Побірченко Неоніла Антонівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Побірченко Неоніла Антонівна

Побірченко Неоніла Антонівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри дистанційного навчання Національного авіаційного університету, професор (за сумісництвом) кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

У 1962 р. закінчила Чернігівський педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Методика та педагогіка початкової освіти", кваліфікація «Вчитель початкових класів»


Досвід роботи

 • 1964–1968 рр. – методист Київського інституту вдосконалення вчителів;
 • 1968–1971 рр. – аспірантка науково-дослідного інституту психології України, м. Київ;
 • 1970–1983 рр. – науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка, м. Київ;
 • 1983–1995 рр. – доцент кафедри психології Державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ;
 • 1995–2002 рр. – старший науковий співробітник Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України, м. Київ;
 • 2002–2003 рр. – завідувач відділом психології профорієнтації Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України, м. Київ;
 • 2003 р. по теперішній час – професор кафедри дистанційного навчання Національного авіаційного університету.


Наукова діяльність

 • У 1973 р. захистила дисертацію на тему «Динаміка інтелектуального розвитку в учнів 1-6 класів» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія, м. Ленінград.
 • 1977 р. – отримала звання старшого наукового співробітника, м. Москва.
 • 1986 р. – отримала вчене звання доцента, м. Москва.
 • 2000 р. – захистила дисертацію на тему "Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності" на здобуття наукового ступеню доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія, м. Київ.
 • 2002 р. – отримала вчене звання професора, м. Київ.


Наукові дослідження присвячено проблемам педагогічної, вікової, практичної психології. Є засновником інноваційного наукового напряму "Економічна психологія" та "Профорієнтологія".

За авторськими програмами та науковим проектом "Підготовка учнівської молоді до праці в ринкових умовах" працює 15 експериментальних навчальних закладів різного типу та рівнів підготовки у м. Києві, Львові, Тернополі, Черкасах.


Підготовила 14 аспірантів до захисту кандидатських робіт із проблем психологічної науки. Має понад 200 друкованих праць.


Наукова тема: «Входження молоді в професійне середовище».


Нагороди

 • Нагороджена знаком "Відмінник освіти";
 • Нагороджена знаком "За наукові досягнення"


Викладає дисципліни

 • «Психологія інтелектуальної діяльності»
 • «Організаційна культура та поведінка особистості»
 • «Психологія підприємницької діяльності»


Основні публікації:

 1. Побірченко Неоніла Антонівна. Діловий контакт=Business Communication. — К. : Науковий світ, 2005. — 142с. — (Наука в практиці непервної освіти). — ISBN 966-675-398-7.
 2. Побірченко Неоніла Антонівна. Економіка для дітей: Методичні розробки для вчителів молодших класів та вихователів дитячих садків. — К : Знання, 1999. — 76с. : іл. — ISBN 966-618-058-8.
 3. Побірченко Неоніла Антонівна. Економічне середовище: Уроки для молодших школярів. — К : Знання, 1999. — 71с. : іл. — ISBN 966-618-047-2.
 4. Побірченко Неоніла Антонівна. Зошит з економіки для учнів 1- 3 класів. — К. : Освіта, 1998. — 40с. — ISBN 966-04-0077-2.
 5. Побірченко Неоніла Антонівна. Зошит із сенсомоторики для дітей 5-6 років. — К. : Освіта, 1996. — 48с. — ISBN 966-04-0004-7.
 6. Побірченко Неоніла Антонівна. Методичні вказівки до зошита із сенсомоторики. — К. : Освіта, 1997. — 32с. — ISBN 966-04-0031-4.
 7. Побірченко Неоніла Антонівна. Підготовка учнівської молоді до ринкової економіки (на матеріалі загальноосвітньої школи) / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. — К. : Знання, 1999. — 60с.
 8. Побірченко Неоніла Антонівна. Проектування наступності в розвитку економічного мислення дітей дошкільного та шкільного віку: Пошуково- експериментальні програми з екон. психології. — К. : Знання, 1999. — 45с.
 9. Побірченко Неоніла Антонівна. Раціональна поведінка: Конспекти занять з екон. психології для уч. 6 кл. загальноосвітніх шк.. — К. : Науковий світ, 2000. — 66с. — ISBN 966-7820-23-8.
 10. Побірченко Неоніла Антонівна. Розвивальна економіка: Для вчителів початкової школи, практ. психологів, батьків та учнів дошк. навчання — К. : Науковий світ, 2004. — 198с. : іл. — (Наука в практиці шкільної бізнес-освіти). — ISBN 966-675-265-4.
 11. Побірченко Неоніла Антонівна. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. — К. : Знання, 1999. — 286с. — Бібліогр.: с. 275-285. — ISBN 966-618-003-0.
 12. Побірченко Неоніла Антонівна. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. — К., 2000. — 39с.
 13. Психологічний словник / Побірченко Неоніла Антонівна (ред.), Синявський Віталій Васильович (авт.-уклад.), Сергєєнкова Оксана Павлівна (авт.-уклад.). — К. : Науковий світ, 2007. — 274с. — Бібліогр.: с. 273-274. — ISBN 978-966-675-512-7.
 14. Формула успіху - гімназія "Діалог": реалії та перспективи: Наук.-метод. посібник:За матеріалами Першої наук. сесії педагогічного колективу / Київська міська держ. адміністрація. Головне управління освіти і науки ; Дарницька районна в м. Києві держ. адміністрація. Управління освіти і науки ; Гімназія "Діалог" м. Києва / Неоніла Антонівна... Побірченко (ред.). — К. : Плеяди, 2003. — 224с. : фото — ISBN 966-8217-13-6.
 15. Формула успіху: Профільне навчання:теорія і практика:За матеріалами Другої наук. сесії пед. колективу гімназії "Діалог" м. Києва / Дарницька районна в м. Києві держ. адміністрація. Управління освіти і науки; Гімназія "Діалог" м. Києва / Побірченко Неоніла Антонівна (ред.кол.). — К. : Видавничий дім "Шкільний світ", 2005. — 95с. — ISBN 966-8070-23-2.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама