Гордєєва Жанна Вікторівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Гордєєва Жанна Вікторівна

Гордєєва Жанна Вікторівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія науково-психологічної інформації

Зміст

Освіта

 • 1993-1997 рр. аспірантка Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ,

Досвід роботи

 • 1990-1993 рр. – викладач психології Глухівського педагогічного інституту.
 • 2001-2002 рр. – викладач психології Київського інституту внутрішніх справ.
 • 2003-2006 рр. – психолог в середній загальноосвітній школі № 265 м.Києва

Наукова діяльність

 • У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток регулятивної функції самооцінки у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку ”. (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: канд. психол. наук, ст. науковий співробітник Тищенко Світлана Павлівна.
 • Автор і співавтор понад 90 друкованих праць із проблем психології самооцінки дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, тривожності молодших школярів у процесі адаптації до школи та їх батьків, із проблем діалогічністі наукового психологічного тексту, метафоричної комунікації психолога в психотерапевтичної діяльності.

Основні публікації

 1. Гордєєва Ж.В. Шляхи та засоби оптимізації виховного впливу батьків на дітей молодшого шкільного віку з підвищеною тривожністю. / Зб. Інституту психології ім. Г.С.Костюка – 60 років: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. № 25. С. 128– 142.
 2. Гордєєва Ж.В. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Розвиток регулятивної функції самооцінки у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку ”. Обсяг – 1,0 д.а. (серпень 2007 р.)
 3. Гордєєва Ж.В. Корекційно-розвивальна програма для роботи з батьками //В кн. Адаптація дітей у 1,5,10 класах. / упоряд. Т.Червонна. – К.: Шк..світ, 2008. С. 122-127. (Бібліотека «Шкільного світу»).
 4. Гордєєва Ж.В. Динамика тривожності як прояву деформації регулятивної функції самооцінки у молодших школярів / Зб. Інституту психології ім. Г.С.Костюка: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.: ВД «ТРОЯ», 2008. – Вип. № 36. С. 94-103.
 5. Гордєєва Ж.В. Діалогічность як форма існування і прояву мови в процесах спілкування і мовомислення науковців-психологів // Зб. Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології. Том 8. Випуск 6. За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. Київ, Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2009. С. 70-78.
 6. Гордєєва Ж.В.Гордєєва Ж.В. Вплив оцінкового ставлення близьких дорослих на розвиток регулятивної функції самооцінки у молодших школярів // Проблеми загальної та педагогічної психології/ Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України/ За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІІ, част. 2. - К., 2010. – С. 67-74.
 7. Гордєєва Ж.В.Самооцінка як структурний компонент самосвідомості дитини: теоретико-методологічні основи дослідження, його методи та організація // Актуальні проблеми психології / Зб. фаховий ВАК України Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 25. К.: Вид-во «А.С.К.» / за ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, 2010. С. 156-164.
 8. Гордєєва Ж.В.Розуміння змісту метафори та його вплив на свідомість суб»єкта психологічного консультування / Зб. Інституту психології ім. Г.С.Костюка: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України /За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.:, 2011. – Вип. № 39. С.116-126.
 9. Гордєєва Ж.В. Особливості сприйняття алегоричних текстів суб”єктом психологічного консультування / Сб. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості» (19-20 грудня 2011р., том 1, с.153-156).
 10. Гордєєва Ж.В. Метафорическая коммуникация психолога: пути влияния на расширение сознания субъекта психологического консультирования» // Актуальные проблемы прикладной социальной психологии: сборник докладов I Международной научно-практической конференции 27-28 декабря 2011 г. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2012. – С. 219-221.


Контакти

e-mail gordeeva252@mail.ruОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама