Корольчук Микола Степанович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Корольчук Микола Степанович

Корольчук Микола Степанович – доктор психологічних наук, за сумісництвом професор кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; завідувач кафедрою психології Київського національного торгово-економічного університету.


Зміст

Освіта

У 1971 р. закінчив Донецький медичний інститут, військово-медичний факультет при Горьківському медичному інституті (спеціальність „Лікувально-профілактична справа”, кваліфікація „Військовий лікар”)


Досвід роботи

 • 1964–1965 рр. - розпочав трудову діяльність слюсарем Здолбунівського авторемонтного заводу.
 • 1998–2000 рр. - після служби у Збройних силах працював завідувачем навчальною частиною Міжнародного інституту лінгвістики і права.
 • 2000–2004 - декан соціально-психологічного факультету Київського міжнародного університету.


Наукова діяльність

 • У 1997р. захистив докторську дисертацію на тему: „Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах” (19.00.02 – психофізіологія).
 • Професор (1998 р.) кафедри соціальної та військової психології.
 • Автор більше 200 друкованих праць із проблем соціально-психологічної підтримки і збереження надійної та ефективної діяльності спеціалістів, професійного відбору спеціалістів до роботи в екстремальних умовах, оцінки функціонального стану і працездатності спеціаліста, психологічної і психофізіологічної реабілітації, психології здоров’я.
 • Автор навчальних посібників із грифом МОН України „Психодіагностика”, „Історія психології”, „Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах”, „Теорія і практика професійного психологічного відбору”, „Психологія: схеми, опорні конспекти, методики”, „Методологічні та теоретичні проблеми психології” та ін.


Під науковим керівництвом М.С. Корольчука захищено 1 докторська і 16 кандидатських дисертацій.


Викладає дисципліни

 • „Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях”,
 • „Психологічний спец практикум”,
 • „Психологія здоров’я” та ін.


Нагороди

 • У 2002 р. за цикл праць із психології став лауреатом Нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої освіти України.
 • У 2006 р. нагороджений Почесною грамотою МОН України.


Основні публікації:

 1. Корольчук М.С. Історія психології : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 246с.
 2. Корольчук М.С. Психодіагностика : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В.І. Осьодло, М.С. Корольчук (заг.ред.). — К. : Ельга; Ніка-Центр, 2004. — 399с.
 3. Корольчук М.С. Сучасна психофізіологічна діагностика надійності і працездатності професійної діяльності операторів / М.С. Корольчук // Науковий Вісник КиМУ. Серія: Психологічні науки. – К.: 2004. – № 4 – С. 72-85.
 4. Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К.: Ельга, 2005. – 320 с.
 5. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психологічного забезпечення діяльності в стресових умовах / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк // Всеукраїнський конгрес психологів; м. Київ, 24-26 жовтня 2005. – К.: 2005. – С 46- 55.
 6. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 580с.
 7. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : Навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 532с.
 8. Корольчук М.С. Нетрадиційні методи психофізіологічної реабілітації / М.С. Корольчук, Г.В. Грищенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 13. Біологічні та психологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2006. – С. 103-108.
 9. Корольчук М.С. Нетрадиційні методи психофізіологічної реабілітації / М.С. Корольчук, Г.В. Грищенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 13. Біологічні та психологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2006. – С. 103-108.
 10. Корольчук М.С. Психофізіологічні чинники ефективної та безпечної діяльності спеціалістів / М.С. Корольчук // Актуальні проблеми психології. Том v: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Випуск 7./ За ред. Максименка С.Д. – К., 2007. – С.135-138.
 11. Корольчук М.С. Характеристика етапів професійного розвитку і формування особистості в професійній діяльності / М.С. Корольчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 41. Серія Психологічні науки. Т.1. – Чернігів, 2006. – С.165-168.
 12. Корольчук М.С. Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч. посіб. для слухачів та студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, Ю.Л. Трофімов, В.І. Осьодло, В.В. Стасюк, В.М. Крайнюк, Я.І. Український. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 336 c.
 13. Корольчук М.С. Проблеми психодіагностики у професійному відборі / М.С. Корольчук // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 1. – К.: Гнозис, 2009.
 14. Корольчук М.С. Зміст і структура психологічного аналізу умов професійної діяльності. / М.С. Корольчук // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 2. – К.: Гнозис, 2009.
 15. Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти (перевидання) / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К.:“Ніка-центр”, 2009. – 320 с.
 16. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти. (Перевидання) / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2009.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама