Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах (матеріали конференції)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка збірника "Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у ВНЗ"

Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]; матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). - К; Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 120с.

Редакційна колегія


Рекомендовано до друку рішенням ради з наукової роботи
Київського національного університету внутрішніх справ від 11 травня 2010 р, (протокол № 5).


Матеріали подано в авторській редакції.


©Київський національний університет внутрішніх справ, 2010

Зміст збірника

Пленарне засідання

Секція 1 Змістові аспекти та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах

Секція 2. Формування особистості студента в умовах професійного навчання


Примітка

Матеріали конференції люб'язно надано Науковою лабораторією психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у ВНЗ Київського національного університету внутрішніх справОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама