Савченко Юрій Юрійович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Савченко Юрій Юрійович

Савченко Юрій Юрійович – заступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи.

Зміст

Освіта

 • Закінчив Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М.Сергєєва-Ценського.


Досвід роботи

Викладає дисципліни

 • «Дитяча психологія»,
 • «Тренінг спілкування та самопізнання»,
 • «Девіантологія»,
 • «Психосексуальний розвиток особистості» та ін.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Особливості статево-рольової поведінки дитини в сім’ї, проблеми гендерної психології. Є автором наукових праць, надрукованих у фахових виданнях.

Основні публікації

 1. Савченко Ю.Ю. Статево-рольові уявлення дітей дошкільного віку// Психологія сім’ї: Монографія / Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін., За заг.ред. В.М.Поліщука. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008, – 239 с.
 2. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей дошкільного віку». (Упор.: Іванюк Г.І., Савченко Ю.Ю., Мартинчук О.В., Богданець-Білоскаленко Н.І., Порядченко-Костенко Л.А. Волинець Ю.О., Гаращенко Л.В., Пасічник А.В.) За ред. Г.І. Іванюк – К.: Навчальна книга, 2008, - 240 с.
 3. Савченко Ю.Ю. Адекватні статево-рольові уявлення дитини-дошкільника як складова психічного здоров'я // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр.: / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. [та ін.] – К.: Університет, 2008. - №10 (част. 1). – С.85-90.
 4. Савченко Ю.Ю. Гендерний підхід у сімейному вихованні дітей дошкільного віку / «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Укл.: І.І. Загарницька, Г.В. Бєлєнька, А.В. Карнаухова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. с.109 -113.
 5. Савченко Ю.Ю. Розмова з батьками щодо проблем дошкільного віку // социально-педагогические проблемы детей и молодежи: Сорник научных трудов. Вип. IV. Часть I. – Ростов-на-Дону, 2008. – С. 40-43.
 6. Савченко Ю.Ю. Статеве виховання дітей в сім΄ї класів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Збір. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – Випуск 5.(Частина 2) – С. 197-200
 7. Савченко Ю.Ю. Статево-рольові уявлення в структурі самосвідомості дошкільника // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. [редкол.: В.Коцур (відп. ред.), М.Вашуленко, І.Д. Бех, С.Д. Максименко, В.Андрущенко та ін.] – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14. – С.221-224.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама