Подоляк Л.Г. Основи вікової психології (навчальний посібник)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка навчального посібника "Основи вікової психології"

У посібнику Подоляк Людмила Григорівна. ОСНОВИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ : Навч. посібн. – К.: Главник, 2006. – 112 с. – (серія «Психол. інструментарій») систематизовано й представлено досягнення вікової психології, визначено понятійний апарат до кожної теми, обов'язковий для засвоєння, додається основна література для самостійного опрацювання і питання та практичні завдання для студентів.

Посібник розрахований на практичних психологів, соціальних працівників, учителів, студентів.

ISBN 966-8775-12-4


Друкується за ухвалою Вченої ради Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України


© Подоляк Л. Г., 2006
© Главник, видавець, 2006


Зміст навчального посібника

Передмова

 1. Предмет, завдання, принципи та методи вікової психології.
 2. Проблема вікової періодизації психічного розвитку дитини.
 3. Загальні питання психічного розвитку дитини.
 4. Умови психічного розвитку дитини.
 5. Особливості новонародженої дитини та її психічний розвиток
 6. Психічний розвиток дитини немовлячого віку (2,5 міс. – 1 рік) .
 7. Психічний розвиток дитини в ранньому дитинстві (1-3 років) .
 8. Психічний розвиток дитини дошкільного віку (3-7 років).
 9. Психологія молодшого шкільного віку (6-7 років – 10-11 років).
 10. Психологія підліткового віку (від 11 до 14-15 років).
 11. Психологія раннього юнацтва (14, 15-17, 18 років).

Передмова

Курс лекцій «Основи вікової психології» було написано як інформаційно-методичний посібник для молодих викладачів та студентів педагогічних інститутів та коледжів.

Вікова психологія – самостійна галузь психологічних знань, яка вивчає закономірності (причини, умови та механізми) психологічного розвитку людини в онтогенезі.

Вікова психологія розглядає онтогенез як становлення основних структур свідомості людини як особистості від народження і впродовж усього її життя. Але на сьогодні ще наука не має цілісного опису розвитку психіки людини на всіх етапах її життєвого шляху, тому ми зупинимося на дитинстві, підлітковому та юнацькому віці.

Предметом вікової психології є цілісний психічний розвиток людини. Фундаментальним поняттям є психологічний вік. Це конкретний, відносно обмежений у часі ступінь (або період) психічного розвитку людини, який характеризується сукупністю типових психологічних особливостей, загальних для людей певного вікового періоду. За Л. С. Виготським, це замкнений цикл психічного розвитку, що має свою структуру, зміст та динаміку.

Тривалість психологічного віку визначається його внутрішнім психологічним змістом. Психологічний вік не співпадає з паспортним (хронологічним) віком.

У посібнику систематизовано й представлено досягнення вікової психології, визначено понятійний апарат до кожної теми, обов'язковий для засвоєння, додається основна література для самостійного опрацювання і питання та практичні завдання для студентів.

Практичні завдання розраховано на розвиток психологічного мислення студентів як майбутніх педагогів, на оволодіння вміннями застосовувати психологічні знання в кожному конкретному практичному випадку.

Автор сподівається, що посібник буде сприяти поглибленню психолого-педагогічної підготовки студентів педагогічних установ.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама