Першко Галина Олексіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Першко Галина Олексіївна

Першко Галина Олексіївна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи


Наукова діяльність

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах»

Автор близько 10 публікацій присвячених підготовці соціальних педагогів до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах.


Викладає дисципліни

  • «Організація соціально-педагогічної роботи в закладах освіти»


Основні публікації:

  1. Першко Г.О. Сутність реабілітаційної роботи соціального педагога / Г.О. Першко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць / [ред. кол.: І.Д. Бех, З.Ф. Сіверс, Е.В. Бєлкіна та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. – № 6. – С. 165-169.
  2. Першко Г.О. Сучасна професійна підготовка соціальних педагогів / Г.О. Першко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина ІІ) – С. 140-143.
  3. Першко Г.О. Практична діяльність соціальних педагогів / Г.О. Першко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць / [ред. кол.: І.Д. Бех, З.Ф. Сіверс, Е.В. Бєлкіна та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – № 7. – С. 148-151.
  4. Першко Галина. Змістові компоненти підготовки соціальних педагогів до роботи в загальноосвітніх закладах / Г.О. Першко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 363. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.162-168.
  5. Першко Г.О. Професійні особистісні якості соціального педагога як базова умова соціально-педагогічної діяльності / Г.О. Першко // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Випуск 122. – Черкаси, 2008. – С. 102-105.
  6. Першко Г.О. Етичні аспекти діяльності соціального педагога з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу / Г.О. Першко // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / [Редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. – С. 148-151.
  7. Першко Г.О. Особливості роботи соціального педагога в інтеграційному закладі / Г.О. Першко // Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2008. – С. 20-22.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама