Линьова І.О. Модернізація системи підвищення кваліфікації керівників закладів освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Линьова Ірина Олексіївна, старший викладач кафедри управління навчальним закладом, менеджменту та економіки освіти Інституту лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка


У сучасних умовах розвитку освіти в Україні особливого значення набуває інноваційна діяльність навчальних закладів. Актуальність визначається ключовою роллю інновацій в діяльності навчального закладу (далі НЗ) для забезпечення ефективності навчального процесу. Головні завдання окреслені в законодавчих та нормативних документах про освіту, а саме: у законах України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»; Державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття»; Національній доктрині розвитку освіти. У цих документах особливо підкреслюється значення підвищення компетентності вчителів та керівників навчальних закладів в удосконаленні якості навчально-виховного процесу, відповідно визначається необхідність впровадження освітніх інновацій. Нова парадигма професійної освіти, забезпечення безперервності цього процесу веде до зміни форм і методів такої підготовки, підвищує значення самоосвіти, самоаналізу, самооцінки та потребує постійного вивчення перспективного зарубіжного і вітчизняного педагогічного досвіду, формування мережі для обміну таким досвідом

Одним із важливих сучасних завдань для розвитку освіти в Україні сьогодення є модернізація діючої системи підвищення кваліфікації керівників закладів освіти. Вивчення провідного зарубіжного досвіду та аналіз вітчизняних здобутків – є реальними шляхами для вирішення зазначеного завдання.

Система підвищення кваліфікації (далі – ПК) є досить потужним інструментом, який здатний сприяти професійному розвитку керівників навчальних закладів, а відповідно й забезпечити динамічність організаційного розвитку освітньої сфери.

Серед факторів, що впливають на ефективність ПК, основними є принципи організації та функціонування такої системи, філософія її існування. Серед основних критеріїв такої системи – безперервність, гнучкість, орієнтація на індивідуальні потреби, практична спрямованість, оптимальність організації навчального процесу, адекватність методів навчання.

Законодавчим підґрунтям для реалізації інноваційної програми ПК керівників НЗ стало розроблене фахівцями КУ і затверджене у відповідному порядку Тимчасове положення про підвищення кваліфікації керівників, педагогічних та інших категорій працівників навчальних закладів м. Києва на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама