Наукова лабораторія психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Наукова лабораторія психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах є науково-дослідним підрозділом Навчально-наукового інституту права і психології Київського національного університету внутрішніх справ.

Зміст

Загальні відомості

З моменту створення (1 вересня 2009 р.) до листопада 2010 р. завідування лабораторією здійснювала кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко Оксана Вікторівна, з грудня 2010 року – науковий співробітник Гриценок Людмила Іванівна.

Наукова лабораторія психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах здійснює свою наукову діяльність шляхом проведення анкетувань студентів та науково-педагогічних працівників кафедр, розробки наукових тематик та роботою постійно діючого науково-практичного семінару з питань психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, завданням якого є реалізація просвітницького напряму роботи лабораторії та впровадження наукових розробок у практику.

Роботу наукової лабораторії організовують завідувач, провідний науковий співробітник, науковий співробітник та молодший науковий співробітник.

Пріоритетні напрями роботи та досліджень наукової лабораторії

 • Особливості індивідуальних якостей особистості студентів в системі професійної придатності;
 • Мотиваційні спонуки навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи;
 • Особливості зв’язку навчальної та соціально-психологічної адаптованості студентів з успішністю їх навчальної діяльності.

Основні завдання лабораторії

 • проведення наукових досліджень з актуальних проблем психологічного забезпечення навчально-виховного процесу в інституті.
 • здійснення практичної психодіагностики особистості студентів відповідно до тематики НДР.
 • впровадження результатів наукових розробок в практику навчально-виховного процесу; підвищення психологічної компетенції науково-педагогічних працівників і студентів.
 • розробка та підготовка до друку публікацій за напрямами наукової роботи.
 • забезпечення якісного виконання планової теми наукового дослідження працівниками лабораторії, дотримання ними етичних принципів роботи психолога, службової дисципліни й законності.
 • залучення студентів до проведення власних наукових досліджень з актуальних питань психології вищої школи, співпраці з науковою лабораторією.
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази наукової лабораторії, забезпечення відповідних умов праці.

На основі опрацювання планових наукових тематик у 2009-2010 роках розроблено «Методику дослідження готовності студентів-першокурсників до навчально-професійної діяльності». (авторський колектив Романенко О.В., Гриценок Л.І., Василенко М.М.). «Методика...» запатентована і готується до друку.

Співробітниками лабораторії організовано та проведено І Міжвузівську науково-практичну конференцію «Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах», яка відбулася на базі інституту 21 травня 2010 р.

У роботі конференції взяли участь 49 учасників – наукові працівники науково-дослідних інститутів та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України: Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, Національного педагогічного інституту ім. М.П. Драгоманова, Київського університету ім. Бориса Грінченка, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Житомирського державного університету ім. Івана Франка, Сумського державного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Національного університету державної податкової служби, Національної Академії державної прикордонної служби України, Академії управління МВС, навально-наукових інститутів НАВС, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, Київського університету права НАН України.

За період існування лабораторії співробітниками опубліковано понад 43 публікації, з яких 1 посібник та 42 наукові статті, тези доповідей наукових заходів тощо. Також, співробітниками лабораторії взято участь у 25 наукових заходах, з яких 12 міжнародні, 6 всеукраїнські, інші – академічні та інститутські.

Публікації членів наукової лабораторії

 1. Романенко О.В., Буряк О.В., Серпутько І.А. Формування навичок проведення експериментальних досліджень у студентів-психологів // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.47-50.
 2. Гриценок Л.І. Формування навчально-професійної мотивації у студентів в умовах вищого навчального закладу // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.50-53.
 3. Василенко М.М., Карпілянський Д.А. До проблеми моделювання вибору копінг-стратегії у професійній діяльності працівників ОВС // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.53-56.

Примітка

Використана інформація з сайту Київського національного університету внутрішніх справОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама