Науково-дослідна лабораторія розвитку дитини

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

Зміст

Загальні положення

 1. Це положення розроблене на підставі Положення про Інститут і визначає основні завдання, функції, права і відповідальність науково-дослідної лабораторії розвитку дитини Інституту психології та соціальної педагогіки.
 2. Науково-дослідна лабораторія розвитку дитини (надалі Лабораторія) є структурним підрозділом інституту, яку створено з метою науково-методичного забезпечення реалізації державної політики щодо дітей й підпорядковується директору Інституту.
 3. Науково-дослідна лабораторія розвитку дитини у своїй діяльності керується чинною Конституцією України, законами України "Про освіту", „Про вищу освіту”, Положенням вищого закладу освіти, а також цим положенням.
 4. Штатна чисельність та структура Лабораторії визначається керівництвом Університету.
 5. Безпосереднє керівництво роботою Лабораторії здійснює завідувач, на посаду якого призначається особа, яка має вищу професійну освіту та стаж роботи з організації управління не менше 3-х років.
 6. Завідувач Лабораторії призначається і звільняється від займаної посади ректором Київського університету імені Бориса Грінченка за пропозиціями директора Інституту.
 7. Лабораторія здійснює свою діяльність у взаємодії з:
 • кафедрами Інституту;
 • керівництвом Інституту з питань обміну інформацією про: діяльність та перспективи розвитку науково-дослідної лабораторії розвитку дитини як структурного підрозділу Інституту; контроль за виконанням наказів директора Інституту, що стосуються діяльності Лабораторії; інших питань;
 • фінансово-економічним відділом з питань обміну інформацією про: заробітну плату працівників Лабораторії; штатний розпис; фінансове забезпечення відпусток, відряджень, звільнень; інших питань;
 • відділом кадрів з питань обміну інформацією про: розрахунки заробітної плати; облік робочого часу; нормативи праці; інших питань;
 • відділом канцелярії з питань обміну інформацією про: накази та розпорядження, що стосуються діяльності Лабораторії; діловодства; інших питань;
 • господарським відділом з питань проведення ремонту в приміщеннях Лабораторії та усунення дрібних недоліків.

Мета і завдання

1. Метою створення і функціонування Лабораторії є:

 • визначення та дослідження оптимальних соціальних, психолого-педагогічних умов повноцінного розвитку дитини в умовах великого міста

2. Основними завданнями Лабораторії є:

 • організація та проведення психолого-педагогічних досліджень відповідно до мети діяльності лабораторії;
 • розробка науково-методичного інструментарію для проведення досліджень;
 • інформаційно-методичний супровід фахівців, які здійснюють психолого-педагогічну роботу з дітьми в умовах дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;
 • популяризація науково-практичного досвіду роботи серед педагогів, психологів, наукових працівників.

Функції

1. Дослідницька функція:

 • підбір, розробка діагностичного інструментарію;
 • проведення психолого-педагогічних досліджень;
 • узагальнення висновків досліджень.

2. Методична функція:

 • застосування у діяльності Лабораторії новітніх психолого-педагогічних технологій, спрямованих на повноцінний розвиток дитини;
 • підготовка рекомендацій для різних цільових груп.

3. Інформаційна функція:

 • збір та систематизація інформаційних та методичних матеріалів з питань діяльності Лабораторії;
 • розробка інформаційних матеріалів для фахівців освітньої сфери, батьків тощо.

Управління. Матеріально-технічне забезпечення.

 1. Лабораторія не має внутрішніх структурних підрозділів.
 2. У Лабораторії працюють: завідувач, старший науковий співробітник та молодший науковий співробітник, які підпорядковані директору Інституту. Завідувач, старший науковий співробітник та молодший науковий співробітник призначається наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.
 3. Працівники Лабораторії несуть повну відповідальність за результати роботи в межах своєї компетентності.
 4. Матеріально-технічну основу діяльності Лабораторії складають закріплені за ними приміщення, меблі, документи, які необхідні для виконання покладених на них завдань.
 5. Забороняється використовувати приміщення для робіт, які не передбачені завданнями Лабораторії.
 6. Працівники Лабораторії несуть відповідальність за збереження інформаційно-методичних матеріалів та майна відповідно до діючого законодавства України та нормативно-правових документів Інституту.
 7. Джерелами забезпечення роботи Лабораторії можуть бути:
 • отримання добровільних внесків, пожертвувань і матеріальних цінностей від юридичних та фізичних осіб;
 • надання додаткових платних освітніх послуг, передбачені чинним законодавством України.

Права

 1. Працівники Лабораторії мають право представляти Інститут у різних установах і організаціях, брати участь у роботі наукових конференцій, нарадах, семінарах з питань соціально-педагогічної роботи та психологічної діяльності.
 2. Визначати зміст та конкретні форми діяльності Лабораторії в залежності від мети та завдань.
 3. Співпрацювати з різними організаціями та установами освіти та соціальної сфери.
 4. Вносити пропозиції щодо надання нових видів послуг та організації роботи науково-дослідної лабораторії розвитку дитини директору Інституту.
 5. Працівники Лабораторії несуть відповідальність за:
 • якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на Лабораторію;
 • дотримання вимог нормативно-правових документів з праці;
 • збереження ресурсів Лабораторії та дотримання правил пожежної безпеки.

СкладОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама