України)
 3. Сергєєнкова О.П., Грейліх О.О., Плачкова О.М. Психологія: Навчальний посібник для студентів вищих і середніх педагогічних закладів. – К.: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2004. – 168с. (Гриф МОН України)
 4. Сергєєнкова О.П., Побірченко Н.А., Підтілок І.В. Людина і праця: Навч. посіб. для 10-го кл. – К.: Наш час, 2006. – 180 с. (Гриф МОН України).
 5. Сергєєнкова О.П. Медична психологія: Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 41с.
 6. Сергєєнкова О.П., Підтілок І.В. Пізнаю себе: Навчальний посібник з психології для молодших школярів. – К.: Наук. світ, 2004. – 104с.
 7. Сергєєнкова О.П. Вибір стратегії розвитку професійної індивідуальності: Психодіагностика у професії: Навчальний посібник. – К.: Наук. світ, 2004. – 86с.
 8. Сергєєнкова О.П. Паладій М.В., Побірченко Н.А., Онаць О.М. Основи інтелектуальної власності Підручник для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. К.: Прок-бізнес, 2008. - 208 с. (у співавторстві) (Гриф МОН України).
 9. Сергєєнкова О.П., Побірченко Н.А. Програма навчальної дисципліни К.: Прок-бізнес, 2008. - 24 с.
 10. Сергєєнкова О.П. Розвивальні функції викладача психології у вищому медичному навчальному закладі // Науковий вісник ХДПУ. Психологічні науки/ Гол. ред. акад. Прокопенко І.Ф. – Харків: ХДПУ, 1999. – Вип. 2. – С.133-137.
 11. Сергєєнкова О.П. Проблема професійного самоменеджменту у майбутнього лікаря // Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1(4), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999.– С.132 – 134.
 12. Сергєєнкова О.П. Професійно-орієнтований розвиток діловитості в особистості майбутнього спеціаліста ринкової економіки// Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2(5), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999. – С.240 – 246.
 13. Сергєєнкова О.П. Особливості спілкування та розвитку мовлення п’ятирічних дітей: комплект діагностичного матеріалу для дослідження// Журнал “Палітра педагога” (додаток до журналу “Дошкільне виховання”), 1999. - №1. – С.20-23.
 14. Сергєєнкова О.П. Розвиток професійної ідентичності у майбутніх вчителів// Психологія: Зб. наук. праць – Вип. 3(10), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – С.283-288.
 15. Сергєєнкова О.П. Ідентифікаційні процеси у розвитку професійно мобільних якостей особистості майбутніх вчителів// Вісник ХДПУ імені Г.С.Сковороди: Психологія. – Харків, 2001. – Вип. 6. – С.75-80.
 16. Сергєєнкова О.П. Розвиток неперервної психологічної освіти в забезпеченні професійного успіху сучасного педагога// Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 15, К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – С.282 – 289.
 17. Сергєєнкова О.П. Психологічна техніка розвитку конструктивної мотивації досягнень у навчанні студентів вищих навчальних закладів// Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 17, К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – С.235 – 238.
 18. Сергєєнкова О.П. Психологічна допомога старшокласникам щодо вибору професії// Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2002. – Вип.. 1(5). – С.165 – 170.
 19. Сергєєнкова О.П. Психологічні акценти суб’єктно-орієнтованого становлення фахівців освіти у вищому навчальному закладі// Актуальні проблеми психології: Том І. – Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/ За ред. Максименка С.Д. – К.: Міленіум, 2002. – Ч.8. – С.144-150.
 20. Сергєєнкова О.П. Взаємозв’язок теоретичних знань з практикою розвитку професійної суб’єктності студентів// Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С.353 – 350.
 21. Сергєєнкова О.П. Профільна і професійна підготовка сучасного фахівця до ринкових стосунків: психологічний аспект// Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 21, К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – С.242-248.
 22. Сергєєнкова О.П. Психологічна сутність розвитку професійної індивідуальності майбутніх вчителів. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12.// Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1(25), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.214 – 221.
 23. Сергєєнкова О.П. Розвивальний самомоніторинг// Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. – Додаток до випуску 2. – С.8-41;
 24. Сергєєнкова О.П. Психодіагностичний самоконтроль// Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. – Додаток до випуску 2. – С.44-68.
 25. Сергєєнкова О.П. Психологічний зміст управлінської функції “координація” в професійній підготовці майбутніх вчителів// Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць – Випуск 1. – Київ. – П/П ЕКМО, 2004. – С.199-208.
 26. Сергєєнкова О.П. Психодіагностична допомога у конфліктних ситуаціях в процесі становлення професійної індивідуальності майбутніх учителів // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика: Зб.наук.праць - Вип. 4. – К. – 2005. – С.95 – 104.
 27. Сергєєнкова О.П. Взаємозв’язки процесів самопізнання і оволодіння професійною індивідуальністю в підготовці майбутніх вчителів //Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/За ред. С.Д.Максименка. Т.УІІ, вип.5. – К., 2005. - С. 295-304
 28. Сергєєнкова О.П. Дослідження індивідуально-професійних компетенцій в процесі становлення професійної індивідуальності майбутніх учителів// Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/За ред. С.Д.Максименка. Т.УІІ, вип.7. – К., 2005. - С. 328-336
 29. Сергєєнкова О.П. Психологічні передумови вибору студентами стратегії професійного саморозвитку// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - № 7 (31). – С.123-129.
 30. Сергєєнкова О.П. Дослідження професійної ідентичності в теорії та практиці підготовки вчителів// Актуальні проблеми психології. - Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/За ред.С.Д.Максименка. – К.: “Міленіум”, 2005, т.7, вип.5, ч.2 – С. 209-220.
 31. Сергєєнкова О.П. Психологічні передумови сприйняття соціальних детермінацій студентами педагогічних університетів//Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/ За ред. С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26, в 4-х томах. Том 4. – С.45-50.
 32. Сергєєнкова О.П. Психолого-професійні орієнтації провідної діяльності та соціальної ситуації розвитку майбутніх учителів// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. - № 11 (35). – С.234-240.
 33. Сергєєнкова О.П. Психологічний аналіз соціальної ситуації формування професійної індивідуальності у студентів університету// Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/ За ред. С.Д.Максименка.– К.: “Міленіум”, 2006, Вип. 27 – С. 466-476.
 34. Сергєєнкова О.П. Соціально-економічні детермінанти інноваціювання професійної підготовки майбутніх учителів//Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України/За ред. С.Д.Максименка. Т.УІІ, част.9. – К., 2006 – С.350-358.
 35. Сергєєнкова О.П. Психолого-педагогічні орієнтири професійного становлення майбутнього вчителя// Актуальні проблеми психології / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008.- Том Х., Ч. 8 – С. 541 – 547.
 36. Сергєєнкова О.П. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2008. – Том 10., Ч. 5. - С. 536 – 550.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама