Долинська Любов Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Долинська Любов Василівна

Долинська Любов Василівна – кандидат психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедрою психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова


Народилася 14.02.1949 р. у с. Шендерівка, Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.

Зміст

Освіта

 • У 1972 р. закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, природничий факультет.

Досвід роботи

 • з 1983 р. – доцентом,
 • з 1995 р. – професор, завідувач кафедри психології,
 • з 2005 р. – заступник директора з навчальної роботи та міжнародного співробітництва Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова.
 • Є вченим секретарем докторської спеціалізованої вченої ради Д26.053.10.
 • Вчений секретар експертної ради з психології ВАК України.
 • Відповідальний редактор наукового часопису „Психологічні науки" (серія 12).
 • Член методичної комісії МОН України з психології.

Наукова діяльність

Кандидат психологічних наук (1978 р.). Тема кандидатської дисертації "Психологічні особливості самоконтролю поведінки підлітків" (науковий керівник член-кор. АПН України, доктор психологічних наук, професор М.Й. Боришевський).

Професор (2000 р.).

Заслужений працівник освіти України (2004 р.).

Основні напрямки наукової роботи – особистісно-професійне зростання майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки; методи і технології підготовки майбутнього вчителя і практичного психолога.

У науковому плані Долинська Л.В. досліджує актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя, методи і технології актуалізації його особистісно-професійного зростання, роль активних соціально-психологічних методів навчання у підготовці майбутнього спеціаліста, професійне самовизначення студентів подвійних спеціальностей. Доводиться, що формування особистості майбутнього вчителя на сучасному етапі – це складний процес не лише становлення професійних знань, умінь і навичок, а й перебудови свідомості, системи ціннісних орієнтацій, багатьох усталених стереотипів з проблем навчання та виховання, що виробились під впливом комуністичної ідеології. Реалізація цих завдань покладена, перш за все, на дисципліни психолого-педагогічного циклу, через засвоєння змісту яких і повинне відбуватись перенесення нових смислів на дії і вчинки майбутнього вчителя. Саме психологія і педагогіка повинні забезпечити особистісно-професійне зростання студента в навчально-виховному процесі.

Особистісно-професійне зростання майбутнього фахівця розглядається як становлення у ході професійної підготовки професійно-значущих сторін особистості і, перш за все, виходячи з глобальних завдань реформування освіти в Україні - ціннісної сфери та готовності до особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

Долинська Л.В. постійно керує аспірантами, підготувала 24 кандидати психологічних наук.

Викладає дисципліни

Впродовж усіх 32 років в НПУ імені М.П. Драгоманова викладала всі навчальні курси на багатьох факультетах.

Основні публікації:

 1. Педагогічне мовлення. Навч.-метод. посібник з спецкурсу для педагогічних закладів / Долинська Л.В., Гоголь О.В., Зінченко Л.М.. – К., 1996.
 2. Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки. Навч. посібник для студентів ВНЗ / Долинська Л.В., Скрипченко О.В., Лисянська Т.М.. –К., 1997.
 3. Соціальне становлення дитини у прийомній сім"ї: соціальний супровід. Навчально-методичний посібник / Долинська Л.В., Капська А.Й. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000.
 4. Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник / Авторський колектив. – К.: Просвіта, 2001.
 5. Практикум із соціальної психології. Навчально-методичний посібник для педагогічних спеціальностей ВНЗ. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001.
 6. Розвиток пізнавальних інтересів у дошкільників та молодших школярів. Навчально-методичний посібник з використанням модульно-дистанційної системи в курсі "Вікова та педагогічна психологія" для студентів педагогічних ВНЗ I1I-IV р.а. / Долинська Л.В., Волошина В.В. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003.
 7. Методи дослідження особистості. Методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003.
 8. Молода сім'я: проблеми та умови її становлення. Навч. видання ДЦССМ / Долинська Л.В., Капська А.Й. – К., 2003.
 9. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом. Навчально-методичний посібник ДЦССМ / Долинська Л.В., Капська А.Й. – К., 2003.
 10. Загальна психологія. Підручник / Авторський колектив. – К.: Вид-во «Либідь», 2005.
 11. Викладач–студент: психологія міжособистісних взаємодій. Навчально-методичний посібник / Долинська Л.В., Булах І.С. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.
 12. Загальна психологія: практикум. Навчальний посібник / Долинська Л.В., Ставицька C.O., Волошина В.В., Темрук О.В. – К.: Вид-во «Каравела», 2005. - 280 с.
 13. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами іноземної мови: навчально-методичний посібник / Долинська Л.В., Козачук С.О. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007.
 14. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посіб / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007.
 15. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Долинська Л.В., Максимчук Н.П. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. - 124 с.
 16. Комунікативна саморегуляція майбутнього вчителя: Навчально-методичний посібник / Долинська Л.В., Ніколаєнко О.С. – К.: НПУ, 2007. - 88 с.

Примітка

Використано матеріал із сайту НПУ імені М.П. Драгоманова www.npu.edu.uaОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама