Бондарева Олена Євгенівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Бондарева Олена Євгенівна

Бондарева Олена Євгенівна – доктор філологічних наук, професор, директор Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зміст

Освіта

 • Закінчила філологічний факультет Херсонського державного педагогічного інституту (1986)

Досвід роботи

 • з 1986 р. до вересня 2001 р. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом, заступником декана філологічного та соціально-правового факультетів Херсонського державного педагогічного інституту.
 • Працювала професором кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Наукова діяльність

 • У вересні 2000 р. захистила кандидатську дисертацію “Художня реалізація міфопоетичної свідомості в українській драмі 80-х років ХХ століття” (спеціальність 10.01.01 – українська література).
 • У березні 2007 р. достроково закінчила докторантуру кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із захистом докторської дисертації “Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття” (спеціальності 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури).
 • Автор 134 наукових праць, у тому числі 3 монографій, двох навчальних посібників і підручника.
 • Член Національної спілки письменників України і Національної спілки театральних діячів України.
 • Автор чотирьох книг поезій і перекладів.
 • Експерт з драматургії, член журі у літературному конкурсі “Коронація слова”.
 • Член журі Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії”.
 • Автор і науковий координатор Міжнародного науково-театрального проекту «Новітня українська драматургія: моделі теоретичного і сценічного прочитання».

Основні публікації

 1. Бондарева О.Є. Міф і драма у новітньому літературному контексті : Поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання : моногр. / О. Є. Бондарева. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 512 с.
 2. Бондарева О.Є. Культурологія. Теорія культури. Культура дохристиянського світу : навч. посіб. / Бондарева О. Є., Величко О. Б., Редькіна О. А. – Вид. 2е, допов. – К. : Книга плюс, 2008. – Ч.1. – 271 с.
 3. Бондарева О.Є., Семенюк Г. Ф. Версифікація : теорія і практика віршування : підруч. / Семенюк Г. Ф., Гуляк А. Б., Бондарева О. Є. – 2ге вид., випр. і допов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 303 с.
 4. Бондарева О.Є. Жанрово–стильові параметри української драматургії постмодерної доби / О. Бондарева // Наук. зап. Кіровоград.держ. пед. ун-ту ім. В. Виничченка. Сер. Філологічні науки (літературознав.). – Кіровоград, 2006. – Вип. 64., ч.1. – С. 84–98.
 5. Бондарева О.Є. Українська народно-поетична та світова літературно–міфологічна традиції в авторській міфології Я. Верещака (за п’єсою «Душа моя зі шрамом на коліні») / О. Бондарева // Русская литература. Исследования : сб. научн. тр. – К., 2006. – Вып. VІІІ. – С. 366–391.
 6. Бондарева О.Є. Міфопоетичні та жанрові парадокси сучасної драматургічної рецепції радянських політико –ідеологічних етанарацій / О. Бондарева // Наук. зап. Луган. нац. пед. ун-ту. Сер. Філологічні науки : зб.наук. пр. – Луганськ, 2006. – Вип. 6. – С. 387–409.
 7. Бондарева О.Є. Постісторичний перформанс у маріонетковому театрі, або Соцреалістична історія мовою постмодерної драми / О. Бондарева //Русская литература. Исследования : сб. научн. тр. – К., 2006. – Вып. ІХ. – С.162–183.
 8. Бондарева О.Є. «Зайві люди» новітньої формації, або Антиміф людини–»совка» у драматургічних текстах новореалістичної та постмодерної стилістики / О. Бондарева // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2006. – Вип. ХХХІІ. – С.4–17.
 9. Бондарева О.Є. Наукова рецепція сучасної драматургії : український та російський контексти / О. Бондарева // Філологічні семінари. – К., 2006. – Вип.9 : Нац. моделі порівняльного літературознавства. – С. 29 –39.
 10. Бондарева О.Є. Жанрові трансформації біографічної драми у 80–90 –і роки ХХ століття / О. Бондарева // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2006. – Вип. 17. – С. 12–16.
 11. Бондарева О.Є. Семантичний діапазон радості–страждання в українській постмодерній драматургії / О. Бондарева // Сучасні літературознавчі студії : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 3: Радість і страждання як чинники культури. – С. 25–32.
 12. Бондарева О.Є. Віртуальна реальність як структурна модель сучасної драми : симулятивна міфологія і бриколажна гра. Ст. перша / О. Бондарева // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. ХХХVІ. – С. 10–17.
 13. Бондарева О.Є. Дон Жуан і Дон Кіхот-транзитивні герої новітньої української драми / О. Бондарева // Русская литература. Исследования : сб.научн. тр. – К., 2007. – Вып. ХІ. – С. 144–158.
 14. Бондарева О.Є. Сучасна українська монодрама : становлення нового жанрового канону / О. Бондарева // Вісн. Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. Сер. Філологія (літературознав.). – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХІІІ –ХVІ. – С. 42 –47.
 15. Бондарева О.Є. Гнучкість жанрових кордонів новітньої прози і драматургії (на матеріалі п’єси І.Драча «Гора») / О. Бондарева // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський,2007. – Вип. 15. – С. 20–25.
 16. Бондарева О.Є. Віртуальна реальність як структурна модель сучасної драми : «симулятивні» міфологія і бріколажна гра. Ст. друга / О. Бондарева // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип.ХХХVІІ. – С. 5–14.
 17. Бондарева О.Є. Парадокси мови радянської доби у постмодерній драматургічній транскрипції / О. Бондарева // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Філологічні науки. – Луганськ, 2007. – № 20 (136), ч.1. – С. 5–20.
 18. Бондарева О.Є. Термінологічні проблеми парадигматики і жанрології новітньої української драми / Бондарева О. // Філологічні семінари. – К., 2007. – Вип.10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» й «чуже». –С. 141–154.
 19. Бондарева О.Є. Інтерпретативні стратегії розхитування біографічного канону у драматургії Юрія Щербака / О. Бондарева // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. ХХХVІІІ. – С. 5–13.
 20. Бондарева О.Є. Міф і драма : амплуа сучасної взаємодії / О. Бондарева // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип.ХХХІХ. – С. 32–41.
 21. Бондарева О.Є. Новітня українська драма : динамічні тенденції розвитку на тлі рецептивної кризи / О. Бондарева // Питання літературознавства : наук.зб. – Чернівці, 2008. – Вип. 75. – С. 271–279.
 22. Бондарева О.Є. Теоретичні проблеми жанрології новітньої української драматургії / О. Бондарева // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун–ту. Сер.Літературознавство. – Тернопіль, 2008. – Вип. 23. – С. 253–274.
 23. Бондарева О.Є. Жанровий код перевернутого євангелія у п’єсі Олега Гончарова «Сім кроків до Голгофи» / О. Бондарева // Русская литература.Исследования : сб. научн. тр. / КНУ им. Т. Шевченко, Ин-т лит-ры им.Т.Г.Шевченко. – К., 2008. – Вып. 12. – С. 259–275.
 24. Бондарева О.Є. Нові ресурси опрацювання біографічного образу у п’єсі О.Денисюка «Оксана» / О. Бондарева // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. ХХХХ. – С. 30–35.
 25. Бондарева О.Є. Ключові тенденції розвитку української драматургії останньої третини ХХ-початку ХХІ століття / О. Бондарева // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. ХХХХІ. – С.10 –16.
 26. Бондарева О.Є. «Антидрама» і «антитеатр»: жанрово–естетичні коди,концептуалістські та постконцептуалістські жанрологічні стратегії / О. Бондарева // Курбасівські читання : наук. вісн. / НЦТМ ім. Леся Курбаса. – К.,2008. –№ 3, ч.1: Актуальне мистецтво : інтертекстуальні зв’язки (новітнє візуальне мистецтво). – С. 8 – 30.
 27. Бондарева О.Є. Транзитивність літературного героя в новітній українській драмі. Стаття перша. Новітні драматургічні версії сюжетів про Дон Жуана і Дон Кіхота / О. Бондарева // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2008. – Вип. ХV : Лінгвістика і літературознавство. – С. 215–225.
 28. Бондарева О.Є. Транзитивність літературного героя в новітній українській драмі. Стаття друга. Новаторські ігрові стратегії драматургічної рецепції "традиційних структур" / О. Бондарева // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2008. – Вип. ХVІ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 205–211.
 29. Бондарева О.Є. Людина у ситуації «подвійної вистави»: дискурсивний код «театру в театрі» / О. Бондарева // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – Тернопіль, 2008. – Вип. 24 : Studia methodologica. – С. 15–22.
 30. Бондарева О.Є. Новітня українська драматургія як відкрита нелінійна драматургічна система / О. Бондарева // Курбасівські читання : наук. вісн. / НЦТМ ім. Л. Курбаса. – К., 2008. – № 3, ч. 2: Екзистенційний локус у новітній українській драматургії. – С. 124–162.
 31. Бондарева О.Є. Трансформація модерністського міфу про Творця у постмодерністську добу і жанрологічний шлях від теургічного дійства до антивистави / О. Бондарева // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Філологія. Літературознавство. – Одеса, 2008. – Т. 13, вип. 7. – С. 19 –34.
 32. Бондарева О.Є. Мистецтво і політична історія : зони збігу / протистояння в українській драматургії кінця ХХ-початку ХХІ століття / О. Бондарева // Курбасівські читання : наук. вісн. / НЦТМ ім. Л. Курбаса. – К., 2009. – № 4: Діалог Культури і Політики. – С. 93–210.
 33. Бондарева О.Є. Метаморфози актуальних історичних метанаративів у постмодерному драматургічному дискурсі / О. Бондарева // Наук. зап. Вінниц. держ. пед ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія : зб. наук. пр.– Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 284–290.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама