Таран Оксана Петрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Таран Оксана Петрівна

Таран Оксана Петрівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, старший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії розвитку дитини Інституту психології і соціальної педагогіки

Зміст

Освіта

 • У 2000 р. пройшла стажування в Державному центрі сім’ї за спеціалізацією „Сімейне консультування”.
 • 2000–2003 рр. - Курс навчання (перший та другий рівень) освітньої програми Московського Інституту Гештальту і Психодрами з гештальт консультування і терапії в Майстерні В. Гусєва.

Досвід роботи

 • 2000–2001 рр. – працювала практичним психологом у ЗОШ № 17, м. Київ.

Наукова діяльність

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників» (19.00.08 – спеціальна психологія).

Має близько 30 наукових праць.

Сфера наукових пошуків:

 • проблема самосвідомості у дитячому віці;
 • особистісний розвиток дітей із порушенням зору;
 • вдосконалення змісту дошкільної спеціальної освіти;
 • організація та зміст психокорекційної робота з дітьми з аутичним типом розвитку;
 • проблема психофізичного розвитку дитини в навчально-виховних умовах дошкільних та шкільних навчальних закладів.


Викладає дисципліни

 • «Методика соціально-психологічного консультування»
 • «Організація психологічної служби»


Здійснює керівництво курсовими, дипломними і мігістерськими роботами, навчальною і виробничою практикою.

Куратор академічної групи студентів-психологів.

Основні публікації:

 1. Таран О.П., Психологічні умови підвищення ефективності навчання слабозорих дошкільників. / Психологічні умови ефективності дошкільного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я / О.П. Таран, Д.Б. Рождественська / За ред. В.В.Тарасун. - К., 2005. – C. 39 – 46; 79 - 137.
 2. Таран О.П. Ігрова терапія / О.П. Таран / Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом”. В 2-х томах / За ред. В.І. Бондар, В.В. Тарасун – том 2 : Напрями психотерапевтичного впливу на особистісний розвиток дітей з аутизмом . – К., 2006. - С. 60 – 167.
 3. Таран О.П. Я-концепція слабозорих дошкільників: постановка проблеми, теоретичні засади, модель / О.П. Таран // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Зб. наук. праць. Вип. 4.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 181-191.
 4. Таран О.П. Системний підхід у розробці теоретичних засад дослідження Я-концепції слабозорих дошкільників / О.П. Таран // Дефектологія. – 2006. – № 2. – С. 43 - 46.
 5. Таран О.П. Філософські та психолого-педагогічні аспекти дослідження Я-концепції як інтегральної складової самосвідомості / О.П. Таран // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Наук.-метод. зб. – Вип. 8.: Том І. – К.: 2006. – С. 177-182.
 6. Таран О.П. Формування гармонійної Я-концепції у слабозорих дошкільників: типи труднощів, причини труднощів, напрями та методи корекційно-розвивальної роботи / О.П. Таран // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-психологічна. Випуск VI. – Кам’янець-Подільський: 2006. – С. 291-295.
 7. Таран О.П. Формування Я-концепції у дошкільників з типовим розвитком та з порушеннями зору як предмет теоретичного аналізу / О.П. Таран // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-психологічна. Випуск VІІ. – Кам’янець-Подільський: 2007. – С. 319-323.
 8. Таран О.П. Причини труднощів формування Я-концепції у слабозорих дошкільників : теоретичні та експериментальні напрями дослідження Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19 / О.П. Таран / Корекційна педагогіка та психологія. Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - № 10. – С. 285 – 292.
 9. Таран О.П. Критерії психологічної готовності слабозорих до шкільного навчання / О.П. Таран // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук-метод. збірник. – Вип. 10 / За ред. В.І. Бондаря, В.В., Засенка. – К., 2008. –С. 343-355 (0,5 др. арк).
 10. Таран О.П. Комплексна методика діагностики стану сформованості Я-концепції у слабозорих дошкільників: структура та загальний зміст / О.П. Таран //Дефектологія. – 2008. – № 4. – С. 26–30. (0,5 др. арк.).
 11. Таран О.П. Дослідження простору Я дитини з аутизмом: актуальність, проблеми та перспективи / О.П. Таран // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук-метод. збірник. – Вип. 11. – К., 2009 (0,3 др. арк.).
 12. Таран О.П. Теоретико-методологічні засади супроводу готовності дітей до шкільного навчання / О.П. Таран // Педагогічна освіта: теорія і практика : Зб. наук. праць. Спецвипуск №11 (частина 2). – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua
 13. Таран О.П. Фактори становлення самосвідомості дитини /О.П. Таран [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама