Музика Олена Оксентівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Музика Олена Оксентівна

Музика Олена Оксентівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Освіта

У 1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Наукова діяльність

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Кількість публікацій – більше 50.

Наукові інтереси: Мотивація творчої активності, розвиток здібностей та обдарованості.


Основні публікації

  1. Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навч. посібник /За ред. Музики О.Л..- 3-є вид. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 566 с.
  2. Музика О.О. Взаємозв’язок мотивації і здібностей у становленні творчої обдарованості // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2002. – С. 146-149.
  3. Музика О.О. Чинники активності технічно обдарованих підлітків // Обдарована дитина, 2002. – №2. – С.44-48.
  4. Музика О.О. Вікові та соціально-психологічні аспекти мотивації творчої активності технічно обдарованих підлітків // Вісник Харківського університету, 2003. – № 599. – С.241-243.
  5. Музика О.О. Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків /Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – №6 (30). – Ч.І. – С. 234-239.
  6. Музика О.О. Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121.


З повними електронними версіями текстів публікацій Музики Олени Оксентівни можна познайомитися в Електронній бібліотеці Житомирського державного університету
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама