Сорока Марія Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Сорока Марія Василівна

Сорока Марія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зміст

Освіта

 • У 1988 році закінчила Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет, спеціальність «Географія», кваліфікація: «Географія. Викладач» (диплом з відзнакою).

Досвід роботи

Стаж роботи: загальний – 21 років; педагогічний – 15 років.

Наукова діяльність

 • Кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання (географія)».
 • У 2005 році захистила десертацію за темою «Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України».
 • Автор понад 40 наукових праць.
 • Коло наукових інтересів: впровадження сучасних педагогічних технологій в навчально-виховний процес; особливості організації студентської наукової роботи; сучасні підходи до професійної підготовки вчителя у системі неперервної педагогічної освіти.

Нагороди

 • Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року: Географія – 1999»,
 • Відмінник освіти України.

Основні публікації

 1. Усі уроки географії у 8 класі : Серия: УСІ уроки // Капіруліна С. Л., Сорока М.В.. - Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 240 с.
 2. Сорока М.В. Організація системи самостійної роботи студентів в процесі вивчення курсу «Сучасні педагогічні технології» / М. Сорока // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – № 6. – С. 170–173.
 3. Сорока М.В. Курс «Сучасні педагогічні технології» як складова підготовки вчителя до фахової діяльності / М. Сорока // Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 364–367.
 4. Сорока М.В. Технологія особистісно зорієнтованого навчання географії у сучасній школі / М. Сорока // Шкільна географічна освіта : технології навчання : зб. наук. пр. – К., 2007. – С. 71–75.
 5. Сорока М.В. Полікультурна освіта : реалії сьогодення / М. Сорока //Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України.– К., 2008. – № 9. – С. 59–62.
 6. Сорока М.В. Географічні дослідження території України. 8 клас [Текст] / М. В. Сорока // Географія (Основа). - 2008. - N 13/14. - С. 17-26.
 7. Мінерально-сировинні ресурси України. 8 клас [Текст] / С. Л. Капіруліна, Сорока М.В.// Географія (Основа). - 2008. - N 20. - . 20-25.
 8. Політична географія: навчальна програма для курсу за вибором (35 годин) [Текст] / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, Сорока М.В.// Географія (Основа). - 2010. - N 15/16. - С. 31-36.
 9. Тематичне оцінювання з загальної географії // Капіруліна С.Л., Сорока М.В.-Генеза, 2008.
 10. Тематичне оцінювання з географії материків і океанів // Капіруліна С.Л., Сорока М.В.- Генеза, 2008.
 11. Тематичне оцінювання. Фізична географія України// Капіруліна С.Л., Сорока М.В.-Генеза, 2008.
 12. Тематичне оцінювання. Економічна і соціальна географія України// Капіруліна С.Л., Сорока М.В. -Генеза, 2008.
 13. Капіруліна С. Л., Сорока М.В.Соціально-економічна географія світу. Робочий зошит. 10 клас. - К.: Грамота, 2010. - 168 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама