Запорізький педагогічний коледж

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Запорізький педагогічний коледж має достатній досвід підготовки слухачів до вступу до вищих навчальних закладів. Розроблена програма співпраці з обласним управлінням та районними відділами освіти щодо визначення потреб у педагогічних кадрах, профорієнтації та відбору молоді для навчання у коледжі. З метою проведення систематичної профорієнтаційної роботи за викладачами циклових комісій закріплені школи району, міста, області; створена рада з числа викладачів та студентів, студентська творча група для проведення профорієнтаційної роботи. Проводяться дні відкритих дверей коледжу, відділень для абітурієнтів, а в районах області проводяться дні Запорізького педагогічного коледжу. Коледж бере участь у профорієнтаційних виставках міста та за його межами. З цією метою:

  • створено відео ролик про заклад та різноманітні інформаційні матеріали;
  • створені інформаційні стенди про заклад, стенд «На допомогу абітурієнту».

Щорічно в коледжі проводяться сумісні заходи студентів та учнів загальноосвітніх шкіл м. Запоріжжя, виставки творчих робіт студентів коледжу. З метою виявлення здібних майбутніх студентів проводяться олімпіади з математики, української мови, образотворчого мистецтва. В цьому році коледж заключив угоду про спільну педагогічну діяльність із гімназією № 45 м. Запоріжжя. Угода передбачає створення належних умов професійної орієнтації молоді, забезпечення можливості її особистого самовизначення в системі безперервної освіти, створення профільних класів із учнів 8-9 класів з вивченням предметів психолого-педагогічного спрямування та художньо-естетичного циклу. Співпраця коледжу із школами міста та області у напрямку діяльності курсів підготовки до вступу у вищі навчальні заклади спрямована на те, щоб дати змогу учням, ще навчаючись у школі, зробити правильний вибір, визначитися з майбутньою професією, ліквідувати прогалини в знаннях.

Викладачі коледжу мають досвід роботи на курсах підготовки до вступу до вищих навчальних закладів. Протягом п’яти років на курсах працює постійний колектив викладачів математики та української мови, добре розуміючи особливості слухачів, відстежуючи рівень їхньої теоретичної підготовки, вивчаючи мотивацію відвідування курсів.

На курсах працюють викладачі високої педагогічної кваліфікації, що можуть забезпечити достатній рівень навчальної діяльності слухачів, індивідуальний підхід та оптимальний вибір методів, прийомів, технологій навчання. На курсах використовуються різні форми навчання: лекції, практичні, семінарські заняття, контрольні роботи, групові та індивідуальні консультації.

У коледжі створено навчально-методичне забезпечення навчального процесу на курсах підготовки до вступу до вищих навчальних закладів. Працює практичний психолог, з допомогою якого визначається мотивація бажання вступу абітурієнтів до коледжу, проводиться діагностика здібностей, професійних нахилів з метою надання конкретних рекомендацій з вибору професії. Проводяться співбесіди з батьками з питання надання бажаного рівня освітньої послуги. Системою став діагностичний, поточний та вихідний моніторинг якості підготовки слухачів курсів. Серед форм поточного контролю переважають тести , диктанти , самостійні роботи. Результати цього контролю фіксуються у навчальному журналі. І слухачі, і їхні батьки, і викладачі мають змогу простежувати динаміку успішності навчання на курсах, а, значить, результативність їхньої роботи.

П’ятирічна діяльність курсів дала змогу виокремити найефективніші методи профорієнтаційної, навчальної, контролюючої, оціночної та корегуючої систем в роботі викладачів.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама