Інститут проблем виховання АПН України

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Директор інституту

Бех Іван Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, академік АПН України

Адреса:

04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9

тел. : (044) 455-53-38; факс: (044) 440-25-25

e-mail: ipv.apnu@live.ru

Сайт Інституту http://www.ipv.org.ua/

Напрями діяльності

Інститут проблем виховання АПН України утворений Академією педагогічних наук України в січні 1997 року.

Його діяльність спрямована на теоретико-методологічні розробки, дослідно-експериментальну роботу та підготовку навчальної то методичної літератури з виховної проблеми.

Дослідження проводяться у двох основних напрямах:

 1. Вихованню як суспільне явище;
 2. Науково-методичне забезпечення національної системи виховання в різних соціальних інститутах.

Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження, орієнтовані на проектну організацію експерименту, переосмислення традиційних функцій педагогічної роботи вчителів, вихователів, батьків, розробку інноваційних особистісно зорієнтованих технологій, спрямованих на різнобічний розвиток дітей і учнівської молоді.

На сьогодні обґрунтовано зміст і розроблено сучасні технології морально-етичного, художньо-естетичного, фізичного, екологічного, дошкільного виховання.

Створено програмно-методичне забезпечення, підручники та навчальні посібники нового покоління з різних напрямів освітньої діяльності.

Структура інституту

До складу Інституту входять 12 лабораторій:

 • сімейного виховання,
 • дошкільного виховання,
 • виховної роботи в закладах інтернатного типу,
 • екологічного виховання,
 • фізичного розвитку,
 • морального то етичного виховання,
 • естетичного виховання,
 • трудового виховання та профорієнтації,
 • превентивного виховання,
 • діяльності позашкільних закладів,
 • дитячих об'єднань.

Співробітники

В Інституті працює 93 наукових співробітники, з них 1 дійсний член Академії педагогічних наук, 11 докторів наук, професорів, 45 кандидатів наук, старших наукових співробітників.

Докторантура та аспірантура

Функціонує докторантура та аспірантура за трьома науковими спеціальностями (13.00.05 - соціальна педагогіка, 13.00.07 - теорія та методика виховання, 13.00.03 - дошкільна педагогіка), спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора то кандидата педагогічних наук за цими науковими спеціальностями.

Науковий збірник

Щорічно видається заснований у 1999 р. збірник наукових праць "Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді”, затвердженого Президією ВАК України як наукове видання, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт.

Наукові школи

Створена й успішно розвиваються наукові школи загальноукраїнського рівня:

 1. Особистісно орієнтоване виховання дітей і молоді (керівник – І.Д. Бех, доктор психологічних наук, професор).
 2. Цілісне проживання дошкільником особистісного буття (керівник О.Л. Кононко – доктор психологічних наук, професор).
 3. Інтегративна мистецька освіта та художньо-естетичне виховання школярів (керівник - Л.М. Масол, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник).

Примітка

Інформація взята з порталу who-is-who.com.uaОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама