Линьов Костянтин Олександрович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Линьов Костянтин Олександрович

Линьов Костянтин ОлександровичКиївського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з державного управління, доцент.

Зміст

Освіта

 • Закінчив Сімферопольський державний університет ім. М.Фрунзе,
 • Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України,
 • Закінчив Лондонський столичний університет.

Досвід роботи

 • Довгий час перебував на державній службі. Остання посада – завідувач інформаційно-аналітичного відділу Херсонського міськвиконкому.
 • Очолював Південноукраїнський регіональний навчальний центр, який займався підвищенням кваліфікації працівників органів державного самоврядування.
 • Працював у Національній академії державного управління при Президентові України на посаді доцента кафедри інформатизації державного управління.

Наукова діяльність

 • У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління (спеціальність – «Механізми державного управління») за темою «Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні».
 • Сфера наукових інтересів – прийняття управлінських рішень у державному управлінні, інформатизація навчального закладу.
 • Автор понад 20 наукових і науково-методичних праць, в тому числі з грифом МОН України.


Основні публікації

 1. Теорія та практика прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Крупник А.С., Линьов К.О., Нужний Є. М., Рудик О. М.]. – К.: Вид. дім «Простір», 2007. – 156 с.
 2. Електронний документообіг у державному управлінні : навч. посіб. / [Клименко І. В., Линьов К.О., Горбенко І. Д., Онопрієнко В. В]. – Х.: Видво «Форт», 2009. – 232 с.
 3. Линьов К. Принцип субсидіарності у державному управлінні / К. Линьов // Державне управління : теорія та практика [електронний ресурс]. – К. : Видво НАДУ при Президентові України, 2005. – № 1. – http://www.academy.gov.ua/ej1/index.html.
 4. Линьов К. Застосування аутсорсінгу в державному управлінні в умовах побудови інформаційного суспільства / К. Линьов // Вісник НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 259–265.
 5. Линьов К. Сертифікація державних службовців у сфері інформаційних технологій / К. Линьов // Державне управління : теорія та

практика [електронний ресурс]. – К. : Видво НАДУ при Президентові України, 2006. – № 1. – http: //www. nbuv. gov. ua/e%2Djournals /DUTP/20061/txts/TEXNOLOGIYA/ 06lkosit. pdf.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама