Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ректор університету - Анатолій Іванович Кудренко, кандидат педагогічних наук, професор.


Офіційний сайт університету - sspu.sumy.ua/

Про університет

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації, що є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумської області та Слобожанщини. У 2004 р. університет став лауреатом рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська».

За ліценціями, виданими МОН України, університет нині готує близько 8 тисяч студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання за чотирма основними напрямками («Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», «Специфічні категорії») та 27 спеціальностями. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» акредитовано 22 спеціальності, 16 спеціальностей ліцензовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Усі спеціальності педагогічного напряму подвійні, що дає змогу випускнику викладати кілька дисциплін і надає йому значну перевагу на ринку праці.

СумДПУ також має ліцензії на перепідготовку і підвищення кваліфікації за базовими акредитованими спеціальностями, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.

Потужне й результативне керівництво університетом здійснюється ректоратом на чолі з кандидатом педагогічних наук, професором А.І. Кудренком. До складу ректорату входять перший проректор, кандидат хімічних наук, доцент В.В. Бугаєнко; проректор із науково-педагогічної (навчальної) роботи, кандидат хімічних наук, доцент М.М. Більченко; проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А.А. Сбруєва; проректор із науково-педагогічної (виховної) роботи, кандидат філологічних наук, доцент С.Г. Тєлєтова та проректор із адміністративно-господарської роботи П.Ф. Думчиков.

sportkomplexУ складі університету функціонують три інститути, чотири факультети, сорок кафедр, три навчально-консультаційні пункти. Навчально-виховний процес в СумДПУ здійснюється силами 550 викладачів, серед яких 28 докторів наук, професорів та 224 кандидати наук, доценти, 2 академіки, 12 заслужених працівників освіти, народної освіти, фізичної культури і спорту України, 11 заслужених тренерів України, 7 заслужених діячів мистецтв, майстрів народної творчості, художників, лікарів, журналістів України.

Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх структурних підрозділах СумДПУ сприяє створення належної матеріально-технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та споруд, у тому числі 5 навчально-лабораторних корпусів, в яких розташовані сучасні лабораторії, спеціалізовані кабінети; 3 гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотеку; 5 музеїв; стадіон; ботанічний сад та навчальну базу в урочищі Вакалівщина

В університеті сформовано цілісну інформаційно-технологічну інфраструктуру, що постійно вдосконалюється. Функціонують 10 сучасних комп'ютерних класів, де студенти мають змогу освоювати новітні інформаційні технології, 8 лекційних мультимедійних аудиторій, редакційно-видавничий відділ, який здійснює випуск друкованої продукції, інформаційно-обчислювальний центр, що забезпечує ефективну роботу комп'ютерної техніки в університеті.

muzeyУсі структурні підрозділи університету обладнані персональними комп'ютерами, підключеними до всесвітньої мережі Інтернет, та необхідними технічними засобами для роботи й навчання, що сприяє підвищенню результативності їх діяльності.

До послуг студентів сучасний бібліотечний комплекс, фонд якого нині охоплює понад 1 млн. примірників видань. Щороку бібліотека обслуговує близько 50 тис. користувачів. Працюють 6 абонементів та 6 читальних зал, у яких налічується 500 посадкових місць.

При бібліотеці функціонує зал інформаційних технологій, де створено 13 автоматизованих робочих місць. Починаючи із 2001 року, бібліотека застосовує у своїй роботі програмне забезпечення УФД/Бібліотека. Користувачі мають доступ до інформації всесвітньої мережі Інтернет. Пошук потрібної літератури значно полегшує електронний каталог, який налічує 150 тис. документів (близько 70 тис. найменувань).

lib1За наказом МОН України протягом останніх 20 років бібліотека виконує функції Сумського обласного методичного центру бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Директор бібліотеки З.М. Горова є членом бібліотечної науково-методичної комісії при МОН України.

Багатим є фонд університетських музеїв, що допомагають студентству краще пізнати історію і традиції alma-mater. Музей історії університету, що був заснований у 1962 р., містить 14 експозицій, присвячених різним періодам становлення навчального закладу, героям Великої Вітчизняної війни, які були студентами і викладачами навчального закладу, заслуженим учителям, спортсменам – випускникам ВНЗ. Загальна кількість експонатів налічує понад 8 тис. екземплярів.

Цікавим є фонд кімнати-музею ім. А.С. Макаренка, де зібрані листи і спогади послідовників великого педагога, фотоархів, присвячений життєвому і творчому шляху засновника комуни ім. Ф.Дзержинського, праці провідних українських та зарубіжних учених-макаренкознавців. Природничо-географічний факультет оснащений музеями історії хребетних і безхребетних тварин, геологічним музеєм, у якому зібрано унікальні зразки гірських порід і мінералів.

lib2Особливої уваги заслуговує ботанічний сад, закладений ще в 1937 році, а з 1973 року, згідно з рішенням Сумського облвиконкому, є об'єктом природно-заповідного фонду області. Ботанічний сад розташований у межах міста на правому корінному березі р. Стрілки, займає площу у 5 га, має такі відділи: дендрарій, експозиції квітково-декоративних рослин, систематики лікарських рослин, інтродукції плодово-ягідних культур. У колекціях саду зібрано понад 1100 видів рослин, із них 170 таких, що належать до категорії рідкісних або зникаючих. Всього там містяться 165 видів дерев і кущів, 970 видів трав'янолистих рослин. Велика колекція ботанічного саду дозволяє йому успішно виконувати, крім навчальних завдань, функції наукового та культурно-просвітницького центру. Сьогодні ботанічний сад СумДПУ ім. А.С. Макаренка є пам'яткою садово-паркового мистецтва і має статус державного заказника.

Матеріальне облаштування спортивного комплексу СумДПУ ім. А.С. Макаренка включає в себе два басейни; ігрову, гімнастичну, тренажерну зали; три зали єдиноборств; зали лікувальної фізичної культури; легкоатлетичний манеж; стадіон із трибунами для глядачів (3 тис. місць) і штучним покриттям поля та доріжок; лижну базу; навчально-реабілітаційний центр; кабінети анатомії, фізіології, масажу, біомеханіки, спортивної медицини, логопедії, рефлексо- і гірудотерапії, туризму; зимовий сад із живим куточком тощо.

kompНа факультеті мистецтв оснащені дві концертні зали, музична бібліотека, фонд якої складають понад 40 тис. найменувань літератури, звукотехнічний комплекс, фонотека, де зосереджено близько 10 тис. найменувань музичних записів тощо.

Навчання в СумДПУ ім. А.С.Макаренка є творчою освітньою діяльністю, спрямованою на розвиток людини як найвищої цінності буття, забезпечення якісної професійної, наукової і загальнокультурної підготовки педагогічних працівників, формування неповторної особистості, здатної генерувати оригінальні ідеї, які приносять користь суспільству і змінюють його на краще.

Основною метою здійснення навчального процесу в СумДПУ ім. А.С. Макаренка є забезпечення високої якості підготовки кваліфікованих фахівців для закладів і установ освіти, науки і культури України тощо. Про ефективність досягнення цієї мети свідчить великий попит, яким користуються випускники навчального закладу на ринку праці.

botanЕфективна організація діяльності усіх ланок адміністративного апарату СумДПУ сприяє його результативній роботі як одного із провідних навчальних закладів регіону, джерела найкращих освітніх кадрів Сумської області та України.

Планування та організація навчального процесу в університеті за кредитно-модульною системою здійснюються відповідно до принципів Болонської хартії європейських університетів. При цьому значна увага приділяється самостійній та індивідуальній роботі студентів, контролю знань за допомогою сучасної комп'ютерної техніки, що сприяє ефективному оцінюванню та аналізу навчальних досягнень студентства.

Водночас із традиційними формами здійснення навчальної діяльності активно використовуються педагогічні інновації, інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін.

sportzalДля опанування й розробки інноваційних програм і технологій навчання, створення й упровадження інструктивно-методичних матеріалів, положень і рекомендацій щодо реалізації навчальних планів, освітніх програм, державних стандартів освіти на кафедрах плідно працюють навчально-методичні комісії, діяльність яких координує і спрямовує навчально-методична рада університету.

Для вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців було впроваджено програмний комплекс «Деканат – Університет – Web».

Важливим складником навчальної діяльності СумДПУ є робота підготовчого відділення, де майбутні абітурієнти мають змогу поглибити свої знання шляхом навчання протягом одного року чи в системі очно-заочних та вечірніх курсів, які працюють із жовтня по квітень. Це сприяє підвищенню якості підготовки вступників, а також згуртуванню майбутнього студентського колективу, утверджує талановиту молодь у виборі педагогічного фаху.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама