Коваленко Любов Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Коваленко Любов Володимирівна

Коваленко Любов Володимирівна - прцювала асистентом кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту з вересня 2011 року по вереснь 2014 року.

Зміст

Освіта

  • У 2006 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, здобувши кваліфікацію викладача англійської мови та літератури.

Досвід роботи

Педагогічну діяльність розпочала у 2002 році вчителем англійської мови у ДНЗ «Усмішка».

З 2003-2005 рр. – вчитель англійської мови у ЗНЗ № 238, м. Київ.

З 2006-2007 рр. - вчитель англійської мови у ЗНЗ№ 239, м. Київ.

З 2008-2009 рр. – викладач англійської мови, курси іноземних мов.

З 2009-2011 рр. – асистент кафедри англійської мови, Гуманітарний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка.

З 01.09.2011 р. - асистент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів: проблеми навчання іноземних мов дітей молодшого шкільного віку у полікультурному соціумі, інноваційні технології проведення позакласної роботи з іноземної мови в початковій школі.


Викладає дисципліни

  • Іноземна мова,
  • Іноземна мова (поглиблене вивчення),
  • Практичний курс англійської мови.

Основні публікації

  1. Коваленко Л.В. Формування компетенції в діалогічному спілкуванні за допомогою відеофонограм / Л.В. Коваленко // : матеріали наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»], (м. Київ, 25-26 березня 2010 р.) / [за загал. ред. І.В. Лузік, О.М. Акмолдінової]. – К. : НАУ, 2010. – C. 74.
  2. Коваленко Л.В. Оптимізація виконання самостійної роботи студентами непрофільних педагогічних спеціальностей / Л.В. Коваленко // матеріали наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»], (Київ, 24-25 березня 2011р.) : [за заг. ред. І.В. Лузік, О.М. Акмолдінової]. – К. : НАУ, 2011. – С. 37 – 38.
  3. Коваленко Л.В. Специфіка викладання англійської мови студентам заочної форми навчання / Л.В. Коваленко // матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір»], (м. Київ, 28 березня 2012р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; [за заг ред. В.О. Огнев’юка] ; [редкол. : В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С. 221 – 226.
  4. Коваленко Л.В. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами професійно орієнтованого діалогічного спілкування / Л.В. Коваленко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.
  5. Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів- майбутніх вчителів початкової школи / Л. В. Коваленко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама