Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ректор університету - Будак Валерій Дмитрович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.


Офіційний сайт університету - mdu.mk.ua/

Про університет

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського – один із найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України. Він заснований у 1913 році як учительський інститут. Перший випуск його відбувся у 1916 році – підготовлено 23 вчителів для училищ та прогімназій. Упродовж 1920-1930 років заклад функціонував як Миколаївський інститут народної освіти, а з 1931 по 1933 як інститут соціального виховання. Найдовше підготовку фахівців здійснював Миколаївський державний педагогічний інститут – з 1933 по 1999.

У післявоєнний час значно поліпшилася матеріально-технічна база, зріс науковий потенціал. Це дало змогу інституту стати педагогічним університетом, що відбулося на зламі тисячоліть у 1999 році. Але ректор університету Валерій Дмитрович Будак ніколи не полишав мрії створити в Миколаєві університет класичного типу. Тому було розпочато роботу по ліцензуванню багатьох необхідних сучасному суспільству спеціальностей: механіка, комп’ютерні технології, екологія, психологія, соціальна робота, правознавство, менеджмент, міжнародна економіка, переклад, прикладна лінгвістика, тощо.

У жовтні 2002 року на базі педагогічного створено Миколаївський державний університет, якому в 2003 році присвоєно ім’я Василя Олександрови ча Сухомлинського. А 21 серпня 2010 року надано високий статус національного. Сьогодні Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – це провідний вищий навчальний заклад півдня України. Зусилля професорсько-викладацького колективу університету спрямовані на постійне оновлення змісту та методів навчання, створення гнучкої системи підготовки спеціалістів для України. В університеті успішно реалізується концепція ступеневої підготовки спеціалістів: довузівська підготовка – молодший спеціаліст – спеціаліст – магістр – кандидат наук – доктор наук.

Навчально-виховний процес здійснюють 46 кафедр. Серед професорсько-викладацького складу - 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 11 член-кореспондентів та членів іноземних Академій наук, всього заслужених працівників 15 із них 8 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти України. 25% докторів наук і 80% кандидатів наук цього навчального закладу – випускники Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Сьогодні в університеті навчається більше 10 тисяч студентів за 14 галузями знань та 33 напрямами підготовки та спеціальностями.

Серед молодих викладачів є лауреати премій та стипендіати Кабінету Міністрів України, частина з них відзначилися як кращі науковці України. У складі університету функціонують три інститути (педагогічної освіти; фізичної культури та спорту; історії та права), шість факультетів (економіки, філології та журналістики, іноземної філології, психології, механіко-математичний, біологічний) та коледж.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама