Кузьменко Віра Ульянівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Кузьменко В.У.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кузьменко Віра Ульянівна

Кузьменко Віра Ульянівна – доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної і консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Кузьменко (Борисова) Віра Ульянівна народилася в 1957 р.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

 • завідувач кафедри психології Кримського гуманітарного факультету .

Наукова діяльність

 • Кандидат психологічних наук з 1991 року. Кандидатську дисертацію захистила 25 грудня 1990 р. у спеціалізованій раді НДІ психології УРСР.
 • Вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки та психології присвоєно у 1996 р.
 • Вчене звання професора присвоєно 3 липня 2008 р.
 • Член спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова по захисту дисертацій зі спеціальності 19.00.07- педагогічна та вікова психологія.
 • Член спеціалізованої вченої Ради по захисту дисертацій ОНУ імені І.Мечнікова зі спеціальності 19.00.01- загальна психологія та історія психології.

У наукових дослідженнях Кузьменко В.У. зроблено теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку індивідуальності дитини 3-7 років, обґрунтовано психолого-педагогічну концепцію розвитку індивідуальності дитини, в якій висвітлено принципи її створення, вихідні наукові положення, методику діагностичної та розвивальної роботи.

Автором охарактеризовано особливості формування системоутворювальних властивостей індивідуальності, закономірності становлення індивідуальних відмінностей у дитини 3-7 років, проаналізовано сучасну соціокультурну ситуацію розвитку дитини, що склалася в дошкільних навчальних закладах з цього напряму роботи. На основі теоретико-експериментальних даних розроблено модель розвитку індивідуальності дитини 3-7 років, в якій відображено особливості цього процесу та його результати.

Розроблено, апробовано та запроваджено технологію розвитку індивідуальності дитини 3-7 років, яка передбачає створення своєрідних психолого-педагогічних умов та запровадження найбільш ефективних психолого-педагогічних засобів індивідуалізації навчання і виховання.

Наукові дослідження проблеми розвитку індивідуальності продовжуються у напрямі вивчення питання розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки.

Має близько 150 публікацій/

Викладає дисципліни

 • «Вікова психологія»,
 • «Психологія розвитку та вікова психологія»,
 • «Дитяча психологія»,
 • «Загальна психологія»,
 • «Педагогічна психологія»,
 • «Організація та проведення досліджень у психології»,
 • «Методологія та методи наукових психологічних досліджень»,
 • спецкурс «Індивідуалізоване виховання і навчання в освітніх закладах»,
 • «Методика викладання психології» та ін.

Основні публікації:

 1. Кузьменко В.У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років. Монографія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 354 с.
 2. Кузьменко В.У. Дитина: програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Наук. кер. О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко. – К.: Богдана, 2003. – 328с.
 3. Кузьменко В.У. Дитина: методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років/ Наук. кер. О.В. Проскура, В.У. Кузьменко. – К.: Богдана, 2004. – 232с.
 4. Кузьменко В.У. Зміст та організація роботи психолога дошкільного закладу: Методичні матеріали. – К.: Навчальні посібники, 1997. – 40с.
 5. Кузьменко В.У. Індивідуалізація виховання і навчання в дошкільних закладах: Методичні рекомендації. – К.: КМІУВ ім. Б.Д. Грінченка, 2002. – 42 с.
 6. Кузьменко В.У. Відверті розмови дитячого психолога з батьками: Книжка для батьків. – К.: Нора-прінт, 2002. – 82с. (у співавт.)
 7. Кузьменко В.У. Індивідуалізоване виховання і навчання в освітніх закладах: Навч.- метод. пос. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2003. – 112с.
 8. Кузьменко В.У. Індивідуалізоване виховання і навчання в освітніх закладах. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. - К.: Вид. НПУ імені М.П. Драгоманова.- К.: 2008.- 54с.
 9. Кузьменко В.У. Казка для дорослих. Постановка проблеми та заспокійлива бесіда з колишньою однокласницею// Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua
 10. Интервью с доктором психологических наук, профессором НПУ имени М.П.Драгоманова Верой Ульяновной Кузьменко, автором рубрики «Відверті розмови» газеты «Психолог».

Контакти

Ел. адреса: vira@ukr.netОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама