Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Ректор інституту - Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент.


Про інститут

Згідно з постановою Ради народних комісарів УРСР від 4 березня 1940 р. № 316 «Про реорганізацію початкових і середніх шкіл на території західних областей України», з метою підвищення культурного рівня їх населення і здійснення загального навчання Рада народних комісарів Української РСР зобов’язала Народний комісаріат освіти республіки організувати з 15 березня 1940 р. у Волинській області Інститут підвищення кваліфікації вчителів.

1993 р. — зміна назви інституту на Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2001 р. назву закладу змінено на Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. ВІППО сьогодні — це сучасний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Його наукова, соціально-культурна та матеріально-технічна бази дозволяють вирішувати складні завдання підвищення педагогічної майстерності, психолого-педагогічної компетентності освітян області. Інститут ліцензовано як вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації із правом підвищення кваліфікації педагогів.

Пріоритетним напрямом у роботі відділів, лабораторій, кафедр завжди була робота з учителем, безпосереднє спілкування з ним, вивчення потреб і запитів педагога, вибір оптимальних форм і засобів методичної та навчальної діяльності. Реалізується він через навчання на курсах підвищення кваліфікації, різноманітних семінарах, тренінгах, у роботі творчих груп.

У міжкурсовий період кафедри, відділи, лабораторії працюють із районними міськими методичними кабінетами, методичними об’єднаннями вчителів-предметників, колективами шкіл, надаючи їм науково-методичну допомогу в організації навчально-виховного процесу.

Теоретичне вивчення наукових і науково-методичних проблем, узагальнення набутого практичного досвіду дозволяють проводити науково-практичні конференції, обласні педагогічні читання. Активно ведеться апробація авторських програм із забезпечення варіативного компонента базового навчального плану профільної школи.

ВІППО спрямовує процес підвищення кваліфікації педагогів на розширення інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення отриманих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій організації педагогічного процесу, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама