Валентин Соловієнко

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Соловієнко Валентин Олександрович за  майже 50 років свого творчого шляху розглянув широке коло теоретичних і практичних питань.  Він був одним із перших, хто почав розробляти та пропагувати ідею розвивального навчання. Всі ці роки він має дуже великий енергетичний заряд у роботі, не втратив він цю дивовижну працездатність і нині. Лише за останні 5 років він випустив понад 10 підручників і різноманітних методичних посібників!  

Дуже цікаво те, що більшість його друкованих праць з ухилом в практичний аспект тої дисципліни, яку він взяв для опрацювання. У переліку праць -  і посібник з викладацької педагогічної практики по психології, і посібник з психології для самостійної роботи, і багато інших актуальних і практично спрямованих робіт.   

Також і я за часів мого студентства, коли Валентин Олександрович викладав у нас, користувався його методичним посібником з методики викладання психології, який мені став у дуже великій нагоді, коли я проходив викладацьку практику. Основною відмінною рисою цих практичноспрямованих праць Валентина Олександровича, і зокрема посібника «Навчальні модулі із загальної психології», є те, що в них представлені завдання, які передбачають розкриття основних понять з кожної теми загальної психології. Вони містять формалізовану структуру головних логіко-психологічних її елементів, включають розгортання смислових та змістових її блоків у запитаннях, альтернативно-тестових завданнях, завданнях для самоконтролю, а також психологічних задачах та проблемних ситуаціях.

Зараз полиці книжкових магазинів переповнені підручниками із психології, але скільки з них-вітчизняних? Скільки з них написані українською мовою? Скільки з них мають наочність?  На жаль, дуже мало. І ось, в цьому році наш ювіляр у співавторстві з колегами, серед яких - Максименко Сергій Дмитрович - директор Інституту психології імені Г.С. Костюка, видав підручник із загальної психології. Який окрім стандартних для цієї дисципліни розділів, містить також додаткові розділи, наприклад про психологію творчості. Цей підручник написаний зрозумілою для студентів мовою, українською мовою, дуже грамотною мовою, що стає рідкістю в наш час; наявна велика кількість пояснюючих прикладів а також ілюстрацій. Він дуже об'ємний і охоплює всі основні теми з курсу загальної психології.   

Опанування науковим доробком Валентина Олександровича допомагає в опануванні психологічними знаннями на професійно-орієнтованому рівні; допомагає в удосконаленні умінь та навичок самостійного опрацювання навчального матеріалу, розвиває такі особистісні якості, як: ініціативність, допитливість, наполегливість.

Дякуємо, Вам шановний Валентин Олександрович, за Вашу неоціненну працю!

 

Кирилюк Є.І.

асистент кафедри психології і педагогіки

НПУ імені М.П. ДрагомановаОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама