Василенко Марина Миколаївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Василенко Марина Миколаївна

Василенко Марина Миколаївна – молодший науковий співробітник наук. лабораторії психологічного супроводу навчально-виховного процесу у ВНЗ, Київський національний університет внутрішніх справ

Наукова діяльність

  • Завершує роботу над кандидатською дисертацією з психології


Основні публікації

Василенко М.М., Карпілянський Д.А. До проблеми моделювання вибору копінг-стратегії у професійній діяльності працівників ОВС // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.53-56.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама