Іванчук Марія Георгіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Іванчук Марія Георгіївна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкового навчання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1977 році закінчила Чернівецьке педагогічне училище за спеціальністю учитель початкових класів. У цьому ж році розпочала трудову діяльність на посаді вчителя початкових класів СШ № 23, нині гімназія № 5, де пропрацювала до 1995 року. За цей період у 1985 році закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Історик. Викладач історії»(заочної форми навчання); у 1993 році захистила дисертацію «Психолого-педагогічні умови формування моральних почуттів молодших школярів у процесі навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З 1996 року доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання. У 2005 році захистила дисертацію на тему «Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. «Відмінник освіти України», «Вчитель методист», нагороджена «Знаком Василь Сухомлинський», «За наукові досягнення». Досвід роботи з проблеми «Інтеграції навчально-виховного процесу в початковій школі» вивчений та схвалений Центральним Інститутом учителів м. Києва, матеріали занесені до Центральної картотеки передового досвіду, член спеціалізованої ради Д 26.053.10 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова із захисту кандидатських та докторських дисертацій спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.


Під керівництвом Іванчук М. Г. захищено 6 кандидатських дисертацій (з них:

  • 2 за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання,
  • 1 за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,
  • 1 за спеціальністю 13.00.04. – теорія та методика професійної освіти,
  • 2 за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія).


На даний час є науковим керівником 3 аспірантів та 1 пошукувача, науковим консультантом 1 докторської дисертації. Автор понад 90 публікацій: з них 1 монографія «Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал» (Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання), 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України, 12 навчально-методичних посібників, 4 методичних рекомендацій, статей у наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій. Коло наукових інтересів: психолого-педагогічні особливості навчання та виховання особистості молодшого школяра в умовах інноваційного освітнього простору.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама