Дошкільна освіта

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото Дошкіл освіта 5.jpg

Професія вихователя дарує тобі широку доброзичливу усмішку - жодна людина на світі не може посміхатися, як Ти!

Жоден космонавт на світі не витримає таких навантажень.

Жоден учений не зробить стільки відкриттів!

Жодна модель світу не зрівняється з Тобою в костюмі Весни чи Снігуроньки.

Мистецтвом перевтілення Ти володієш так само, як артист театру і кіно.

От тому - з усіх професій на світі Ти вибрав головну:

Ти - ВИХОВАТЕЛЬ!

Які в тебе професійні перспективи?

Фото Дошкільна освіта 1.jpg

Зміст

Вихователь дошкільного навчального закладу

Професійна діяльність дошкільного педагога безпосередньо пов’язана з розвитком суспільства. У сучасних умовах, коли освіта набуває високого статусу вже зі своєї першої ланки – дошкільної, зростає роль педагога-вихователя.

У державному класифікаторі України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009 – 96 (Секція М. Група, клас 80. Освіта) та Державному класифікаторі професій – ДК 003 – 95 визначено кваліфікації фахівців та сферу їх професійного призначення. Згідно з даними класифікаторів спеціальність «Дошкільне виховання» представлена в Україні кваліфікаціями:

 • Вихователь дітей дошкільного віку;
 • Вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземною мовою;
 • Вихователь дітей дошкільного віку в суспільних закладах освіти та в сім'ї. Гувернер;
 • Вихователь дітей дошкільного віку. Практичний психолог в дошкільних закладах освіти;
 • Вихователь дітей дошкільного віку. Логопед;
 • Вихователь дітей дошкільного віку. Хореограф дошкільного закладу освіти;
 • Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор з фізичного виховання дітей дошкільного віку;
 • Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор зображувальної діяльності дітей дошкільного віку;
 • Вихователь дітей дошкільного віку. Соціальний педагог;
 • Вихователь дітей дошкільного віку. Вчитель початкової школи.

Додаткові спеціалізації в Київському університеті імені Бориса Грінченка

У Київському університеті імені Бориса Грінченка в Педагогічному інституті за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» ОКР «бакалавр» запроваджено додаткові спеціалізації, а саме:

 • фізична культура,
 • образотворче мистецтво,
 • іноземна мова,
 • інформатика,
 • соціальне гувернерство,
 • практична психологія.

Наш випускник може обіймати такі посади

 • вихователь дошкільного навчального закладу;
 • учитель першого класу;
 • вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному закладі;
 • вихователь дітей дошкільного віку у дитячому санаторії;
 • вихователь дітей дошкільного віку в сім’ї (соціальний гувернер);
 • учитель іноземної мови в ДНЗ;
 • організатор образотворчої діяльності дітей дошкільного віку;
 • логопед в ДНЗ;
 • інструктор фізичного виховання в ДНЗ;
 • організатор (менеджер) дошкільної освіти (ОКР "спеціаліст");
 • викладач дошкільної педагогіки і психології у ВНЗ (ОКР "магістр").

Навчальні дисципліни

У структурі фахової підготовки бакалаврів із дошкільної освіти значне місце займає інноваційний зміст навчальних дисциплін, а саме, варіативну складову навчального плану складають такі дисципліни:

 • інформаційні технології в дошкільній освіті;
 • основи корекційної педагогіки;
 • дитяча практична психологія;
 • психодіагностика;
 • українознавство;
 • актуальні проблеми виховання в сучасній сім’ї;
 • психологія сім’ї;
 • технології індивідуального (особистісного) виховання дітей;
 • сучасні системи дошкільної освіти;
 • підготовка дитини до школи;
 • організація фізичного виховання в ДНЗ;
 • масаж і лікувальна гімнастика;
 • гімнастика з методикою навчання;
 • рухливі ігри і спортивні ігри;
 • плавання з методикою навчання;
 • практичний курс англійської мови;
 • теоретичні основи англійської мови;
 • методика навчання дітей англійської мови;
 • організація студійної роботи з дітьми;
 • декоративно-оформлювальні роботи;
 • малюнок, живопис;
 • теорія та історія соціального виховання;
 • соціальна педагогіка;
 • соціальна психологія;
 • психотерапія;
 • основи соціалізації особистості;
 • основи сценарної роботи соціального педагога;
 • технологія роботи соціального гувернера.

Для випускника з дипломом бакалавра за напрямом підготовки «Дошкільна освіта», який отримує кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку», основними фаховими уміннями є уміння з організації життя і діяльності дітей в умовах дошкільного навчального закладу (ДНЗ) та здійснення їх навчання і виховання, а також спеціальні вміння з додаткової спеціалізації – вчитель іноземної мови, логопед, практичний психолог тощо.

Випускники-бакалаври можуть продовжувати навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка в Педагогічному інституті за ОКР "спеціаліст" і "магістр".

Для випускника з дипломом спеціаліста основними фаховими уміннями є методичні, організаційні та дослідницькі уміння творчого характеру, що обумовлені сферою його професійного призначення: організатор (менеджер) дошкільної освіти.

Для магістра, який отримує кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки і психології» основними є уміння викладацької, просвітницької та наукової діяльності.

Фото 3 Практична психологія1.jpg

Установи, де можуть працювати випускники із напряму підготовки (спеціальності) "Дошкільна освіта"

 • Дошкільні навчальні заклади різних типів і форм власності.
 • Районні навчально-методичні центри.
 • Різноманітні профільні консультативні установи.
 • Сім'ї.
 • Районні (міські) відділи освіти (ОКР "спеціаліст").
 • Вищі навчальні заклади (ОКР "магістр").

Підготовка фахівців із дошкільної освіти

У Київському університеті імені Бориса Грінченка фахівців за напрямом (спеціальністю) „Дошкільна освіта” освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" (денна і заочна форми навчання) готують в Педагогічному інституті.

З Правила вступу до Київського університету імені Бориса Грінченка та іншою важливою інформацією про навчання в Університеті можна познайомитися на сторінці Вступникам -2012 порталу Київського університету імені Бориса Грінченка та Педагогічного інститутуОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама