Семенова Юлія Сергіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Семенова Юлія Сергіївна

Семенова Юлія Сергіївна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи


Наукова діяльність

Автор близько десяти праць з питань уміння саморегуляції; причини і наслідки, види і форми психотравм; психологія самосвідомості, особистість та її життєвий шлях, розвиток життєвих навичок та формування установок психологічного та соматичного здоров'я особистості; самопізнання та рефлексія у спеціалістів соціально-психолого-педагогічного напрямку.

Досліджує наукову тему: «Формування умінь саморегуляції при подоланні наслідків шкільних психодрам в підлітковому віці».


Викладає дисципліни

 • «Основи профорієнтаційної роботи»
 • «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування»
 • «Самовиховання та саморегуляція особистості»
 • «Основи профорієнтаційної роботи»


Основні публікації:

 1. Семенова Ю.С. Дискусійні проблеми психодіагностики та психокорекції внутрішнього діалогу психотравмованого підлітка // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова , 2006.- № 15 (39).-227с.
 2. Семенова Ю.С. Особливості процесу ідентифікації психотравмованого підлітка // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали п’ятих Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007.- 472с.
 3. Семенова Ю.С. Роль самооцінки та рефлексії як базової основи в процесі саморегуляції підлітка // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України/ За ред. академіка С.Д. Максименка. - К.: Міленіум, 2007.- Вип. 34 .- 420 с.
 4. Семенова Ю.С. Психотравма як передумова виникнення неврозу// Науковий часопис НПУ імені М.П.. Драгоманова. Серія №12. психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007.- № 17 (41).- Част. II.-265с.
 5. Семенова Ю.С. Психологічні особливості психотравм для особистості підлітка // Вища освіта України – додаток 3 (т.5) – 2007.- Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти». - 440с.
 6. Семенова Ю.С. Емоційна сфера психотравмованого підлітка: проблематика і особливості експериментального дослідження. Проблема емпіричних досліджень у психології. - Випуск 1. -К.: Гнозіс, 2008.-380с.
 7. Семенова Ю.С. Шкільна психотравма як психологічний феномен. Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць інституту ім. Костюка АПН України. За ред. Максименко Т.Х. Част.2.- К., 2008.- 526 с.
 8. Семенова Ю.С. Практикум із дисципліни «Самовиховання та саморегуляція особистості». - К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. - 84 с.
 9. Семенова Ю.С. Розвинена система саморегуляції як умова подолання наслідків психотравм / Ю.С. Семенова // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору – Додаток 4, том III (15) – 2009р.- К.: Гнозіс, 2009. - 525с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама