Подоляк Людмила Григорівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Подоляк Людмила Григорівна

Подоляк Людмила Григорівна (10 січня 1930 - 26 жовтня 2015) – відомий український психолог, кандидат педагогічних наук (з психології), доцент. Самобутня Особистість, прекрасний Педагог-психолог, талановитий Вчений. Все своє життя, Серце, Розум і Душу віддавала своїм учням – майбутнім педагогам і психологам.

Була одним з ідеологів і втілювачів унікального освітнього проекту Викладачі-дослідники з педагогіки і психології


Людмила Григорівна Подоляк народилась 10 січня 1930 р. у м. Тростянець Вінницької обл. у сім'ї військового льотчика. Мати - Галина Захарівна, батько - Григорій Трифонович.

Зміст

Освіта

Фото: У центрі 5-класниця Подоляк Л.Г.
 • Середню освіту Л.Г. Подоляк здобула навчаючись у школах ст. Домна Читинської обл., СШ №9 м. Крюкова (нині м. Кременчук) Полтавської обл., ст. Інза Ульяновської обл.
Фото: Подоляк Л.Г. - студентка КДПІ ім. О.Горького

Досвід роботи

 • Ще до вступу в педагогічний інститут набула досвід педагогічної роботи, з 1948 р. працювала інспектором дитячої безпритульності та вчителем російської мови, вожатою у піонертаборі (м. Кусари, Азербайджанська РСР).
 • Після закінчення навчання працювала за призначенням у м. Тульчин Вінницької обл.
 • 1983 р. – викладала психологію на курсах підвищення кваліфікації викладачам у м. Гавана (Куба).
 • Читала курс лекцій студентам Вищої педагогічної школи м. Лейпциг (НДР)
 • Упродовж багатьох років була членом профкому Інституту, членом парткому та головою профбюро педагогічного факультету.
 • Була заступником декана педагогічного факультету.
 • З 1991 р. у зв’язку із реорганізацією кафедр Людмила Григорівна перейшла на кафедру психології та педагогіки.

Наукова діяльність

 • У 1961 р. успішно захистила кандидатську дисертацію з психології на тему „.Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VІІ классов”. Науковий керівник: П.Р. Чамата.
 • З 1959 р. - активний член Товариства «Знання», вчений секретар ВАСХНІІЛ.
 • Була Головою студентського товариства психологів України
 • Багато років виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої Вченої Ради із психології та педагогіки КДПІ імені О.М. Горького.
 • Була членом методичної комісії Міністерства освіти УРСР по дошкільній секції.
 • Людмила Григорівна автор більше 100 публікацій, у т.ч. автор (співавтор) підручника і 8 навчальних посібників більше 15 навчально-методичних посібників із психології вищої школи, вікової і педагогічної психології. Лекції із вікової психології записані на українському радіо.

Нагороди

 • Диплом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і ЦК ВЛКСМ за наукове керівництво роботою, нагородженою медаллю „За Кращу наукову студентську роботу за підсумками Всесоюзного конкурсу 1974/1975 рр. на кращу наукову роботу студентів з природничих, технічних і гуманітарних наук”.
 • Диплом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і ЦК ВЛКСМ за наукове керівництво роботою, нагородженою медаллю „За Кращу наукову студентську роботу за підсумками Всесоюзного конкурсу 1978/1979 рр. на кращу наукову роботу студентів з природничих, технічних і гуманітарних наук”.
 • Л.Г. Подоляк нагороджена почесним званням «Відмінник народної освіти».

Основні публікації

 1. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підручник. – 5-є вид./ Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: Каравела, 2015. – 360 с.
 2. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид./ Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: Каравела, 2014. – 360 с.
 3. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підручник. – 3-є вид., випр. і доп./ Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: Каравела, 2011. – 360 с.
 4. Подоляк Л.Г. Практикум з педагогічної психології / О.П. Главник, Л.Г. Подоляк. – К. : Марич, 2009. – 80 с. – (Серія «Психологічний інструментарій»).
 5. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : практикум : навч. посібник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 336 с. – Гриф МОН України.
 6. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підруч. для студ. ВНЗ. – Вид. 2-ге, доп. і перераб. / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 351 с. – Гриф МОН України.
 7. Подоляк Л.Г. Основи вікової психології : навч. посіб. / Л.Г. Подоляк. – К. : Главник, 2006. – 112 с. – (Серія «Психологічний інструментарій»).
 8. Подоляк Л.Г. Основи педагогічної психології (психологія виховання) : навч. посіб. / Л. Подоляк, О. Главник. – К. : Главник, 2006. – 112с. – (Серія «Психологічний інструментарій»).
 9. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : ТОВ "Філ-студія", 2006. – 320 с. – Гриф МОН України.
 10. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф. Ніколенка – К. : Вища шк., 1987. – 182 с.
 11. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. – К. : Рад. шк., 1985. – 143 с.
 12. Загальна, вікова і педагогічна психологія : практикум / Д.Ф. Ніколенко, Л.Г. Подоляк [та ін.]. – К. : Вища школа, 1980. – 206 с.
 13. Подоляк Л.Г. Психология личности и перевоспитание заключенных / Л.Г. Подоляк. – К. : МООП УССР, 1965. –21 с.


Публікації про Л.Г. Подоляк


Ювілей Подоляк Л Г.jpg
Фото:Викладачі-дослідники з педагогіки та психології і колеги
на ювілеї у Вчителя


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама