Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Логотип Університетського коледжу КУ імені Бориса Грінченка
Девіз: Почни життя з якісної освіти!

Університетський коледж є складовою навчально-методичного, науково-виробничого комплексу Київського університету імені Бориса Грінченка, метою діяльності якого є задоволення потреб у неперервній освіті з урахуванням специфіки столичного регіону, місцевого ринку праці та запитів населення, реалізація наступності між різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Директор коледжу

Очолює Університетський коледж Сорока Марія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Сутнісною відмінністю Університетського коледжу від інших навчально-наукових структурних підрозділів Університету є здійснення загальноосвітньої підготовки у поєднанні з підготовкою молодшого спеціаліста, сприяння формуванню основи професійних умінь і навичок та, водночас, долученню до унікального університетського освітнього простору та культури.

Новий навчальний рік Університетський коледж функціюватиме в умовах підвищення диверсифікації діяльності, оскільки суттєво розширився перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за ОКР «молодший спеціаліст».

Колектив Київського міського педагогічного училища №3, що став основою для формування Університетського коледжу, який став наступником трьох міських педагогічних коледжів, має значний успішний досвід підготовки вчителів початкових класів, адже в цьому році виповнюється 25 років з дня його заснування.

Перелік спеціальностей

З 2008 року, коли міські педагогічні коледжі влились до структури Київського університету імені Бориса Грінченка, у коледжі також почали готувати вихователів дошкільних закладів, вчителів фізичного виховання, музики, образотворчого мистецтва, спеціалістів з дизайну.

У 2010 році до цього переліку напрямів і спеціальностей додались соціальна педагогіка, бібліотечна справа, діловодство, видавнича справа і редагування, правознавство. І сьогодні коледж готує фахівців за 11 спеціальностями, які представляють 6 галузей знань.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст":

  • Музичне мистецтво
  • Образотворче мистецтво
  • Дизайн
  • Фізичне виховання
  • Бібліотечна справа
  • Діловодство
  • Правознавство
  • Видавнича справа і редагування

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" студенти мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з відповідного напряму підготовки на старших курсах Університету


Колектив Університетського коледжу працює над підвищенням якості освіти в умовах багатопрофільності на засадах компетентнісного підходу.

Метою освітньої діяльності в умовах Університетського коледжу є сприяння формуванню в особистості системи цінностей та інтересів; зміна якості її діяльності на користь інтелектуальної та творчої складових; ефективний розвиток індивідуальних здібностей; формування професійних компетенцій, що забезпечать конкурентні переваги на ринку праці; побудова основи для життєвої траєкторії, в тому числі професійної кар’єри; набуття відповідного соціального статусу.

Студентам створені необхідні умови для навчання і відпочинку. Аудиторії та кабінети обладнані сучасними технічними засобами навчання, функціонує бібліотека, читальний зал, комп’ютерний центр, актова зала. Для занять з фізичної культури та спорту обладнані спортивний та тренажерний зали, стадіон.

Важливою складовою соціокультурного простору Університетського коледжу є кабінет-музей Б.Д. Грінченка.

У коледжі працюють різноманітні факультативи та гуртки (хоровий, вокальний, ансамбль сопілкарів, танцювальний), студентський театр “Іскра Прометея”, літературна студія, спортивні секції. За бажанням студентів проводиться поглиблене вивчення іноземних мов, комп’ютерної грамоти, читаються спеціальні курси.

У навчальному закладі систематично проводяться наукові та науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, регіональні наради.


Сайт Університетського коледжу
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама