Київський національний торгово-економічний університет

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Київський національний торгово-економічний університет

Ректор університету - Анатолій Антонович Мазаракі, доктор економічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, член Атестаційної колегії МОНмолодьспорт України, голова наукової секції ”Економіка” МОНмолодьспорт України, голова науково-методичної комісії МОНмолодьспорт України з менеджменту і адміністрування, член наукової ради Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, голова редколегій журналів ”Вісник КНТЕУ”, ”Товари та ринки”, член редколегій журналів ”Економіка України”, ”Фінансовий контроль”, завідувач кафедри міжнародної економіки.


Офіційний сайт університету - http://www.knteu.kiev.ua/

Про університет

Місія університету - працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь.


Його історія бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного в 1946 р. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 50 від 14.01.59 р. філіал передано у підпорядкування Харківському інституту радянської торгівлі, в тому ж році - Донецькому інституту радянської торгівлі. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 195 від 04.03.66 р. створено Київський торгово-економічний інститут. Постановою Кабінету Міністрів України № 542 від 29.08.94 р. перетворений у Київський державний торговельно-економічний університет. Указом Президента України № 1059/2000 від 11.09.2000 р. надано статус національного. Більш докладно етапи розвитку університету висвітлено у монографії "Історія Київського національного торговельно-економічного університету" (колектив авторів на чолі з А.А.Мазаракі, 2006 р.). Університет є лідером у реформуванні вищої освіти в Україні, має високий рейтинг у вітчизняному освітньому середовищі. Першим здійснив суттєве оновлення змісту освіти та широке впровадження у навчальний процес інноваційних технологій на основі інформатизації, кредитно-трансферної системи, прогресивних методів оцінювання знань студентів тощо. Послідовно реалізуються положення Болонського процесу на шляху європейської інтеграції. Активно діє інтегрована ступенева освіта в рамках техноекономполісу. Загальновизнаною в Україні є система перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за національними і міжнародними програмами, у т.ч. за програмами "Магістр-бізнес-адміністрування”, "Європейський менеджмент - СеМВА”. У 2006 році приєднався до всесвітньо відомої Великої Хартії університетів. Здобутки університету у 2007 році, як і в минулі роки, відзначено золотою медаллю на Всеукраїнській освітній виставці. Маючи велике науково-методичне напрацювання та практичний досвід у впровадженні сучасних форм і методів організації навчального процесу, університет виконує функції науково-методичного центру для вищих навчальних закладів України по підготовці фахівців галузей знань "Менеджмент і адміністрування”, "Сфера обслуговування” напряму підготовки з товарознавства і торговельного підприємництва, а також для системи Державного казначейства України. Є розробником державних стандартів з цих напрямів. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за державним замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами із зовнішньої і внутрішньої торгівлі, фінансової і банківської системи, митної служби, конкурентної політики, страхової справи, економіки підприємництва, менеджменту інноваційної діяльності, маркетингу, рекламного бізнесу, комерційного і фінансового права, бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і контролю, експертизи товарів та послуг, туризму, готельного і ресторанного господарства, захисту прав споживачів, виставкової діяльності, комерційної діяльності на ринку нерухомості, психології, філології (переклад). Університет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за бакалаврськими і магістерськими програмами. Діє система роботи, спрямована на постійне зростання рівня якості освіти. Навчається 37 тис. студентів. До складу університету, окрім базового закладу, де функціонують 5 факультетів, входять 4 навчальних інститутів, 8 коледжів і вищих комерційних училищ, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Ялті. Професорсько-викладацький склад повністю кваліфікований академічно і професійно. Серед професорсько-викладацького персоналу 30 працівникам присвоєні почесні звання України. Членами НАН, АПН України та галузевих академій обрані 6 науковців. Функціонує ефективна система підвищення педагогічної майстерності та мотивації праці викладачів. Різноманітна і плідна самодіяльна творчість студентів. Активно працюють наукове товариство студентів і молодих викладачів, культурно-мистецький центр, низка молодіжних професійних клубів, фізкультурно-спортивні секції. Студенти представлені в органах університетського управління. Університет має потужний науковий потенціал. Вектор університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку України. Працюють 11 наукових шкіл, аспірантура і докторантура. Результати досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних наукових і науково-практичних конференціях, на сторінках заснованих в університеті журналів "Вісник КНТЕУ”, "Товари і ринки”, а також висвітлюються в монографіях, численних статтях. Створено сприятливі умови для студентської наукової діяльності. Студенти університету активно виступають на всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах, де здобувають призові місця. При університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. У галузі вдосконалення підготовки фахівців, їх працевлаштування, проведення науково-технічних заходів університет співпрацює на основі довгострокових договорів з міністерствами, відомствами, науковими установами, організаціями, підприємствами, творчими спілками і товариствами. Особливо плідні творчі стосунки з Рахунковою палатою, Національним банком, міністерствами економіки, фінансів, закордонних справ України, Державним казначейством, Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою, Антимонопольним комітетом, Пенсійним фондом, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Торгово-промисловою палатою України, Державною службою туризму і курортів, АБ "Надра”, "Аваль” та багатьма іншими установами. Постійно розвиваються і закріплюються позиції університету на міжнародному рівні. Діють творчі багаторічні зв'язки із 48 закордонними університетами Франції, Польщі, Греції, Німеччини, Китаю, Словакії, Білорусі, Росії, Молдови та інших країн. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні проекти щодо інтеграції вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Університет є членом 10 престижних міжнародних організацій таких, як Міжнародна асоціація університетів, Європейська асоціація міжнародної освіти, Міжнародна спілка товарознавства і технології, Європейська Академія Ритейлу, Російська асоціація бізнес-освіти та ін. Відповідає міжнародним вимогам матеріально-технічна база. Для студентів і співробітників створені сприятливі соціально-побутові умови. До їх послуг їдальня, два медпункти, перукарня, магазин, книжковий і аптечний кіоски, 5 кафе, пральня, інші побутові пункти, комплекс спортивних споруд, а також 5 облаштованих гуртожитків. Добре опоряджено територію, є паркова зона.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама