Жильцов Олексій Борисович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Жильцов Олексій Борисович

Жильцов Олексій Борисович – Проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.


Зміст

Освіта

У 1990 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М.М. Горького за спеціальністю "Математика, інформатика".


Викладає дисципліни

 • Теорія ймовірностей і математична статистика.


Наукова діяльність:

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - методика навчання математики на тему "Розвиток розумової діяльності учнів 7-х класів середньої школи при вивченні математики з використанням НІТ".

Сфера наукових інтересів – використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи.

Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць, серед яких 11 навчальних посібників.


Нагороди

 • Знак "Відмінник освіти"
 • Нагрудний знак «За особистий внесок у розвиток Університету» (2009 р.)


Основні публікації

 1. Жильцов О. Б. Інформатика : лабораторний практикум / О.Б. Жильцов, О.Д. Нестерова . Ч.1. – Київ : Перун, 1996. – 54 с.
 2. Жалдак Мирослав Іванович, Грохольська Алла Василівна, Жильцов Олексій Борисович. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп'ютерною підтримкою: Навч. посіб. для вступ. до вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2003. – 304с. – Бібліогр.: с. 296-297. — ISBN 966-608-265-9.
 3. Жалдак Мирослав Іванович, Грохольська Алла Василівна, Жильцов Олексій Борисович. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з комп'ютерною підтримкою: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 456с. : рис. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 966-608-492-9.
 4. Жильцов Олексій Борисович, Торбін Григорій Мирославович. Вища математика з елементами інформаційних технологій: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2002. – 408с. : рис. – Бібліогр.: с. 401-402. – ISBN 966-608-139-3.
 5. Жильцов Олексій Борисович, Кулян Віктор Романович, Юнькова Олена Олександрівна. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій) / Міжрегіональна академія управління персоналом / Олена Олександрівна Юнькова (ред.). – К. : МАУП, 2006. — 184с. : рис. – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 966-608-507-0.
 6. Кулян Виктор Романович, Юнькова Елена Александровна, Жильцов Алексей Борисович. Математическое программирование (с элементами информационных технологий): Учеб. пособие для студ. нематематических спец. вузов / Межрегиональная академия управления персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 121с. : ил. – ISBN 966-608-039-7.
 7. Ржевський Сергій Володимирович, Томащук Олексій Петрович, Антонюк Анатолій Олександрович, Жильцов Олексій Борисович. Задачі з математики для вступників до МАУП: Навч.посіб. / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). – К. : МАУП, 2001. – 248с. – Бібліогр.: с.244-245. – ISBN 966-608-103-2.
 8. Чорней Руслан Костянтинович, Дюженкова Ольга Юріївна, Жильцов Олексій Борисович, Торбін Г. М., Юртин І. І. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Руслан Костянтинович Чорней (ред.). – К. : МАУП, 2003. – 328с. – Бібліогр.: с. 321-322. – ISBN 966-608-341-8.
 9. Юртин Іван Іванович, Дюженкова Ольга Юріївна, Жильцов Олексій Борисович, Кузьмін А. В., Торбін Г. М. Практикум з вищої математики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Іван Іванович Юртин (ред.). – К. : МАУП, 2003. – 248с. – Бібліогр.: с. 242-243. – ISBN 966-608-335-3.
 10. Юртин Іван Іванович, Дюженкова Ольга Юріївна, Жильцов Олексій Борисович, Кузьмін А. В., Торбін Г. М. Практикум з вищої математики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) / Іван Іванович Юртин (ред.). – 4-те вид., стер. – К. : Персонал, 2008. – 247с. – Бібліогр.: с. 242-243. – ISBN 978-966-608-939-0.
 11. Жильцов О.Б. Розв'язування деяких задач математичного програмування з використанням комп'ютера / Жильцов О.Б. // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб.наук.праць. – К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова.–Вип.2.–2000. – С.81-88.
 12. Жильцов О.Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні теорії ймовірностей та математичної статистики студентів нематематичних спеціальностей : научное издание / О. Б. Жильцов // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій / Київський ін-т бізнесу та технологій. – Київ : КІБІТ, 2007. – Вип. 1(6) . – С. 97-99.
 13. Жильцов О.Б. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції / О. Жильцов // Вища школа. – 2009. – N 11. – С. 40-49.
 14. Жильцов О.Б. Математична підготовка майбутніх економістів в умовах Болонського процесу / О.Б.Жильцов // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2007. – № 2(7). – С. 120–21.


Контакти:

(+38044) 272-15-67 (118)


Використано матеріал із сайту Київського університету імені Бориса ГрінченкаОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама