Мельник Інна Сергіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Мельник Інна Сергіївна

Мельник Інна Сергіївна – доцент кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Зміст

Освіта

 • У 2006 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія» і отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Практичний психолог у закладах освіти»
 • З 2006-2010 р.р. навчалась в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.
 • У 2010 р. захистила дисертацію «Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника» і отримала кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Досвід роботи

Наукова діяльність

Викладає дисципліни

 • Психодіагностика
 • Педагогічна психологія

Основні публікації:

(за 2007 - 2010 рр.)

 1. Проблема розвитку самооцінки дітей дошкільного віку // Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника: зб. наук. статей / за заг. ред. С.Д.Максименка, С.О.Ладивір. – Т. IV, вип. IV. - К., 2007. С. 59–67
 2. Сучасна сім’я як інститут соціалізації дошкільника // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. –– Т. IX, ч. 3. - К., 2007. - С. 164–168.
 3. Напрямки дослідження взаємин дитини з дорослими та однолітками // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. –– Т. X, вип. 2. - К. ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. - С. 301–309
 4. Роль взаємодії дорослих у розвитку адекватної самооцінки старших дошкільників // зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Діти – батьки – суспільство: взаємодія та інтеграція» (Чернігів, 16–17 берез. 2007 р.).- Чернігів : Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2007.- С. 49–50.
 5. Дослідження впливу взаємин з дорослими та однолітками на формування адекватної самооцінки дітей старшого дошкільного віку // Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника: зб. наук. статей / за заг. ред.: С.Д. Максименка, С.О.Ладивір. –– Т. IV, вип. V. - К., 2008. - С. 80–88.
 6. Можливості розвитку адекватної самооцінки дошкільників у взаємодії з дорослими і однолітками // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. –– Т. Х, ч. 11.- К. : Главник, 2009.- С. 332–341.
 7. Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника: Автореф. … к. психол. наук. 19.00.07.- К.: «Видавництво “Науковий світ”», 2009.- 19 с.
 8. Психолого-педагогічні умови розвитку самооцінки старших дошкільників у спільній діяльності з дорослими і однолітками // Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника: зб. наук. статей / за заг. ред. С.Д.Максименка. –– Т. IV, вип. VІ. - Житомир, 2010. - С. 107-117
 9. Психолого-педагогічна взаємодія в дошкільному навчальному закладі як умова розвитку самооцінки дитини // Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей І Международного образовательного форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 года) / под науч. ред. проф. К. Л. Крутий. – Ч.2.- Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010.-С. 125-129
 10. Психологічні передумови розвитку творчості у дошкільному віці // Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 вересня 2010 р./ Бердянський державний педагогічний університет; укладач І.Г.Улюкаєва. - Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010.- С. 38-42
 11. Особливості спостереження як методу вивчення взаємин у групі дітей дошкільного віку // Вісник інституту розвитку дитини. Вип. 14. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць.- Київ: Вид-во Національного педагогічного університету ім. -М.П.Драгоманова, 2011.- С.146-152
 12. Шляхи вивчення і оптимізації взаємин дітей дошкільного віку з батьками / Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника: зб. наук. статей / за заг. ред. С.Д. Максименка, С.О. Ладивір. –– Т. IV, вип. V.- Київ, 2011 - С.103-114
 13. Психологічні аспекти проблеми розуміння творчого потенціалу у дошкільному віці / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №1.

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама