Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ректор університету - О.Д.Бойко, доктор політичних наук, професор.

Офіційний сайт університету: ndu.edu.ua

Про університет

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя - один з найстаріших навчальних закладів в Україні, відомий далеко за межами країни своїми освітніми, науковими і культурними традиціями. Заснований у 1805 р. на кошти братів Олександра та Іллі Безбородьків як Гімназія вищих наук зі статусом вищого навчального закладу університетського типу.

Ніжинська вища школа протягом 205 років свого існування змінювала напрями підготовки фахівців: фізико-математичний ліцей (1832-1840), юридичний ліцей (1840-1875), історико-філо-логічний інститут (1875-1919), інститут народної освіти (1919-1933), педагогічний інститут (1933-1998), педагогічний університет (1998-2004), класичний університет (з 2004 року). За час існування було підготовлено понад 60 тисяч фахівців - педагогів, юристів, інженерів тощо. Тут отримали вищу освіту багато відомих представників науки та культури. Серед них письменник-класик Микола Гоголь, ім'ям якого університет був названий у 1939 році, Є.Гребінка, Л.Глібов, Ю.Збанацький, Є.Гуцало та ін. Нині на семи факультетах університету (філологічному, історико-юридичному, психології та соціальної роботи, природничо-географічному, іноземних мов, фізико-математичному, культури і мистецтв) функціонує 30 кафедр, працює 339 викладачів, серед яких 20 професорів, 163 кандидати наук. Сьогодні в університеті навчається майже 6 тисяч студентів, магістрантів та аспірантів.

На ряді кафедр університету сформувалися самобутні напрями наукових досліджень, визнані наукові школи, внесок яких у розвиток сучасної української науки, розбудову освітньо-культурної сфери є досить вагомим. Зокрема, університет давно визнаний у наукових колах як центр вивчення спадщини М.В.Гоголя в контексті вітчизняного та світового літературного процесу. Він став одним із провідних наукових осередків, де комплексно вивчаються проблеми відродження духовної культури України, зокрема її поліського регіону, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів краю. У цьому напрямку проводять послідовну роботу кафедри географії та біології, історії України, української мови, української літератури, світової літератури та історії культури. Особливо багато зроблено кафедрою світової літератури та історії культури. Колектив цієї кафедри працює над дослідженням проблеми "Література та культура Полісся", яку очолює доктор філологічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України Самойленко Григорій Васильович. Під такою ж назвою видано 60 випусків збірника наукових праць, десятки книг, зокрема п'ятитомник "Нарисів культури Ніжина" (автор -д.філол.н., проф. Г.В. Самойленко).

Плідні наукові пошуки ведуться також на кафедрах педагогіки та педагогічної майстерності, психології, російської мови та перекладу, вищої математики, фізики, хімії та ін.

В університеті систематично проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, видаються "Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя", "Вісник студентського наукового товариства", "Психологічний вісник".

Кафедри університету підтримують тісні зв'язки з освітніми та науковими закладами інших країн: США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Грузії, Греції, Росії, Бєларусі та ін.

В університеті нагромаджено потужний арсенал навчально-методичної літератури, підготовлений виданий зусиллями багатьох викладачів усіх факультетів. Навчальні аудиторії обладнуються сучасною технікою, ТЗН. Останнім часом істотно поліпшилося наповнення навчальних та управлінських підрозділів університету комп'ютерною технікою; завершено створення загальноуніверситетської комп’ютерної локальної мережі. На кожному факультеті створені навчально-методичні кабінети, оснащені необхідною комп'ютерною, офісною, мультимедійною технікою та проекційним обладнанням, а також довідковою і навчально-методичною літературою.

Університет має унікальну бібліотеку, засновану в 1820 p., яка нині нараховує у своїх фондах понад 1 млн. книг і періодичних видань. Більше ста тисяч книг - це рідкісні видання XVI—XIX ст. Саме вони й стали основою для створення Музею рідкісної книги.

В університеті діє сім музеїв і картинна галерея, де представлено майже 100 картин українських і західноєвропейських художників XVII -XX ст.

У навчальному закладі створені можливості для розкриття творчих здібностей студентів. Понад два десятки випускників стали членами Спілки письменників України. Цьому, зокрема, сприяла відома в країні Ніжинська літературна студія. Студентський театр, хореографічний ансамбль, камерний хор "Світич", оркестр народних інструментів (останні два є призерами престижних національних і міжнародних конкурсів і фестивалів) дають можливість майбутнім фахівцям збагатитися духовно, покращити організацію свого дозвілля.

Авторитет Ніжинського університету зростає з кожним роком не лише завдяки тому, що він є одним із найстаріших і відомих навчальних закладів, а насамперед тому, що він має своє самобутнє обличчя, що тут сформувався працездатний, згуртований колектив викладачів і співробітників, які шанують закладені попередниками традиції й багато роблять для того, щоб ці традиції розвивалися та збагачувалися.

Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" з таких спеціальностей та спеціалізацій:

 • українська мова і література та художня культура;
 • українська мова і література та англійська мова;
 • українська мова і література. Редагування освітніх видань;
 • російська мова та англійська мова;
 • переклад (українська та російська мова);
 • історія і правознавство;
 • історія;
 • соціальна педагогіка та практична психологія;
 • дошкільне виховання та практична психологія;
 • психологія;
 • англійська мова та німецька мова;
 • англійська мова та французька мова;
 • німецька мова та англійська мова;
 • музика і організація естрадно-виконавської діяльності;
 • музика і режисура музично-виховних заходів;
 • музика і вокально-хорова робота;
 • хореографія і художня культура;
 • музика і гувернерство;
 • біологія і хімія;
 • географія і біологія;
 • географія та краєзнавчо-туристична робота;
 • соціальна інформатика;
 • прикладна фізика;
 • математика і фізика;
 • математика та основи інформатики;
 • математика та основи економіки.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама