Біла Ірина Миколаївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Біла Ірина Миколаївна


Біла Ірина Миколаївна - доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник, Вчений секретар відділення НАПН України.

Зміст

Освіта

 • Закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут - вчитель початкових класів (1989р.);
 • практичний психолог (1996 р.);
 • аспірантуру та докторантуру при Інституті психології імені Г. С. Костюка АПН України (2004, 2012рр.).

Досвід роботи

 • 1985 – 1987 рр. – вихователь гуртожитку Кам'янець-Подільської Райсільгосптехніки;
 • 1990 – 1992 рр. – вчитель молодших класів початкової школи №26 м. Калінінград РСФСР;
 • 1992 – 2004 рр. – педагог-психолог дошкільного навчального закладу № 16 м. Кам’янця-Подільського;
 • 2003 – 2008 рр. – викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання та дошкільного виховання; доцент кафедри загальної та практичної психології Національного університету імені Івана Огієнка;
 • 2006 – 2008 рр. – директор Центру раннього розвитку, голова громадської організації «Інвестиції у майбутнє»;
 • 2008 – 2015 рр. – старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України;
 • 2013 р. – професор кафедри галузевої психології та психології управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
 • 2013 р. – член спеціалізованої ради Д.26.453.02;
 • 2014 р. – помічник-консультант НДУ;
 • 2014 р. – провідний науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології;
 • 2015 р. отримала вчене звання професора;
 • 2015 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.26.453.01;

Науково-дослідницька діяльність

 • Кандидатська дисертація: "Розвиток творчих стратегічних тенденцій аналогізування у творчій діяльності старших дошкільників", 19.00.07;
 • Докторська дисертація : "Психологія творчого конструювання в дошкільному віці", 19.00.07

Основні публікації

 1. Біла І. М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : [монографія] / І. М. Біла. – К. : Веселка, 2011. – 431 c. – Бібліогр. 494.
 2. Била И. Детская творческая конструктология (Психология творческого конструирования в дошкольном возрасте) / Ирина Била. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 420 с.
 3. Біла І. М. Психологічні особливості сприймання молодшими підлітками нової візуальної інформації // Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / за ред. В. О. Моляко. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2012. – С. 171-185.
 4. Біла І.М. Конструювання реальності: зародження та становлення творчого сприймання дійсності / І. М. Біла // Психологічні закономірності сприймання інформаційних індикаторів реальності: монографія / за ред. В. О. Моляко. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 41-51.
 5. Біла І. М. Актуальні проблеми гри дошкільника : метод. посіб. / І. М. Біла. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 48 с.
 6. Біла І. М. Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників / І. М. Біла. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2009. – 120 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6390 від 03.08.2009.
 7. Біла І. Досвід становлення талантів у Японській державі: Серія «ПРОсвіт». – К : Інститут обдарованої дитини, 2011. – 36 с.
 8. Біла І. М. Психологія дитячої творчості. К., Фенікс, 2014. – 200 с.
 9. Біла І. М. Виховання творчого сприймання у дітей дошкільного віку / І. М. Біла // Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях: методичні рекомендації / за ред. В. О. Моляко. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 9-20.
 10. Біла І. М. Дитяча творча конструктологія як терапевтичний засіб / І. М. Біла // Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки: методичні рекомендації / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І.М. Біла, Г. П. Лазос // за ред. З. Г. Кісарчук. – К. : Логос, 2015. – С. 171-186.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама